fredag, april 28, 2006

Truls venter på dobbel lunge TX


Selvportrett
Originally uploaded by ArneA.
Gjennom den utmerkede og hyggelige kontakt FHLT alltid har hatt med Transplantasjons koordinatorene på Rikshospitalet, kan vi her fortelle at det blant annet er gjennomført 8 lungetransplantasjoner inntil nå i 2006.

Det er imidlertid fortsatt 40 personer (1 Hjerte/Lunge, 15 singel lunge og 24 doble lunger) som venter hver eneste dag på at telefonen fra RH skal gi lyd fra seg.

En av disse er Truls Zimmer. Også Truls har, om ikke på samme måte som Terje Aarsland (venter på hjerte), engasjert seg i donasjonssaken, blant annet gjennom sin forening for Cystisk Fibrose og sine hjemmesider.

Vi har bedt Truls skrive noen ord om seg selv og bringer her videre hans tanker rundt sykdomshistorien og ventesituasjonen:

"Life is like a box of chocolates, you never know what you gonna get!" sa Forrest Gump i filmen med samme navn. Han skulle bare visst hvor rett han hadde. For egen del valgte jeg kanskje ikke den biten med det beste fyllet, men utenpå så ser den ganske vanlig ut.
Min diagnose, cystisk fibrose (cf), fikk jeg allerede etter 1 leve år. Dette skulle gi meg gode forutsetninger for adekvat og god behandling, men behandling av CF tidlig på 70-tallet var ikke like god som i dag. Min livslengde var den gang satt til inntil 15 år. For noen ukersiden ble jeg 35 år.

Etter ungdomsskolen ble det allmennfag, der jeg satset på økonomi. Dette ble videreført på høyskolen i Bø. Ved siden av studiene arbeidet jeg i reiseliv. Guidet om sommeren, arbeidet som resepsjonist på hotell og senere i en fritidspark.
Helsen begynte å bli redusert etter at jeg fikk en kronisk infeksjon tidlig i 20-årene. Ble nødt til å ha intravenøse antibiotika kurer hver 3 mnd, i tillegg til at innhalasjonsapparatet ble en fast følgesvenn.
Reiselivet ble ofret for lærerskolen. Etter fullført studium flyttet jeg til Husnes, der jeg fortsatt bor. De siste 6 årene har lungekapasiteten blitt betydelig redusert, noe som endte med at jeg ble utredet for en dobbel lungetransplantasjon på Rikshospitalet i januar -06. På ventelisten kom jeg 10. februar, og har nå vært gjennom mine første 11 spennende uker. Jeg er således nybegynner i ventemiljøet, men tror likevel på en minimal oppholdsperiode på listen.

Arbeid, i vanlig forstand, avsluttet jeg i okt.-05. Dagene mine nå bruker jeg til egenbehandling og de interesse mine jeg fortsatt orker å dyrke. Film, musikk og teknologi er det som gir meg mye glede og fyller dagene med mening. Jeg skriver et par blogger, holder kontakt med omverden via nett og telefon og har ingen følelse av å være ensom.
Kjæresten min gjennom de siste 5 årene, Hilde, hjelper meg å være sosial i tillegg til at hun assisterer meg på behandling og ting som må gjøres i huset. Hadde ikke greid det uten henne.

Har det siste året prøvd å engasjere meg for at folk skal ta et aktivt standpunkt til organdonasjon. Mange har tatt et standpunkt, og "sendt det videre" noe som kanskje er den sterkeste og sikreste måten å formidle dette på.

torsdag, april 27, 2006

The Scandinavian Transplant Society


I vår oppfølging av ventelistepasienter og donorsituasjonen informerer vi denne gang om ScandiaTransplant. (Scandiatransplant is a Nordic organ exchange organisation and it covers a population of 24 million inhabitants in five countries, Denmark (5.3 million), Finland (5.2 million), Iceland (280,000), Norway (4.4 million), and Sweden (8.9 million).)
Vi tillater oss å bruke deres kongress informasjon som bilde her i bloggen, og ber interesserte bla seg gjennom informasjonen for å gjøre seg mer kjent med situasjonen i våre nordiske land.
Blant annet kan vi finne detaljer om transplantasjonsaktiviteten i 2005 på land og organer.

Situasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2006 fremgår også.

søndag, april 23, 2006

Napoli - Flere konkurransedetaljer

Golf.
Treningsrunde kan finne sted torsdag.

Svømming.
50 meters basseng, så deltakerne må kunne klare 50 meter uten problemer.Badehette er påkrevet.

Sykling.
Sykler kan leies, men dette er ikke Racing modeller. Hjelm er påkrevet. Sykkeltraseen er i trafikkert område. Sykkelstall vil bli tilgjengelig på hotellet.


Leirdue Skyting.
Vil bare bli tillatt for erfarne våpenbrukere med våpen lisens. Bare en klasse for menn og en for kvinner. Alt utstyr vil være tilgjengelig på skytebanen.

Drikkevann.
Det vil være drikkevann tilgjengelig ved alle sportsarenaer og sosiale tilstellinger. Drikk mye i varmen.

lørdag, april 22, 2006

Napoli - Passnummer

Vi som skal delta på Lekene i Napoli mottar i disse dagene brev fra Marit med de vedleggene som er bakgrunnen for de tre siste blogpostene her.
Hotellskiftet, Dress code, og konkurransedetaljer.
I brevet tar Marit opp ønsket fra arrangementskomiteen om at de før vår ankomst har tilgjengelig våre Navn, Adresse og Passnummer. Marit har bedt om disse dataene SNAREST.
Benytt derfor anledningen nå i god tid før sommerferien å sjekke at passene er gyldig, og at det er riktig passnummer som sendes. Send gjerne dataene på mail til Marit
Under lekene vil Jermund Hausvik være teamleder, og eventuelle spørsmål kan også tas med ham: +4741309350, men dersom det er spørsmål som dere mener kan ha felles interesse, benytt gjerne kommentarfeltet i bloggen. Vi lover rask respons.

torsdag, april 20, 2006

Napoli - Detaljer knyttet til konkurransene


Vi har mottatt et skriv fra EHLT som sier noen detaljer knyttet til de enkelte sports grener og premieoverrekkelser. Vi tar det her med i engelsk språkdrakt. Eventuelle spørsmål kan tas opp i kommentarfeltet eller på telefon med MaritJuniors Under 18
Adults 18 - 34
Seniors 35 - 44
Veterans 45 - 54
Sup.veteran 55 - 59
Old boys/girls 60 - 64
Super old boys/girl 65 and above

*SHOT PUTT WEIGHTS
MALE
Juniors, 4 KG
Adults and Seniors, 7.25KG
Veterans, 5KG
Super Vet and Old Boys AND Super Old Boys, 4KG.
FEMALE
Juniors, 3KG
Adults and Seniors, 4.5KG
Veterans, Super Veterans and Old Girls AND Super Old Girls, 3KG.

*GOLF.
18 Hole Single Stableford competition
Male, Class one, 0 to 18, class two, 19 to 28
Female, Class one, 0 to 18, class two, 19 to 36.

Gold, Silver and Bronze medals are awarded to the winners in both classes, male and female.

*VOLLEYBALL.
In addition to the winning team being presented with Games medals, the widow of the late Jean Marc Charlot, Madame Raymonde Charlot, Vice President of the European Heart and Lung Transplant Federation, will present the Jean Marc Charlot Trophy, and a further set of medals to the winning team. This presentation is normally the first of the “special” trophies awarded during the closing Gala Dinner.

*TENNIS, TABLE TENNIS and BADMINTON.

A “Round Robin” format should be used.

*EVENT TIMETABLE FOR ATHLETICS.
Copies of the timetable should be distributed to the Team Managers on Saturday evening.

THE AWARD of MEDALS
Categories may be combined when holding an event, but we again confirm that medals are awarded in all categories, even if there is only one competitor

*TROPHIES.
ACTI are to provide and present EHLTF cups to the best male and female athletes, as described in the Rules and Regulations These cups are retained by the winners.

The EHLTF will supply two Plaques to be awarded to the best male and female athletes. These trophies are being awarded for the first time in Naples and are Perpetual Trophies bearing the names of all previous winners.

The VHT Cups.
The Austrian association will provide the trophies for the best male and female Lung transplanted athletes.

The Jean Marc Charlot Trophy is in the possession of the Polish team who won it in Dublin. If we cannot make contact with the Polish Association we will make alternate arrangements on advice from the French Association.

The Geoffrey Finnigan Perpetual Trophy.
We will make contact with our colleague in the Netherlands, Andre Lassooij to ensure this Trophy is brought to Naples.

The Peter Hansen Trophy.
This Trophy is presented to the host country of the next EHLTG in 2008. ACTI should ensure that the Trophy is inscribed as in previous games.

The EHLTF flag (banner) is also passed over at the same time, this is traditionally carried out during the closing Gala Dinner, at a time convenient to ACTI.

Napoli - Temperatur, Dress Codes og Turer

Åpnings sermonien i Napoli vil foregå i Auditoriet på hotellet etter det samme opplegg som under Dublin - lekene for to år siden. Dress coden er causal, som tilsier fritidsantrekk. Det er forslått at deltakerne bærer nasjonsdraktene, men dette vil Styret komme tilbake til. Middagen vil finne sted en etasje opp i restauranten.
Friidrett Stadion er uten tak, og det er ventet tempraturer rundt 25/26 grader under oppholdet. Vær derfor forberedt med nok solbeskyttelse og sørg for å drikke mye.
Avslutnings Middagen vil være litt mer formell og det forventes pent antrekk (slips)
De sosiale turene 1 og 2 blir arrangert som planlagt, men tur 3 til Casserta vil bli flyttet fra søndag til fredag (optional)

Napoli - Nytt Hotell nærmere sentrum

Vi har nettopp fått beskjed fra arrangementskomiteen for lekene i Napoli at vi vil bli innkvartert på et annet hotell i Napoli enn tidligere informert om.
Hotellet er Royal Continental Hotel, 38/44 via Partenope, og ligger like ved Castel dell´Ovo. Går dere tilbake til bloggen som ga oss tips om hva vi kunne se / besøke i Napoli 20. mars 2006 kan vi opplyse at det ligger like ved Piazza Plebiscito som er Centrum i Napoli med stor C.

Her kan dere se et kart som viser området rundt:


Vi kommer tilbake med mer info om Napoli

tirsdag, april 18, 2006

Er donasjon enkelt eller komplisert


Michelangelo´s David
Originally uploaded by ArneA.
Foran Palazzo Vecchio i Firence står en nøyaktig kopi av Michelangelo´s berømt statue: David.
Denne statuen er også benyttet i Aftenposten 12. oktober 2005 for å vise hvilke deler det er mulig å erstatte gjennom transplantasjoner.

Her i bloggen omtaler vi som oftest de 7 organene som kan hjelpe dødssyke personer med terminal organsvikt, 2 lunger, 2 nyrer, hjerte, bukspyttkjertel og lever.

I Aftenposten 18. april tar filosofen L.M. Vollan opp noe han kaller “Det teknologidrevede fokus på transplantasjon” og setter det opp mot “ pårørendes bearbeiding av sine inntrykk”. Han påpeker at det her foreligger en interessekonflikt.

I Norge er vi over 500 mennesker som har hatt gleden av at pårørende med eller uten den avdødes “donorkort” har villet hjelpe et annet menneske til å leve videre med en av deres familiemedlemmers hjerte. Tar vi med de andre organene kommer det totale antall transplantasjoner ved Rikshospitalet opp i nesten 7000. Gleden og takknemligheten vi føler ved denne gaven nekter jeg å gjøre til en teknologisk handling. Å beskylde medisinsk personell for å presse høsting av organer på sørgende er en utilbørlig insinuasjon, og langt fra den oppfatning vi har hatt i møte med de samme mennesker. De har både en etisk og medisinskfaglig innsikt i å avgjøre når de må gå over fra å arbeide for å helbrede ett døende individ til å forsøke å redde opp til 7 andre dødssyke mennesker.

Interessekonflikten Vollan er så opptatt av ligger vel i at pårørende gjør seg til eiere av den avdødes legeme basert på egne behov, og ikke basert på den vilje den avdøde har dokumentert ved å fylle ut Donorkortet, samt å snakke med sine pårørende om sin beslutning i god tid før en akutt situasjon kan tenkes å oppstå.

Valget den enkelte person har tatt gjennom utfylling av donorkortet burde i hvert fall gjøre det enklere for pårørende den dagen de bare skal bekrefte den avdødes vilje.

Pressemelding fra Stiftelsen 6. april

Noen ganger er vi litt sent ute med å videreformidle nyheter. For denne gangs skyld kan vi skylde på Påsken, men det er bare delvis sant. Hovedgrunnen er vel at vi ikke følger nok med på de viktige nettstedene som gjelder våre tema.
Fra Stiftelse Organdonasjon klipper vi pressemelding fra 6.april.


Flere sier ja til organdonasjon! 6. april 2006

Første kvartal har vist gode tall for organdonasjon i Norge. Avslag fra pårørende har vært på
16 % mot 29 % for samme periode i fjor. Hver donor redder i snitt 4 menneskeliv, så ethvert ja kan bety mange menneskeliv spart.

- Av 25 spurte i 1. kvartal 2006 sa 4 pårørende nei. Tall for samme periode i fjor var 31 spurte og 9 nei.
- 95 transplanterte pasienter pr. 31. mars mot 88 til samme tid i 2005
- 21 realiserte donasjoner mot 22 for samme periode i fjor
- Men ventelistene øker stadig og her er det flest som venter på nyrer

Selv om flere har sagt ja på avdødes vegne, har utvalget vært mindre enn i fjor, så antall realiserte donasjoner er omtrent likt (21 pr.1.kv.06 mot 22 pr.1.kv.05). Årsaken til mindre utvalg er at flere donorer er gått ut av medisinske årsaker. Antall meldte potensielle donorer er imidlertid på linje med fjoråret (46 pr.1.kv.06 mot 48 pr.1.kv.05).

Hyggelig er det å se at hele 7 flere pasienter er transplantert i år enn på samme tid i fjor. Det er levertransplantasjoner som står for størsteparten av denne økningen. 16 pasienter er levertransplantert i år mot 6 på samme tid i fjor.

Dessverre ser vi fortsatt en økning i antallet på venteliste. Det er nyrer som utgjør storparten av denne økningen. For første kvartal i fjor ventet 172 på nyrer mens det for samme tid i år står 204 på liste. I tillegg er det 9 som venter på hjerte mot 2 i fjor. Behovet for organer vil stadig øke i årene fremover og det er derfor viktig at tilgangen på organer bedres. Vi har et potensial for å øke antallet donasjoner hvis flere hadde tatt et standpunkt og snakket med sine pårørende på forhånd og hvis sykehusene hadde bedre systemer for å fange opp og ivareta potensielle donorer.

Likeledes er det viktig at Rikshospitalet får tilført nok ressurser til å gjennomføre transplantasjonene. Pga manglende kapasitet har Rikshospitalet måttet avslå tilbud om organer fra samarbeidende sentra i utlandet samtidig med at organ har måttet eksporteres ut av landet.


Stiftelsen Organdonasjon
Hege Lundin Kuhle, daglig leder: tlf.arb:. 22 79 92 92 mobil: 916 35 769
Gisle Nødtvedt, styreleder: tlf.arb:. 23 08 12 45 mobil: 908 55 592
E-post: organdonasjon@lhl.no Internett: www.organdonasjon.noFølg også med på hjemmesidene til L N T som skriver om et økende helseproblem knyttet til nyresvikt. Som vel de fleste vet er nyresvikt også en potensiell bivirkning av transplantertes medisinbruk.

fredag, april 14, 2006

ORGANDONASJONSAKEN.

Jeg vil i dette innlegget forsøke å problematisere helseministerens utspill på TV2 nyhetene hvor hun lovet tilførsel av ektramidler til organdonasjonsaken ved samtlige sykehus i landet. Jeg tror det er veldig viktig at alle gode krefter er med og passer på at løftene blir omgjort til handling. Jeg vil understreke at innlegget er mine tanker og meninger, dette har ikke vært behandlet i styret.

Jeg tror at tiltak som å legge inn villighet til gi organer i foreksempel selvangivelse, førerkortkan komme relativt raskt. Det er et stort statelig byråkrati, som kan legge dette inn som en del av en større generell revisjon. Dette er et viktig tiltak som kan ha en oppdragende effekt på folk flest, myndighetene fornidler på denne måten at det er viktig at hver enkelt av oss tar stilling til spørsmålet. Imidlertid, slik jeg har forstått problematikken vil dette i seg selv ikke løse problemet med mangel på organer, lange ventelister og det faktum at personer dør mens de venter på et livgivende organ. Dette må også følges opp av tiltak på landetys sykehus.

Det har vært stilt store forventninger til opprettelsen av en stilling som nasjonal kordinator for transplantasjonvirksomheten. Slik jeg ser har dette blitt en stilling hvor noe av effekten har uteblitt pga. manglende muligheter (resurser) for å gjøre en god jobb ut mot sykehusene.

Helseminister S. Brustadhar sagt på TV2:
- Det skal ikke stå på penger
- Det skal iverksettes tiltak ved 28 sykehus
- En egen finansieringsordning skal vurderes
- Økte muligheter for å dokumentere villighet til donasjon (s/a, førerkort) skal sees på

For noen år siden overtok staten eierskapet til landets sykehus (tidligere var sykehusene fylkeskommunale). Staten organiserte sitt eierskap i 5 regionale foretak (Helse Øst, Helse Sør, Helse Vest, Helse Midt Norge og Helse Nord). Da helseforetakene ble etablert hadde sykehussektoren opparbeidet seg store underskudd, som også har vokst etter at helseforetakene ble etablert. Kravet til helseforetakene er de skal drive virksomheten i balanse og også etter hvert nedbetale på det gigantiske opparbeidede underskuddet. En annen måte å se dette på er at kravet til helsefortakene er at aktiviteten skal reduseres slik at aktiviteten er innenfor budsjettrammene. Da helseforetakene ble etablert ble styrene sammensatt av personer med kompetanse i bedriftøkonomi, markedstenkning og privatisering. Den rød-grønne regjering regjeringen har erstattet "blårussen i helseforetakstyrene" med politikere slik at denne gruppen nå er i flertall i styrene. Det er riktig å si at ombudsfunksjonen er styrket på bekostning av markedstenkningen. Det står likevel fast at styrene i helseforetakene sin primæroppgave er å sørge for at fortaket ikke bruker mere penger enn budsjettet tilsier.

Med denne bakgrunnen tror jeg en egen øremerkning av midler sitter langt inne, dersom det ikke følger midler med er det også vanskelig å tenke seg tiltak ved 28 sykehus.

Jeg tror FHLT (styret) i samarbeid med LHL skal skrive brev til statsråden hvor vi veldig sterkt anbefaller øremerkning av midler og tiltak ved samtlige av landets 28 organdonasjonssykehus. Brevet bør sendes nokså umiddelbart slik at statsråden har det før revidert stasbudsjett legges fram. Det er også naturlig at vi bruker LHL sin kompetanse i arbeide inn mot både poltikere og byråkrati.

Jeg legger dette ut på bloggen nå idag (langfredag), er selvfølgelig opptatt av at andre kan komme med respons/innspill. Uken etter påske er jeg på kontroll på RH slik at min deltakelse i eventuelle diskusjoner vil være begrenset.

torsdag, april 13, 2006

Fikk startet sitt gamle hjerte

I disse avis manglende tider blir det viktig å følge med i pressens nettsteder.

Fra dagens Aftenpost klipper vi følgende:
"Vi fjernet det transplanterte hjertet, tok henne av medisinene som skulle forhindre at hun avviste donorhjertet, og restartet hennes eget hjerte. Hun har det meget bra, sier en talsmann for Great Ormond Street Hospital for Children i London, til Reuters."

Les hele artikkelen her:
 • Aftenposten

 • mandag, april 10, 2006

  Styremøtet 25.04.06

  STYREMØTE 25.04.06

  Kort om styremøtet 25.04.06. Jeg har tidligere i bloggen gitt en orientering om det forrige styremøtet som ikke var vedtaksført pga. for få tilstedeværende. Det sier seg selv at styremøtet etter påske må behandle de sakene som var på dagsorden 06.03.06. Lesere av blant annet denne bloggen har også registrert at det den siste måned har vært mye diskusjon omkring organdonasjon/mangel på organer/venteliste/andre måter å organisere organdonasjon ved landets sykehus. Det er helt naturlig at styret også griper fatt i denne saken.

  For å ta det noenlunde kronologisk. Styret må foreslå nytt et nytt budsjett for inneværende år med en kostnadsreduksjon på kr. 100.000,- (dette er et krav fra LHL - forbundsstyret). Som jeg tidligere har skrevet skal vi klare dette uten at det skal få noen dramatiske konsekvenser. Videre vil styret behandle kvartalsregnskap/status pr. 31.03.06.

  Høstkonferansen på Sundvolden er nærmest detaljplanlagt. Høstkonferansen er ikke et landsmøte, saker som landsmøtet skal behandle (jmf. vedtektene) er ikke på dagsorden. Høstkonferansen er lagt opp som et organisasjonskurs. Det at vi lager det som et kurs handler om at vi på den måten får tilskudd til gjennomføringen. Jeg vil komme tilbake til det detaljerte programmet etter styremøtet, det nevnes bare kort her at det vil bli fylkeskontaktmøte, opplegg for pårørende, lotteri.

  Napoli, vi håper å kunne ha en viss oversikt over innkomne sponsormidler på dette styremøtet. Det er ellers ikke noe å berette o,m Napoli. De som skal delta har fått den informasjon som er tilgjengelig fra Marit.

  Logo og navneskiftesaken er en sak som ble utsatt fra forrige styremøtet. Denne saken vil medlemmene få rikelig anlening til å diskutere på høstkonferansen.

  Det er også satt opp sak om id kortene og "veiviseren". Skal vi fortsette å tilby id kort? Det er behov for å ajourføre veiviseren.

  Organdonasjonsaken vil også bli behandlet på styremøtet. Det skal arrangeres nasjonal konferanse om organdonasjon 21. og 22. april 2006. Styremøtet 25. april vil således få med seg det som skjer på dette seminaret. Jeg vil anta at representanter for regjeringen (statråden eller statsekretærer) vil være til stede på denne konferansen utfra det "trøkket" som har vært den siste måneden. Det er iallefall naturlig at styret engasjerer seg i saken. Jeg skal i påskeuken forsøke å formulere noen tanker om hvordan FHLT skal engasjere seg og legge det ut her på bloggen. Styret vil selvføgeliog være opptatt av de innspill/råd og ideer som andre kan bidra med.

  Jeg regner med å gi et referat fra styremøtet her i bloggen i slutten av uke 17.

  onsdag, april 05, 2006

  Det spirer og gror


  Det spirer og gror
  Originally uploaded by ArneA.
  I oppmerksomheten rundt det vi i det siste har viet de som går og venter på organer, kan det muligens føles som foreningen er fraværende og bare sloss i motgang. Ja, når det gjelder ett av våre interesseområder er det, har alltid vært og vil forbli motgang, nemlig mangelen på passende organer.
  Så lenge det er de pårørende som har det avgjørende ord, uansett hva som står i donorkort, sertifikater eller selvangivelser, vil det være mangel på organer. Penger fra myndighetene han gjøre situasjonen lettere på donorsykehusene og RH, men løsningen knyttet til selve beslutningsprosessen; hvem som har rett til å disponere kroppen til en avdød, er ikke en pengesak, men en holdningssak hos hver og en.
  Selv om det, med referanse til legetidsskriftet The Lancet, synes som om amerikanske forskere for første gang har greid å drive frem fullstendige menneskelige organer (urinblærer) i et laboratorium, er det langt frem til metoden eventuelt kan nyttes til produksjon av hjerter, nyrer og andre vitale organer.

  Det kan derfor være på sin plass å skrive om noe som er hyggelig i FHLT; foreningen som samler de fleste av oss som har vært så heldig å få leve videre.

  Det virker som om det spirer og gror i lokallagene våre rundt omkring i landet, og det virker som om interessen for foreningen har tatt seg opp. Kanskje er slike media-fokuseringer det som trenges. Siden forrige Landskonferanse på Sundvolden har vi fått besatt flere fylkeskontaktverv. Nå mangler vi bare FK ere i Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland. Dersom noen er interesserte til å gjøre en innsats ber vi interesserte i disse fylkene til å melde seg! Vi tar gjerne imot forslag vedrørende pårørende eller venteliste personer som orker og vil ha fokus litt bort fra spenningen om telefonen fra RH ringer.

  Aktiviteten i fylkene har også tatt seg opp; i forgår hadde Østfold møte, Jermund var sammen med dem. 22. april skal Nord- og Sør Trøndelag møtes, ca 20 personer har meldt sin interesse. Ellers skal FK i helseregion Øst møtes på Hamar 27. april for erfaringsutveksling.

  Alt dette synes vi er veldig bra - det betyr at vi er en forening som lever. Nestleder Harald vil også skrive i bloggen om oppfølgingen mot helsemyndighetene.

  Napoli og de Europeiske lekene for transplanterte er veldig positivt, og så håper vi å få riktig mange med på Sundvolden 15. – 17. september. Sundvolden vil denne gangen bli mye organisasjonskurs, og dypdykk ned i egen forening.

  Så det spirer og gror i foreningen, slik jeg fikk tatt bilde av blomstene i slottsparken i går.

  tirsdag, april 04, 2006

  VI HAR HØRT DET FØR

  Ja, vi er enig med kirurgene på Rikshospitelet. Vi har alle hørt det før. Myndighetenes løfter uten at betydlige tiltak iverksettes. Kanskje kan vi håpe denne gang, men troen sitter nok lenger inne.

  Helseminister S.Brustad sa på TV2 i kveld:
  - det skal ikke stå på penger
  - det skal iverksettes tiltak ved 28 sykehus
  - en egen finansieringsordning skal vurderes
  - økte muligheter for å dokumentere villighet til donasjon (selvangivelse og førerkort) skal ses på

  Nå venter vi bare på at pårørende OFTERE skal si JA.
  Det er jo her det ikke er samsvar mellom teori og praksis.

  Nok en gang takk til Terje som gir saken et ansikt.

  Organdonasjon nok en gang

  I tilfelle noen av bloggens lesere er innom i kveld ikke glem TV2 klokken 21
  Se forøvrig Rune Eides blogg
  Runes TX Blog

  søndag, april 02, 2006

  RH-Dit mange venter på å komme for transplantasjon


  RH-Dit mange venter på å komme
  Originally uploaded by ArneA.
  FHLT skal arbeide for å støtte medlemmene, transplanterte, personer som venter på organer og deres pårørende.
  Vi har i flere uker fulgt Terje Aarsland´s kamp mot klokken for et nytt hjerte, og har i dag blitt klar over Truls Zimmer som 10. februar i år "Endelig var godkjent" for å stå på listen over de som kan få tilgang på donorlunge om de skulle dukke opp. Truls plages av Cystisk Fibrose og har sin egen Blogg (Bloggen til Truls)
  Denne bloggen vil om ikke noen setter sperrer på ideen om litt få en oversikt over TX-aktuelle personers hjemmesider og Blogger

  This page is powered by Blogger. Isn't yours?