onsdag, september 05, 2007

2. vararepresentant tar gjenvalg: Arnhild Tømmerås

Sist ute i stafetten over styrekandidater, er vår nåværende 2. vararepresentant: Arnhild Tømmerås fra Åsen ved Levanger i Nord Trøndelag. Arnhild har ikke Internet, og er heller ikke kyndig innenfor IT. Det forhindrer ikke at hun gjerne vil dele sine tanker med oss, og redaksjonen har mottatt et håndskrevet brev som vi har tatt det meste fra nedenfor:

Hei, Jeg skal forsøke å fortelle litt om meg selv.

Er 65 år, og lungetransplantert for nesten tre år siden. Har 5 barn, 10 barnebarn og et oldebarn., og ikke minst en god og snill mann.
Har jobbet i helsevesenet i nesten 25 år, og trivdes med arbeidet mitt.
Det ble på slutten stadig mindre tid til pasientene, og etter det jeg forstår er det blitt verre med kvart.
Så ble jeg selv syk og møtte helsevesenet. En må slite for hver ting en skal ha, og vente, vente og vente. Jeg var heldig som hadde så mange rundt meg. Jeg tenker på de som står alene og ikke kommer noen vei. Har spurt på Levanger, som er vårt sykehus, hvorfor få eller ingen får tilbud om utredning på Rikshospitalet. Svar: Det er litt vanskelig, enten kommer de for tidlig eller for sent.
Etter mitt skjønn et dårlig svar.

Skulle gjerne ha visst om det er uvitenhet eller penger det står på. Mange fortviler og gir seg med det svaret de får. Dette er mest Lungepasienter. Hjertesyke blir som regel sendt til Trondheim.
Hvis vi ser på listene fra FHLT ser vi fort at det er stor forskjell, og det bor faktisk mange nord for Dovre også. Her oppe har en nesten aldri samme lege ved en innleggelse på sykehus. Jeg har ikke tall på alle leger jeg var i kontakt med på de åra jeg var syk, men det er mange. Resultatet av det var at når jeg ble sykere ville jeg ikke bli innlagt. Pårørende turde ikke ha meg hjemme, og sykehuset ville helst ikke ha meg der. En blir hjelpeløs og fortvilet. Jeg kunne ha skrevet om hva jeg selv og andre har fått til svar i flere timer, men det hjelper så lite.

Med dette skulle samtlige kandidater til Styret i FHLT være presentert.
Vi mener at Valgkomiteen har gjort en fin jobb og funnet kandidater som kan representere den fulle bredde av foreningens medlemsmasse. Vi håper denne presentasjonen har skapt grunnlag for et bra valg på Hamar, men først er det viktig å få valgt kommunestyre-representanter som vi tror kan utvikle lokalsamfunnene og påvirke de sentrale myndighetene til beste for Hjerte og Lungesyke.

Comments: Legg inn en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?