torsdag, september 28, 2006

Nordisk møte - Deltakerne


I tillegg til informasjonen i forrige blogpost kan vi her vise deltakerne på møtet (fra venstre):
Fru Brask DK, Torben Brask DK, Ilkka Vass Fin, Ulla Larsen Fin, Edit Pedersen DK, Pelle Christiansen DK, Trond Steinstø Nor, Terry Mangan EHLTF/Irland, Hans G.Ricknell Swe, Ingrid Danielsen Swe, Christian Sønderby DK og Herr Danielsen Swe.

Nordisk møte i Aarhus 15.-17. september 2006


Siden vi "glemte" verdens hjertedag (siste søndag i september hvert år) tillater vi oss her å ta med det bildet som ble presentert på WHD´s hjemmeside i anledning dagen.

Det er imidlertid bare som innledning til den rapporten fra det nordiske møtet som vårt styremedlem Trond Steinstø har sendt redaksjonen:
Ankom Aarhus flyplass fredag ettermiddag! Første samling for de nordiske representantene var til et måltid dansk mat! Tilstede var to representanter fra Finland, to fra Sverige, og Danmark hadde med fire av sine styremedlemmer. I tillegg var Terry Mangan, president i den europeiske foreningen, tilstede. Undertegnede, Trond Steinstø, var med som representant fra Norge.

Lørdag morgen startet med felles samling, før avreise til Skejby sykehus, som er ett av to sykehus i Danmark som gjennomfører hjertetransplantasjoner. Det andre er Rikshospitalet i København, hvor de også gjennomfører lunge transplantasjoner.

På Skejby møtte vi Keld Sørensen, som er legen som har transplantasjoner som felt. Han fortalte litt om historien til sykehuset, som var bygget i 1983, og med stadige påbygginger og utvidelser. Med de siste planlagte utvidelser vil dette sykehuset bli et av de største i Nord Europa. Deretter hadde vi en times omvisning rundt på sykehuset før vi samlet oss i et møterom. Foreningene, og hvordan man arbeider i de forskjellige landene, ble presentert. Terry avsluttet med å fortelle litt om hva som foregår i den europeiske foreningen.

Etter lunsj fikk vi et fordrag om hvordan man arbeider ved Skejby sykehus. Transplantasjons- koordinator fortalte litt om sin jobb. Lege, Per Wierup, fortalte hvordan de behandlet lunger som tidligere er avskrevet som brukbare til transplantasjon, og hvordan de fikk disse i en akseptabel tilstand, som gjør at de kan brukes til transplantasjon.

Lørdagen ble avsluttet med felles middag, og ut i de små timer…. Under middagen ble det overlevert gaver til vertskapet, og pene ord ble utvekslet!

Sverige inviterte til nordisk møte neste år!


Det hører med til historien at Trond ble "tvangssendt" til møtet, og gikk dermed glipp av Høstkonferansen på Sundvollen. Kanskje en tanke å samordne datoer for aktiviteter på nordisk og europeisk nivå.

mandag, september 25, 2006

Tannlegebesøk og antibiotika


Under møtet med TX-sykepleierne (pluss den resirkulerte dr. S.Simonsen) hadde vi hjerte-transplanterte en sekvens om medisinbruk i tilknytning til tannlegebesøk.
Ifølge boken til Svein bør vi bruke antibiotika ved tannbehandling som fører til blødning inkludert skraping av tannsten.
Dosen skal være 3 gram Amoxillin (6 tabletter) eventuelt 600mg Dalacin ca 1 time før behandling.
Det nye som kom frem på møtet var at dr. Simonsen også anbefalte samme dose etter behandlingen.
Uansett må dette være et tema i møte med tannlegene våre slik at vi kan unngå konsekvenser lik det VG omtaler i dag.

torsdag, september 21, 2006

ARNE.

FHLT gjennomførte i helgen en meget vellykket høstkonferanse. Høstkonferansen var lagt som et organisasjonskurs. Styret og administrasjonen har arbeidet med dette arrangementet i lengre tid. Underveis har vi fått meget god hjelp av denne bloggens redaktør, Arne.

Nå i ettekant av høstkonferansen er det veldig enkelt å foreta følgende oppsummering. Arnes innsats både under planlegging, såvel som under gjennomføring (Arne hadde regien) bidro meget sterkt til at denne helgen ble så vellykket.

Jeg vil på vegne av hele styret og administrasjonen rette en stor takk til Arne for hans innsats i arbeidet med høstkonferansen 2006.

Deltakeravgiften i Vichy satt til 450 Euro


Vi har ved flere anledninger vært kritiske til organiseringen av Lekene i Napoli 2006. Slik er det også i våre søsterforeninger: Viking i Sverige og FHLTA i England.
Brittene tok 51 medaljer, Svenskene tok 40 medaljer mens våre 31 medaljer ble tatt av deltakerne på bildet.
Vi har nå lagt ut lenker til disse foreningenes hjemmesider, og noterer oss at engelsmennene allerede er ute med informasjonen om at deltakeravgiften for lekene i Vicy, Frankrike 2008, er satt til 450 Euro.
Da er det bare å finne frem sparegrisen og putte uanvendte penger på den fremover mot avgften skal betales våren 2008.
Tidspunktet for lekene er enda ikke helt klart.

onsdag, september 20, 2006

Politisk innflytelse - Synlighet


Med et bilde av Transplanterte og pårørende som gjør seg klar til Stavgang på Sundvollen sist helg, og spesifikt med en av frontfigurene (Terje Aarsland nummer 2 fra venstre mellom Frank og Knut) i den store media fokusen vi hadde om Organdonasjon tidlig i sommer, deler vi her med dere vår respons på EU-Notatet (våre svar i blått på engelsk) som vi nevnte på møtet.

På slutten av blogposten nevner vi andre linker i samme anledning:

Consultation document on Organ Donation and Transplantation
Response Form

1. This document describes the situation at European level in the area of organ transplantation, identifying the main problems. Are all the basic problems identified? Are the problems identified correctly described?
( max 750 words)
This document describes in our opinion the situation concerning organ donation and transplantation at the European level in a brief, but fairly accurate way and identifies the basic problems involved.


2. The document also describes a number of actions oriented to tackle the main problems. Is there any other initiative that you consider useful?
( max 750 words)
It seems that the proposed actions cover most of the problem areas.
A coordinated EU-action towards the many challenges facing organ donation and transplantation in Europe is most welcome. The volume of proposed actions are quite impressive and to a great extent in line with recommendations made by the Committee of Experts (CP-CTO) of the Council of Europe.

We should like to underline the great opportunities that use of live donors for kidney transplants can do to help reducing waiting lists in many European countries. Norway was among the pioneers in the field of live donors and has gathered great experience. To-day live donors represent some 40% of all kidney transplants in our country. This is a safe and very successful program that more countries should be encouraged to introduce.

3. The shortage of organ donors is being described as the main problem in the field. Do you think that EU action would have an added value? Do you think that the initiatives described in the document in this direction are sufficient? Are there any other actions that should be promoted at EU level?
( max 750 words)
No doubt, the shortage of organ donors is the most important problem to be tackled. We believe that over time the proposed actions should have a positive effect on organ donation in Europe, in particular in the new member states.

Short term, the most effective method to increase organ donation are in our opinion to establish well organised and trained teams in all donor hospital that is able to detect all potential donors and who also have the ability to tackle the difficult task of obtaining family approval for donation (The Spanish model).

Co-operation among countries like for instant in Eurotransplant and Scandiatransplant should be encouraged, but we do not believe that the creation of a “Europool” would be an alternative.

Raising donor awareness among the general public is also of great importance. Instead of introducing a special European organ donor card (in addition to so many other such cards in circulation) we propose that this should be incorporated in the existing “European Health Card” as soon as this has been developed in to a full-fledged electronic health card for all EU-citizens. Such a card will be held by ALL and will have a much greater legitimacy.
Furthermore we propose to establish a “European Donor Day” on a fixed day every year that should be used by all member countries to promote organ donation. (This has already proposed by the Council of Europe’s Committee of Experts (SP-CTO)).

4. Accessibility to transplants varies widely in the EU. Do you think that the Commission should foster the coordination between Member States to improve the situation? Do you think that the initiatives described in the document in this direction are correct? Are there any other actions that should be promoted at EU level?
( max 750 words)
We are not quite sure if we understand what is meant by accessibility in this connection. Among the proposed actions is mentioned “Exchange of patients….. common transplant lists etc.” If the intentions are that patients resident in EU-countries with low accessibility to transplantation under certain conditions should be entitled to transplantation in other EU-countries with a better accessibility, we believe that this would be a very sensitive issue.
However if by accessibility is meant cooperation between various countries like that we understand has been developed between Austria and Hungary, where apparently certain types of organ transplantation are being performed in Austria for patients from Hungary but with organs from Hungary, this is of course a method of cooperation that should be encouraged.

5 The document presents the following three options for future EU policy on organ transplantation.
(1) Use of existing programmes only
(2) Active coordination between Member States on organ quality, safety and availability
(3) Minimum harmonisation on quality & safety, plus EU initiative on organ trafficking

Which one of these options do you consider the most appropriate? Would you wish to modify / add / remove some of the contents included in the option? Please explain your reasons

( max 750 words)
It is somewhat difficult to evaluate the practical outcome of the various alternative proposed, but believe that we would recommend Alt. 3.

Andre linker:

LNT´s høringsuttalelse
RuneE´s blog om Ny Organdonasjonslov i UK
og en link til HOD om saken.

Det hører med at FHLT/LHL svarte innen fristen og har mottatt Takk fra EU.

tirsdag, september 19, 2006

Nestleder Harald - Kompis i Sverige


Som deltakerne på Sundvollen husker fra Jermungs takk for "maten" tale, nevnte han den solidaritet som Harald P utviste under lekene i Napoli.
Her er teksten fra Medlemsbladet til Viking:
Guldmedalj också till Henrik, 11 år,
som æven han cyklade 20 km efter en
lang væntan på en utlovad cykel. Vi fick
vænta så længe på hans cykel att vår
gode væn i Norge, Harald Pedersen, av-
stod att køra sitt lopp och kørde utom
tævlan med Henrik i stællet. Det kallar
jag en riktig kompis.

Viking har forøvrig nettopp skiftet LOGO, og linken til foreningens nettside er her

søndag, september 17, 2006

Deltakerne 2006


Deltakerne 2006
Originally uploaded by ArneA.
Fotosesjon i parken på Sundvollen.
En vellykket Høstkonferanse er over. Både deltakere og arrangører er tilfreds med samlingen.

Se bildene fra konferansen (sammen med tidligere FHLT fotos).For å se spesifikke bilder fra Napoli, trykk her

Klikk på fotofeltet til høyre for flere snapshots.
Ved å klikke på selve bildet vil dere få dette frem i større format.
Mobiloverførte bilder er nå inkludert i det andre fotobiblioteket.

Takk for denne gang.

lørdag, september 16, 2006

Høstkonferansen dag 2


Med et bilde fra fredagens dype konsentrasjon i forbindelse med gruppearbeid, sier vi God Morgen til deltakerne på Organisasjonskurset på Sundvollen.
Fredagen gikk i all vesentlig grad med til å bli kjent og dele hverandres syn på ønskede resultater og eget bidrag.
For prosessen var deltakerne klar på følgende:
Lytte til andre med respect, Opptre Aktivt og si fra om egne ideer, Være åpen og Ærlig, Vise engasjement, Delta også ved å yte noe til andre, Være positiv og social

De resultatene som de så frem til var:
Hygget oss, Fått kunnskap om LHL/FHLT, Tilfredse av god mat, Fått Nye impulser til lokalt arbeid, Inspirert, Nye ideer, Hatt positive opplevelser, Delt TX-livet med tx-kolleger, Kost oss med bekjente og nye, Lært noe om “Faglige” saker (Dybde), “noe å tenke på”

Disse forventningene vil vi evaluere etter at kurset er ferdig på søndag.

Dagens program er Organisasjonens historie, organisering, synlighet og Stavgang, mens vi på søndag morgen vil ta for oss det politiske arbeidet i LHL/FHLT.

torsdag, september 14, 2006

Høstkonferansen åpner i dag, 15.september

Med et bilde fra Sundvollen i fugleperspektiv, ønsker vi alle påmeldte velkommen til Høstkonferansen. For dere som ikke fant anledning til å delta i år, vil vi prøve å gjøre noen mobilblogginger slik at dere kan oppleve litt av stemningen, og kanskje prioritere Landssamlingen neste år.

Dette bildet er ikke tatt med mobiltelefon, men fra "spion"satelitter høyt over oss, og sendt til FHLT-bloggen ved hjelp av Google Earth . Kanskje er det de samme objekter som formidler bildene fra konferansen som du kan finne utover helgen ved å trykke på linken til høyre.

Synlig i dagens mediabilde


Som dere ser av hovedtemaene på Høstkonferansen (klikk på bildereferansen til høyre) vil SYNLIGGJØRING være ett av de sakene vi vil ha fokus på:
Fra LHL har vi fått følgende mail som vi bringer videre ( i Blogbearbeidet stand)
Underskriftsaksjonen:
TVNorge hadde sak både i nyhetene kl. 18.00 + i OsloTV
Dagbladet (her kan dere også se video fra aksjonen)

Både ANB (Avisenes Nyhetsbyrå) og NTB laget saker så vi regner med at det kan komme mange smånotiser i flere aviser.
Nordlys har også en sak om aksjonen.
Byggeindustrien har sak om aksjonen:
Full rulle mot sykefravær: Austagder Blad
Også en notis med bilde i dagens Aftenposten.

Alle oppfordres til å sende lenken nedenfor til alle sine kontakter, venner, familie eller andre med oppfordring om å støtte aksjonen ved å skrive under elektronisk:
LHL Portalen

Hvert skritt teller
RK Sør har nok en gang hatt innslag i NRK sammen med ordføreren i Porsgrunn. Han går for livet for å vinne konkurransen. Det var også et innslag på TV Telemark om ordførerkampen og hvor LHL (RK Sør) uttalte oss om kampanjen.

Østlendingen:Jon Henry Johnsen lot hvert skritt telle, og stoppet på 36 960 på Gamlebrua. - Da passerer jeg 38 000 ved ankomst Bryggerier, slo rådgiveren på Norsk Sykepleierforbunds felleskontor fast da han ved 12:30-tiden bel ønsket velkommen til Elverum og Gamlebrua av Østlendingens utsendte. Vanligvis sykler Johnsen til jobb, men som ledd i engasjert deltagelse i LHL-aksjonen "Hvert skritt teller", gikk han i går.

Hamar arbeiderblad om hvert skritt teller aksjonen. Intervju med flere enkeltpersener. 1 side + en spalte på neste.

Går mann av huse med skritteller: Hallingdølen
(Vi legger selv til Truls og Rune i TX-gruppene som skritter i veg.)

Andre saker:
Naturpreparat som markedsføres som kolsmedisin, virker ikke: NRK
Grønn te godt for hjertet: Akershus Amtstidende

Fra www.lhl.no
Sats på rehabilitering


torsdag, september 07, 2006

Bilder fra Høstkonferansen

Vi vil i år gjøre et forsøk med å holde våre blog-lesere oppdatert med friske bilder fra Høstkonferansen på Sundvollen.
Ved å klikke dere inn på linken til høyre på Bloggen, vil noen av situasjonene på kurset kunne sees samtidig med at det skjer. Dette skulle gi flere muligheten til å se aktivitetene og oppleve stemningen når FHLT medlemmer, pårørende og gjester samles til kurs og sosial hygge.

tirsdag, september 05, 2006

Hvert skritt teller


Noen ganger er det bedre sent enn bestandig. Andre ganger kan noen med rette hevde at vi har sovet i timen, og har virkelig forsømt oss.
Uansett, med H.M. Dronning Sonja som kampanjen "Hvert skritt teller" høye beskytter, stiller også FHLT bloggen seg bak alle de som for tiden er ute og går.

Vi gjengir ikke detaljer her, men vil med jevne mellomrom referere til LHLs kampanjesider.

For å vise at FHLT medlemmer er aktive i kampanjen henviser vi også til bloggene til Rune Eide og Truls Zimmer
Kjenner noen flere av våre som bør profileres i kampanjen, kan kommentarfeltet anvendes i tillegg til å kontakte redaksjonen på mail.

mandag, september 04, 2006

Influensavaksine anbefales


Dr. Svein Simonsens bok "Ditt nye hjerte" inneholder informasjon og anbefalinger som TX-sykepleierne på hjertemedisin nå ber oss med relativt lang fartstid også være oppmerksom på. Blant annet anbefalingen om influensavaksine i influensatider (side 85).

Rune Eides Blog har han skrevet om dette med link til Folkehelseinstituttets hjemmesider.
Husk at du bør være frisk når vaksinen settes, og at den ikke anbefales for nytransplanterte (første 6 måneder).

Kanskje er det flere anbefalinger og råd som mange av oss har glemt eller ikke vært oppmerksom på. Alle skal ha mottatt boken, så i ledige stunder er anbefalingen fra denne redaksjonen å ta en titt når vi lurer på noe.

4 måneder - 2800 besøk

I en blogpost 2.mai 2006 nullstilte vi telleverket for besøk i bloggen, og stilte spørsmålet om bloggen hadde en hensikt. I løpet av 3 dager registrerte vi 100 besøk, og det var faktisk flere enn noen gang som hadde lagt igjen en kommentar eller hilsen.
Nå er det gått 4 måneder siden starten på mai, vi har hatt sommerferie med Napolitur, og en noe passiv blogredaktør som i tre av disse månedene har tilbrakt dagene (og nettene) i en IT-fri sone. Likevel har vi hatt mer enn 2800 besøk i bloggen. Det er vel i underkant av 15 besøk om dagen, og vi må si oss fornøyd. Som tidligere meldt:
Bloggen er kommet for å bli.

Så ønsker vi oss en aktiv blogghøst.

lørdag, september 02, 2006

Om styremøtet 28.08.06

Dette var et meget godt arbeidsmøte. Styret satte ny rekord ved å være gjennom en omfattende saksliste ca kl. 15.00. Dette tyder å at vi begynner å bli litt erfarne og at sakene var godt forberedt.

Så til sakene:
Kortversjonen av evalueringen av Napoli er at arrangørene serverte deltakerne mye rot og at arrangementet var preget av dårlig planlegging. Videre, vi har presentert Napoli et økonomisk regnskap som hovedsakelig går på mindre beløp vi har utestående, samt kompensasjon for deltakerne på to dårlig organiserte sightseeingturer. Den europeiske forening er også innstilt på å diskutere sanksjoner mot arrangør/den italienske foreningen.

Forøvrig velger vi å se framover å være med å bidra til lage bedre rutiner slik at framtidige arrangementer ikke skal bli preget av samme kaos.

Sak som ikke ble behandlet på styremøtet, men som nå er klar er utsending av utbetaling av sponsorpenger til den enkelte deltaker. Hver enkelt deltaker vil iløpet av kort tid få innbetalt kr. 1863,- til sin bankkonto.

Planlegging av Høstkonferansen er helt i rute og i tiden etter styremøtet har det vært hektisk møtevirksomhet hvor blant annet vår blogredaktør har deltatt. Arne vil også ha en sentral rolle på organisasjonskurset vårt.

Nytt id kort er nå vedtatt bestilt. Prisen på kortet vil være kr. 100,-. Det vil bli informasjon om bestilling etc når kortet er ferdig.

Ny informasjonsbrosjyre er vedtatt bestilt. Tidshorisont for ferdigstillelse er årsskiftet.

Den sosialpolitiske saken om mere økonomisk støtte (reiseutgifter og opphold) til pårørende når nært familemedlem skal/blir/er transplantert skal det arbeides videre med sammen med samfunnspolitisk avdeling i LHL.

Veiviseren vil bli trykket opp igjen i revidert utgave. Vi ønsker også at dette heftet skal legges ut på vår hjemmeside.

På Nordisk møte i Danmark i september vil Trond representere FHLT.

Det ble orientert om europeisk Donasjonsdag lørdag 14.10.06. Dagens hovedarrangement vil bli lagt til Oslo (Folkets Hus). Vi vil oppfordre medlemmer i Osloområdet om å spandere noen timer på dette, det er lagt opp til et meget godt program.

Budsjettarbeidet for 2007 er nå kommet igang. Utgangspunktet er stramt, dette har sammenheng med LHL sin total økonomi som blir vesentlig svekket i takt med innføring av restriksjoner på spillautomater. Vi vil orientere mere om budsjettarbeidet utover høsten på disse sidene.

Valgkomiteen i FHLT er nå supplert med et nytt medlem, nemlig Øyvind Iversen som er fylkeskontakt i FHLT.

Høringsuttalelsen til EU om organdonasjon og transplantasjon er vi kommet godt igang med. Styret har i denne saken fått meget god hjelp av Audun. Målsettingen er at FHLT, Samfunnspolitisk avdeling i LHL og ev. stiftelsen lager en felles uttalelse som blir sendt innenfor tidsfristen, 15.09.06. Når uttalelsen er ferdig/sendt vil vi forsøke å legge den her.

Neste FHLT samling blir på Sundvolden. Vi i styret håper at høstkonferansen blir et vellykket FHLT arrangement.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?