mandag, september 25, 2006

Tannlegebesøk og antibiotika


Under møtet med TX-sykepleierne (pluss den resirkulerte dr. S.Simonsen) hadde vi hjerte-transplanterte en sekvens om medisinbruk i tilknytning til tannlegebesøk.
Ifølge boken til Svein bør vi bruke antibiotika ved tannbehandling som fører til blødning inkludert skraping av tannsten.
Dosen skal være 3 gram Amoxillin (6 tabletter) eventuelt 600mg Dalacin ca 1 time før behandling.
Det nye som kom frem på møtet var at dr. Simonsen også anbefalte samme dose etter behandlingen.
Uansett må dette være et tema i møte med tannlegene våre slik at vi kan unngå konsekvenser lik det VG omtaler i dag.

Comments:
Det er bra at dere legger den siste oppdateringen fra dr. Simonsen ut på Bloggen. Det nye for undertegnede var at doseringen før og etter behandling nå er den samme. Tidligere har de vært forskjellige, men det er ikke noe nytt at man gir antibiotika både før og etter inngrep. Det har vært velkjent "i mine kretser" en stund og jeg er selv blitt behandlet slik. Jeg håper at RH kan få formidlet dette til de rette odontologiske instanser. NTFs Tidende ville være et godt sted å starte. Det samme ville de oralkirurgiske/oralmedisinske avdelinger ved UiO og UiB være.

For dem som ikke er klar over det, er Amoxicillin et penicillinpreparat og må ikke brukes av pasienter som er allergiske overfor penicillin (deriblant undertegnede). Dalacin er for dem. Antibiotikabehandling er i det hele tatt et problem for transplanterte da de aller fleste (ikke penicillin) interfererer med Sandimmun og behandlingen må derfor nøye overvåkes. Dette er det faktisk mange både leger og tannleger som ikke er klar over.

Når det gjelder den aktuelle saken som VG omtaler er det svært vanskelig å si noe om den på grunnlag av opplysningene her. Det har i mange år vært standardbehandling med antibiotikaprofylakse til pasienter med svekket immunsystem, om enn regimet har variert. Dersom det er riktig at reaksjonen kom umiddelbart virker det på meg usannsynlig at manglende antibiotikadekke er årsaken - det ville ta mer tid. Et såkalt anafylaktisk sjokk eller akutt hjertelidelse av annen årsak høres da mer sannsynlig ut. Noe annet er det om dette dukket opp etter en stund.

Uansett er det ingen tvil om at det skulle vært gitt antibiotikaterapi så lenge tannlegen visste om pasienten tilstand. Det skal hans journal vise.

Det hele understreker også nok en gang at vi som transplaterte i enhver omgang med helsevesenet oppgi vår situasjon og dessverre også selv følge opp så langt vi kan at den behandling vi får ikke lager "krøll" med vår tilstand.
 
Jeg er blitt bedt om å utdype et par ting:

For transplanterte (og andre med svekket immunsystem) skal all behandling som medfører fare for infeksjon foregå under såkalt antibiotikadekke. Munnhulen er et område med store mengder bakterier og det skal ikke store inngrepet til før man får en blødning. Selv ved kun en grundig klinisk undersøkelse kan dette skje.

En supplerende behandling kan være skylling med Corsodyl (klorhexidin) to ganger for dagen et par dager i relasjon til dette. De fleste transplaterte kjenner godt til dette reseptfrie preparatet fra den første tiden etter operasjonen. Hos noen kan kan det medføre en viss misfarging av tennene, men den kan lett fjernes og er etter mine begreper en liten pris å betale. Corsodyl brukes forøvrig også som langtidsbehandlig hos enkelt pasientkategorier.
 
et lite tillegg:
ang. tannlegens journal:

Har pasienten ikke oppgitt sin tilstand, skal dette også fremgå av journalen da tannlegen er forpliktet til å ta opp en sykehistorie fra pasienten.
 
Gjelder dette alle transplanterte, eller kun hjerte/lungetransplanterte?

Mvh
Tom - LNT
 
Dette burde være generelt for transplanterte, men snakk med RH for sikkerhets skyld. Vi har noe variabelt medisinregime i andre sammenhenger også.
 
Det er et genrelt forhold at behandling av immunsupprimerte skal foregå under antibiotikadekke dersom det foreligger en mulig infeksjonsfare, som f.eks ved tannbehandling. Men det nøyaktige regime vil selvfølgelig kunne variere fra institusjon til institusjon og det kan godt være at RHs nyreavdeling opererer med andre detajlrutiner. Det kan du få sjekket der. Det som derimot er felles er at det skal være antibiotikadekke.

Jeg vet ikke om at det finnes en veileder fra f. eks. SHDir som detaljstyrer dette (har faktisk lett rundt en del relevante steder). Derimot kan en finne at synet på dosering og preparater kan variere en del.
 
Her er svaret jeg fikk fra min lege på Rikshospitalet:
"Når det gjelder rotfyllinger og tanntrekking har det vært vanlig med AB profylakse - ikke ved "vanlig" tannbehandling. Har ikke sett skriftlige retningslinjer."
Mvh
Tom - LNT
 
Det siste understreker vel bare at vi innen "hjertebransjen" bør følge "føre var prinsippet" og holde oss til det dt. Simonsen sier. Som forøvrig er en variant av det jeg har alltid hørt om behandling av alvorlig hjertemedisinsk kompromitterte pasienter. Hadde jeg vært behandlende tannlege for Tom i LNT (for ordens skyld - jeg behandler ikke lenger pasienter) hadde jeg nok ikke behandlet ham uten antibiotikadekke heller, men nå beveger vi oss inn på en faglig diskusjon der jeg velger å si stopp.

Kanskje SHDir bør se på denne saken i et litt bredere perspektiv?
 
Til "vår" mann i HOD (Ragnar Skjøld) har vi sendt følgende mail:

I fhlt bloggen
http://www.fhltblogging.blogspot.com/
har vi de siste dagene hatt tema om tannbehandling etter at vår dr. Svein Simonsen har informert oss om forsterket antibiotikadekke ved all behandling.
Tom i LNT har spurt om dette gjelder alle transplanterte, og RuneE har bedt oss om å få SHDir til å se saken i et litt bredere perspektiv.
Derfor denne mailen til deg som en av våre også i de kredser
 
Legger også ved en link til RuneE´s blogg hvor han refererer til hjemmesidene på RH
 
Jeg vil bare legge til en kommentar vedrørende trygdekontorenes behandling av tannbehandlingen. Mitt trygdekontor dekker ikke antibiotika kostnaden ved tannbehandlingen.

Forskriften til Folketrygdelovens §5-6, takst 1106 spesifiserer hva transplanterte kan få dekket av tannbehandlingen. Til slutt i forskriften står det at utgiftene dekkes fullt ut.

Med "fullt ut" menes stønad etter "Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling", fastsatt av departementet. Dette følger av forskrift til §5-6, kapittel 2.

"Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling" omfatter ikke utgifter til antibiotika.

To problemer for oss, relativt mange tannleger tar honorar vesentlig over offentlig takst, for mange kan det en relativt stor egenandel. Det at antibiotika ikke blir inkludert i 2sekkebestemmelsen" om at vi skal ha rett til fri tannbehandling blir direkte feil.

Jeg vil nå i mitt tilsvar til mitt lokale trygdekontor påpeke at lovgivers intensjon med bestemmelsen i forskriften til §5-6, takst 1106 er våre grupper skal ha dekket tannlegebehandlingen "fullt ut".

Denne "fillesaken" tror jeg nok at jeg taper, men det kan være interessant å se hvordan hvordan klageorganene behandler saken.

Er det noen jurister blant oss som har noen synspunkter?
 
For ikke det skal bli for mange løse tråder innen denne blogposten, vil vi gjerne ha saken om trygdeordningene opp som egen blogpost.
Regner med at Harald følger opp dette sammen med Marit og at det også kan tenkes på som en sak for Organet.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?