tirsdag, februar 27, 2007

Kurs for pårørende til pasienter på venteliste for lungetransplantasjon

3. - 4. mai 2007 arrangeres det Kurs for pårørende til pasienter på venteliste for lungetransplantasjon på Glittreklinikken

Dette kurset er for pårørende til pasienter som står på venteliste for lungetransplantasjon og som er inne på rehabiliteringsopphold på Glittreklinikken i denne perioden.
I tillegg er kurset et tilbud til alle andre pårørende i Norge i samme situasjon.
Kurset er lagt opp slik at deler av kurset er kun for de pårørende. Andre deler av kurset kan de inneliggende pasientene delta på dersom de selv ønsker / orker dette (se programmet).

Det vil være maks 12 deltakere på kurset som koster 600kr pr. person inkludert 1 overnatting og all mat.

Påmeldingsfrist 20. april 2007.

Kontaktpersoner:
Grethe Amdal: gram.glittre@lhl.no Tlf. 67 05 80 00
Ingrid Elise Sundfør: iesu.glittre@lhl.no Tlf. 67 05 80 00

Dere kan laste ned mer om programmet som er vedlagt Glittreklinikkens Hjemmesider


mandag, februar 26, 2007

Tar LHL den digitale hverdagen på alvor?

Som vi informerte om før vinterferien ble medlemsbladet Organet 01/2007 sendt ut som papirformat til alle medlemmer. Det er fint.

Det som IKKE er fint, ja, egentlig ikke akseptabelt i det hele tatt, er at LHL etter vinterferien opplyser at Organet i Pdf-format (kan leses digitalt på nett) IKKE LENGER KAN GJØRES via de reviderte LHL-Hjemmesidene.

Hvor i all verden befinner de ansvarlige i LHL seg.
I 2007 hvor nettaviser og Internett-TV og Podcast overtar mer og mer av informasjons formidlingen i Norge og World Wide, oppfattes det tydligvis som riktig å prioritere å holde fast ved trykksverte og papirforbruk. Medlemsbladet "Det Nytter" kan heller ikke leses på nett.

Det pågår en landsomfattende kampanje mot unødvendig produksjon og distribusjon av den gammeldagse Telefonkatalogen. Vårt eget medlemsblad er bare på 20 sider, men at det ikke skal kunne leses digitalt på LHL/FHLTs hjemmesider er for en blogredaktør helt uakseptabelt. Vi trodde at hjemmesiderevisjonen skulle gi oss et bedre brukergrensesnitt, men er blitt skuffet mange ganger.
Skjerp dere!

Hva gjør vi så:
Jo, vi har heldigvis aktive medlemmer som vil noe annet. Rune Eide som forøvrig bidrar i bladet med en artikkel om Tannbehandling og antibiotika har slillet plass til rådighet for at det er mulig å lese Organet 1/2007 på nett. Det er vi takknemlig for. Dere kan derfor fortsatt lese alle utgavene av Organet fra linken på bloggens høyre side.

Samtidig henviser vi også til en artikkel som også Rune har vært behjelpelig med å få disitribuert digitalt via sitt web-hotel ved UiB. Artikkelen om nestleder Harald i Byavisen i Bergen er også gjort tilgjengelig utenom "det formelle systemet i LHL". Det er vi også svært glad for.

søndag, februar 25, 2007

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen - (*MIDLERTIDIG VERSJON*)

Med referanse til Høringen i Stortinget torsdag 18. januar om Organdonasjon, hvor også Jermund deltok, har vi nå fått vite at den midlertidige innstilling fra Helse- og Omsorgskomiteen nå kan leses på Stortingets informasjonssider.

Vi bringer her et kort utdrag av:

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding til I fremmes av en samlet komité. Komiteens tilråding til II fremmes av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Komiteens tilråding til III fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

Komiteen viser til dokumentet og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
I
Stortinget ber Regjeringen sørge for at helsepersonell får faglig opplæring om det som skjer rundt en organdonasjon, og spesielt om hvordan de skal kommunisere med pårørende.

II
Stortinget ber Regjeringen om å etablere en DRG-kode som utløses ved hver organdonasjon, slik at sykehusene får betalt for den jobben de utfører.


III
Dokument nr. 8:99 (2005-2006) - forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan Henrik Fredriksen om tiltak som øker organdonorkapasiteten i Norge – vedlegges protokollen.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 22. februar 2007

Harald T. Nesvik
leder
Sonja Mandt-Bartholsen
ordfører


Vi ser på dette som et positivt og konkret forslag for å forbedre Organdonasjonssaken som vi regner med Stortinget gir sin tilslutning til under behandlingen i plenum i Stortinget tirsdag 6. mars.

lørdag, februar 17, 2007

Organet nr 1 2007 i postkassene


På grunn av vinterferien har vi ikke klart å legge ut Organet 1/2007 i Pdf format ennå, men det kommer så snart vi klarer det.
I mellomtiden får vi kose oss med papirutgaven som i disse dager kommer i postkassen til medlemmene.
Forsidebildet denne gang er av en lykkelig familie på Inderøya i Nord-Trøndelag, med Ruth Balgaard, Stig Fossum og lille Odd Magnus på ett år. Transplantasjon og Utenlandsadopsjon er dermed ett av temaene i Organet denne gang.

Innholdet er forøvrig:
Fra Kontoret (Marit), Lederen har ordet(Jermund), Den lange veien hjem (Odd Magnus fra Kina), Nytt fra Stiftelsen Organdonasjon (Statistikk), Her du noe på hjertet (Østfold og Vestfold), FHLT fyller 20 år (historien), Trenger vi salt (LHL/ Ida Synnøve Grini), Ung i FHLT (LHL/ Jeanette Jensen), Tannbehandling og antibiotika (Rune Eide), Eldre hjerter like gode (Audun Bell), Nytt fra Hjerterehabiliteringen (Kari Nytrøen), Nytt fra pasientombudet (LHL/ Atle Larsen) og Nytt fra Hjertemedisinsk avdeling (Ine, Anne og Ingelin).

God Vinterferie

fredag, februar 16, 2007

Likemannskurset del 2


Som vi skrev i slutten av januar har LHL/FHLT startet opp et kurs for å forsterke Besøkstjenesten.
Kurskveld 2 ble gjennomført 12. februar med blant annet Transplantasjonssykepleierne, Ingelin, Anne og Kirsten til stede.
Tilstede var også Høgskolelektor Marit Hellesvik ved Diakonhjemmets Høgskole som tidligere arb på tx hjerte, og som holdt sitt foredrag om pårørende mens pasienter venter på hjertetransplantasjon. (vi håper å kunne presentere noe av hennes lysark senere, men det vil også bli dekket i Organet)

Programmet denne kvelden var:
Innledning til samtale/orientering v/kontaktsykepleiere på RH:
* Behandling og oppfølging av transplanterte og pårørende.
* Vanlige følelsesmessige reaksjoner hos pasienter på venteliste, transplanterte og deres pårørende (tiden før og etter transplantasjonen).
* Hvordan mestre hverdagen som transplantert?
Dialog:
* Hvordan kan likemenn møte disse reaksjonene og bidra til mestring?

* Organisering av tjenesten og rutiner på sykehuset:
o Faste dager eller tilkalling ved behov
o Hvor og til hvem skal likemannen henvende seg når han/hun ankommer sykehuset?
o Hvordan forholde seg som likemann på sykehusets område?

På bildet fra denne kvelden ser vi Irina Svalby, Heidi Stolsmo og Terje Kjøniksen.

torsdag, februar 15, 2007

Dagens tips - National Geographic feb.07

Dagens tips kommer fra Rune Eide som på Gardermoen etter et besøk på RH/Oslo kom over februarnummeret til National Geographic. Bladet finnes også på magasinets hjemmesider.

Vi har laget en link til en av Magasinets reportasjer (laget av fotografen Robert Clark)som viser innsetting av et kunstig hjerte i påvente av et donorhjerte blir tilgjengelig. Det kan være sterke bilder, men vi syns alle som ønsker det, burde få en mulighet til å se den fantastiske fotoreportasjen også via FHLTs Blog.

Tillegg:
Etterhvert som vi har sett nærmere på denne nettutgaven av National Geographic blir vi mer og mer imponert. For å lære mer om selve Hjertet, kan dere klikke på denne linken. Let dere frem til flere muligheter selv.

tirsdag, februar 13, 2007

Middagslur er bra for hjertet

Visste vi det ikke. Vår kjære høneblund etter middagen er ikke bare godt, men regelmessige middagslurer kan bety at du kutter risikoen for hjerte- og karsykdommer med rundt en tredjedel.
Forskerne bak studien tror høneblunden kan frigjørende stress hos ellers friske individer.
Dette leser vi på hjemmesidene til forskning.no i dag.

Vi har jo lenge hørt om at det såkalte Middelhavskostholdet er gunstig, men nå er det også dokumentert at
Siesta er vanlig i middelhavsregionen og i flere latinamerikanske land. Områdene er samtidig kjent for å ha lav dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdommer.
Siestaen har blitt foreslått som en mulig forklaringsfaktor tidligere, men resultatene fra tidligere studier har vært motstridende.
Nå legges resultatene frem fra den første store langtidsstudien hvor deltakerne var sunne og friske ved studiestart.

Resultatene viser at folk som regelmessig tok seg en siesta, definert som en blund på minst 30 minutter tre ganger i uka, hadde 37 prosent mindre dødelighet av hjerte- og karsykdommer enn de som ikke tok siesta.
Denne blogposten skrives mens det er Dagsrevytid, så det er muligens litt sent for middagsblunden i dag, men det kommer dager etter denne.

Og siden dere er våken, og kanskje ikke er rammet av influensa hvor dere dubber litt av mellom hostekulene, er det nok en interessant artikkel på forskningssidene i dag. Hva med denne Influensavaksine har liten effekt

mandag, februar 12, 2007

Åpenhet i Helsenorge - Styresaker

Noen ganger er det lov å bli litt imponert.

Med referanse til Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF må jeg meddele at vi har et stykke å gå i vår egen forening, og ikke minst i moderorganisasjonen LHL. I forbindelse med en tidligere sak til Forbundsstyret om Xenotransplantasjon forsøkte jeg å få tak i LHLs skriftelige høringsuttalelse før styremøtet. Det var umulig, noe jeg aksepterte å få beskjed om. At jeg mottok saken på mail umiddelbart ETTER møtet var for så vidt helt i orden, og vi kunne distribuere våre holdninger til dette vanskelige tema med en gang, og faktisk før LHL klarte det på egne hjemmesider.
Når det gjelder FHLT-styret er det heller ikke så mye å skryte av. Hverken agenda, saker av interesse for medlemmene eller referat publiseres med untak av Haralds "tanker" om disse møtene.

Det er derfor svært interessant å se at RR HF allerede en uke før Styremøtet 15. mars offentliggjør agendaen med i hvert fall to saker som burde ha interesse for oss:

sak 7/2007 Høyspesialiserte behandlinger og geografi
sak 9/2007 Fellesregional Hudavdeling for Helse Øst og Helse Sør ved RRHF

I sak 7 fremgår det at selv om utredningen er gjort med basis i Nyretransplantasjoner er det liten grunn til å anta at det er systematiske ulikheter for Hjerte, Lunge, Lever og Bukspyttkjertel i forhold til Nyrer.
Saken presenteres med følgende konklusjon
1) Transplantasjonstilbudet til befolkningen i Norge holder høy internasjonal standard med hensyn på kvalitet og dekningsgrad.

2) Variasjoner mellom de regionale helseforetak kan ikke relateres til systematisk ulikheter i utvelgelse av transplantasjonskandidater ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

3) Ulikheter mellom de regionale helseforetak er mest sannsynlig forklart ved:
Forskjell i hvor høyt man prioriterer transplantasjon med levende giver
Reelle forskjeller i befolkningssammensetning og forekomsten av andre sykdommer som påvirker behovet for transplantasjoner.
Lokale organisatoriske og faglige forskjeller i spesialist og primærhelsetjenesten mellom regionene


Sak 9 er en for oss transplanterte også en interessant sak, ettersom den omhandler Hudavdelingene i Oslo. Selv om dette er en styresak som tas til etterretning, er mye av innholdet verd å merke seg, bl.a:
Den sammenslåtte hudavdelingen vil ikke bare være den største avdelingen innen dermatologi i Norge, men med en samling av ressursene innen fag og forskning vil den også kunne sammenlignes med de største nordiske og europeiske avdelinger. I tillegg vil en samordning kunne utnytte de samlede ressurser på best mulig måte og sikre kvaliteten og kapasiteten i behandlingen. Olafiaklinikken skal integreres i den nye avdelingen og være en del av denne, men beholde sin sentrumsnære beliggenhet som et lavterskeltilbud


For mange av oss som opplever til dels store hudforandringer som medisinbivirkning og som går fast til hudavdelingene på RRHF for kontroller, er det derfor viktig at:
En del av den sammenslåtte hudavdelingen er tenkt lokalisert i et separat bygg på Gaustad plassert i umiddelbar nærhet til sykehusanlegget. Huset er nå under tilpassning for avdelingens formål fra utleiers side..........på plass høsten 2007
Øyeavdelingene ble som mange vel vet sammelslått med lokalisering på Ullevål i 2005.

Som dere ser er det vel verd å surfe på nettet for å plukke opp informasjoner som kan videreformidles i bloggen. Denne gangen går takk for tipset til Arild Engen, LNT.

onsdag, februar 07, 2007

Nightingaleprisen til Kari Asbjørnsen

Ass. seksjonsoversykepleier Kari Asbjørnsen ved Thoraxkirurgisk intensivenhet er tildelt Nightingaleprisen for 2006. Hun har i mange år bidratt betydelig til utviklingen av et godt faglig sykepleietilbud for avdelingens pasientgrupper.

Nightingale-prisen ble innstiftet på Rikshospitalet i 2001 og er en ærespris i sykepleie. Prisen skal være en anerkjennelse for en innsats utover det vanlige innen sykepleiepraksis, ledelse, utvikling, forskning eller utdanning.

Slik innledes en nyhet fra 3. november 2006 som Nina Volden har gjort redaksjonen oppmerksom på. Nyheten er presentert på Rikshospitalets hjemmesider og vi beklager at vi ikke tidligere hadde fått nyheten med oss. Bedre sent enn bestandig.

Nina skriver i sitt tips til oss blant annet:
Kari er en kjempeflott sykepleier som har jobbet på Kir A i alle år. Da jeg ble transplantert var hun avdelingssykepeier, men det var hun som altid var der og så hva du trengte til en hver tid. Nå har jeg ikke vært innom kir på ett års tid, men sist jeg var der var hun fortsatt på jobb. Hun spør alltid hvordan det er med de forskjellige og følger med på det som skjer i TX gruppa /miljøet.Forøvrig er hun fra Ålesund kanten.
Vi Gratulerer og takker for det hun representerer, og som vi alltid opplever fra "de hvite englene" på Rikshospitalet.

tirsdag, februar 06, 2007

Pårørende - Gjør vi nok for dem

Med god påminning fra Rune Eides private tx-cor-blogg hvor han i det siste har fokusert på sykehusøkonomien, berører han også et for oss meget sentralt tema.
Gjør foreningen nok for våre pårørende?

Rune skriver blant annet med referanse til at pårørende må betale for kaffe på avdelingen:
Hvordan man prioriterer kan av og til virke noe forvirrende for utenforstående. Jeg har av ulike grunner tilbragt mye tid på et av landets større sykehus den siste uken og det må være meg tilgitt at jeg tenkte på ordtaket "Å spare på skillingen og la daleren gå" da jeg så det avbildede oppslag. Jeg tviler ikke på at de fleste pårørende har råd til 2 kr. for en kopp kaffe eller te, men signaleffekten når man sammenligne med mye annet i systemet er ikke helt god. Verdien av et besøk av pårørende for en inneliggende pasient kan ikke undervurderes

Som kjent arbeider FHLT med mulighet for økt kompensasjon for pårørende som følger ved transplantasjon. Reise- og hotellutgiftene kan bli et stort problem for mange, og spesielt dersom det skulle bli komplikasjoner. Barnepass har vært et annet tema, og de følelser og spørsmål som dukker opp i forbindelse med transplantasjon, har i mange sammenhenger vært et tema på våre Landskonferanser. Rikshospitalet har også laget en brosjyre om saken. Fra vårt besøkstjenesteprogram vet vi at pårørende ofte ønsker å møte pårørende som likemenn.

Bildet viser en situasjon som også er kjent. Våre pårørende blir aktive partnere i rehabilitering og livsstil. Inger Lise som følger sin Tx-Frank på 4K-løpet under Napoli-lekene, er et godt eksempel på hva det betyr. Bildet av Truls og Hilde på ski i forrige blogpost et annet. Vi kunne nevnt mange, mange flere.

Vi inviterer nå alle (og kanskje spesielt de pårørende) til å gi uttrykk for hva vi kan forbedre og forsterke i FHLT med hensyn til pårørende. Hvilke politiske tema bør vi flagge, hvilke støtte-ordninger fra myndighetenes side bør vi ha sterkere fokus på i arbeidet fremover mot Statsbudsjettet, og hvordan kan vi bruke tiden vi har sammen under Landskonferansen til høsten for å markere at vi også er en forening for pårørende.

Bruk kommentarfeltet, redaksjons-mailen vår til å lufte ideer, eller ta det opp med kontoret. Om mulig kan det jo også være et tema for diskusjon i lokallagene som kanskje er de pårørendes viktigste arena. (pårørendelenken er til pasientrettighetslovens §1-3)

torsdag, februar 01, 2007

To gode eksempler på at det nytter

Som en direkte oppfølging til gårsdagens informasjon om at 145 personer de siste ti årene har reddet livet gjennom lungetransplantasjon, viser vi i dag bilder av to av disse som ble transplantert i 2006.

På det øverste bildet er Truls Zimmer (nr 2 fra venstre), som vi blant annet kjenner fra Organet nr 2/2006 på toppen av alpinbakken i Vrådal, mens vi på bildet nedenfor ser Anne Magrete Opheim som fredag 2.februar omtales i papirutgaven av Kvinnheringen .

Det er slike bilder som gjør at mange flere burde være positive til Organdonasjon. Vi ser at det ikke bare redder liv, men også gir godt nytt liv.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?