søndag, februar 25, 2007

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen - (*MIDLERTIDIG VERSJON*)

Med referanse til Høringen i Stortinget torsdag 18. januar om Organdonasjon, hvor også Jermund deltok, har vi nå fått vite at den midlertidige innstilling fra Helse- og Omsorgskomiteen nå kan leses på Stortingets informasjonssider.

Vi bringer her et kort utdrag av:

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding til I fremmes av en samlet komité. Komiteens tilråding til II fremmes av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Komiteens tilråding til III fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

Komiteen viser til dokumentet og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
I
Stortinget ber Regjeringen sørge for at helsepersonell får faglig opplæring om det som skjer rundt en organdonasjon, og spesielt om hvordan de skal kommunisere med pårørende.

II
Stortinget ber Regjeringen om å etablere en DRG-kode som utløses ved hver organdonasjon, slik at sykehusene får betalt for den jobben de utfører.


III
Dokument nr. 8:99 (2005-2006) - forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan Henrik Fredriksen om tiltak som øker organdonorkapasiteten i Norge – vedlegges protokollen.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 22. februar 2007

Harald T. Nesvik
leder
Sonja Mandt-Bartholsen
ordfører


Vi ser på dette som et positivt og konkret forslag for å forbedre Organdonasjonssaken som vi regner med Stortinget gir sin tilslutning til under behandlingen i plenum i Stortinget tirsdag 6. mars.

Comments:
Stemmer min fortolkning av dette at man ikke går inn for å øke bevilgningene i forbindelse med utgiftene som sykehusene har i forbindelse med utførte organdonasjoner?

I så tilfelle bør vel ikke begeistringen stå helt i taket?
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?