mandag, februar 12, 2007

Åpenhet i Helsenorge - Styresaker

Noen ganger er det lov å bli litt imponert.

Med referanse til Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF må jeg meddele at vi har et stykke å gå i vår egen forening, og ikke minst i moderorganisasjonen LHL. I forbindelse med en tidligere sak til Forbundsstyret om Xenotransplantasjon forsøkte jeg å få tak i LHLs skriftelige høringsuttalelse før styremøtet. Det var umulig, noe jeg aksepterte å få beskjed om. At jeg mottok saken på mail umiddelbart ETTER møtet var for så vidt helt i orden, og vi kunne distribuere våre holdninger til dette vanskelige tema med en gang, og faktisk før LHL klarte det på egne hjemmesider.
Når det gjelder FHLT-styret er det heller ikke så mye å skryte av. Hverken agenda, saker av interesse for medlemmene eller referat publiseres med untak av Haralds "tanker" om disse møtene.

Det er derfor svært interessant å se at RR HF allerede en uke før Styremøtet 15. mars offentliggjør agendaen med i hvert fall to saker som burde ha interesse for oss:

sak 7/2007 Høyspesialiserte behandlinger og geografi
sak 9/2007 Fellesregional Hudavdeling for Helse Øst og Helse Sør ved RRHF

I sak 7 fremgår det at selv om utredningen er gjort med basis i Nyretransplantasjoner er det liten grunn til å anta at det er systematiske ulikheter for Hjerte, Lunge, Lever og Bukspyttkjertel i forhold til Nyrer.
Saken presenteres med følgende konklusjon
1) Transplantasjonstilbudet til befolkningen i Norge holder høy internasjonal standard med hensyn på kvalitet og dekningsgrad.

2) Variasjoner mellom de regionale helseforetak kan ikke relateres til systematisk ulikheter i utvelgelse av transplantasjonskandidater ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

3) Ulikheter mellom de regionale helseforetak er mest sannsynlig forklart ved:
Forskjell i hvor høyt man prioriterer transplantasjon med levende giver
Reelle forskjeller i befolkningssammensetning og forekomsten av andre sykdommer som påvirker behovet for transplantasjoner.
Lokale organisatoriske og faglige forskjeller i spesialist og primærhelsetjenesten mellom regionene


Sak 9 er en for oss transplanterte også en interessant sak, ettersom den omhandler Hudavdelingene i Oslo. Selv om dette er en styresak som tas til etterretning, er mye av innholdet verd å merke seg, bl.a:
Den sammenslåtte hudavdelingen vil ikke bare være den største avdelingen innen dermatologi i Norge, men med en samling av ressursene innen fag og forskning vil den også kunne sammenlignes med de største nordiske og europeiske avdelinger. I tillegg vil en samordning kunne utnytte de samlede ressurser på best mulig måte og sikre kvaliteten og kapasiteten i behandlingen. Olafiaklinikken skal integreres i den nye avdelingen og være en del av denne, men beholde sin sentrumsnære beliggenhet som et lavterskeltilbud


For mange av oss som opplever til dels store hudforandringer som medisinbivirkning og som går fast til hudavdelingene på RRHF for kontroller, er det derfor viktig at:
En del av den sammenslåtte hudavdelingen er tenkt lokalisert i et separat bygg på Gaustad plassert i umiddelbar nærhet til sykehusanlegget. Huset er nå under tilpassning for avdelingens formål fra utleiers side..........på plass høsten 2007
Øyeavdelingene ble som mange vel vet sammelslått med lokalisering på Ullevål i 2005.

Som dere ser er det vel verd å surfe på nettet for å plukke opp informasjoner som kan videreformidles i bloggen. Denne gangen går takk for tipset til Arild Engen, LNT.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?