tirsdag, januar 30, 2007

3066 personer med nye organer siste ti årDen viktigste av alle tjenester ved Rikshospitalet slik vi ser det, er vel ikke uventet Transplantasjons aktiviteten.
Statistikkene for de siste 10 årene har nå vært tilgjengelig i et par uker, og som vanlig er dette interessante tall.

Vi vil med en gang takke de ansvarlige transplantasjons koordinatorer for at tallene nå er gjennomgått og oppdatert i sin fulle bredde over hele peioden.

Som vanlig er det Ventetlistene og avslagsprosenten som vekker nyhets-redaksjonenes oppmerksomhet.
Ved årsskiftet var det således 292 som ventet på organer mot 168 for ti år siden. Utviklingen innen vårt primære interesseområde (hjerter og lunger), har gått fra 27 i 1997 til 49 ved utgangen av 2006. Siden tusenårsskiftet har ventelistene for hjerte/lunge hele tiden ligget rundt 50.
De totale ventelistene er øket fra 168 til 292. Det er spesielt behovet etter nyrer som i det siste har øket dramatisk. Fra LNTs hjemmesider kopierer vi:
Det bekymringsfulle med tallene er at antall nyretransplantasjoner går ned samtidig som antallet pasienter som får nyresvikt går opp. Dette fører til at flere blir stående på ventelisten som nødvendigvis vil føre til lengre ventetid for en nyretransplantasjon.

Utviklingen av avslagsprosenten er vist på kurven nedenfor, og viser klart at arbeidet med informasjon til allmenheten er og blir det viktigste vi må arbeide med innenfor Stiftelsen Organdonasjon.
Denne kurven til tross, det øverste bildet i denne blogposten viser at Transplantasjoner nytter.
3066 personer har fått nye organer i løpet av ti-års perioden.
Siste år var antallet transplantasjoner 336 mot 236 for ti år siden.
Antall totale hjertetransplantasjoner ved RH er nå oppe i ca 570 siden starten i 1983, og i de siste ti år har 145 personer fått muligheten til et nytt liv gjennom nye lunger. Dette er vi takknemlige for, og burde fokusere enda mer på i vår innsats for å få enda flere til å si JA.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?