onsdag, januar 10, 2007

Tips fra medlemmene blir blogpost med det samme


Blogredaktøren oppfordrer hele tiden leserne å komme med innlegg eller tips om stoff som har allmen interesse, og som kan presenteres i en blogpost. På tirsdag kom et innlegg fra Terje Kjøniksen om Økonomien i HelseNorge, og i dag kan vi presentere to tips med konkret relevans til bildet av Stortinget.

Fra Truls Zimmer kom tipset om Ann-Kristin (48) som endelig er kommet gjennom nåløyet for transplantasjon av begge lungene. Her velger vi å henvise til intervjuet i Byavisa,Trondheim, og ønsker Ann-Kristin alt bra i den ventetiden hun mest sansynlig har foran seg.

Det andre tipset er fra fhlt-lederen Jermund Hausvik som minner om den åpne høringen som arrangeres i Stortingets Helse- og omsorgskomite neste torsdag (18. januar 2007).
Forslaget som skal drøftes er:
1. Stortinget ber Regjeringen innføre en statlig og pliktmessig registrering av dødsfall på donorsykehus knyttet opp mot muligheten til å donere organ ved alle dødsfall.
2. Stortinget ber Regjeringen sørge for at det utdannes riktig type helsepersonell med kompetanse på kommunikasjon med pårørende i forhold til spørsmålet om organdonasjon.
3. Stortinget ber Regjeringen om å etablere en DRG-kode som utløses ved hver organdonasjon, slik at sykehusene får betalt for den jobben de utfører.
Sakens dokumenter kan leses her.

Representanter FHLT/LHL, LNT og Stiftelsen vil være tilstede, og forhåpentligvis kan det der komme uttalelser som vil være positive for såvel Ann-Kristin og alle de andre ca 300 som venter på Organer.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?