mandag, januar 08, 2007

Pressemelding 5. jan 2007


Aktivitetsprisen for 2006 til LHL

-Å få det norske folk opp av godstolen og mer i bevegelse var en viktig målsetting for oss da vi startet kampanjen ”Hvert skritt teller”. Det tror jeg vi har lykkes bra med, sa generalsekretær Finn Grønseth da han mottok prisen fra statsråd Sylvia Brustad. Han oppfordrer nå NHO til å sørge for at alle ansatte får fri en time i uka til fysisk aktivitet i arbeidstiden.
- Arbeidsgiverne må bli flinkere til å tilrettelegge for fysisk aktivitet i arbeidstiden. Dette handler om alt fra å oppfordre til å gå en tur i lunsjen til å ha trimrom på jobben. Vi så gjennom vår kampanje at det var enkle virkemidler som skulle til for å få folk til å bevege seg mer, sier Grønseth.
Han viser til at LHLs konkurranse var enkel å være med i og at det ikke kostet mye å være med. -I tillegg så vi at dette var en aktivitet som var sosial fordi mange kunne delta sammen. På institusjonene som LHL driver, har vi opparbeidet god erfaring med å hjelpe folk til å endre livsvaner som for eksempel å øke den enkeltes fysisk aktivitet, kostholdsendringer og røykeslutthjelp. Dette er erfaringer vi tok med oss i utviklingen av kampanjen, utdyper Grønseth.

Hvert skritt teller også i 2007
-Vi er meget stolte og glade over tildelingen. Dette gir oss enorm motivasjon for å fortsette dette viktige arbeidet. Etter kampanjeslutt i fjor, gjennomførte vi en spørreundersøkelse og der svarte over 90% at de ønsket å delta igjen hvis vi arrangerte en lignende kampanje. Derfor er vi allerede godt i gang med planlegging av ny Hvert skritt tellerkampanje for 2007, forteller Grønseth.
LHL ser at pågangen både fra enkeltmennesker og bedrifter fortsatt er stor og at mange ønsker å fortsette å gå med skrittellere. Etter kampanjeslutt har vi derfor utviklet et eget tilbud til enkeltpersoner som kan tegne abonnement og registrere skrittene sine på en egen nettside www.skritt.no. For bedrifter fortsetter nettsiden www.ganglaget.no med mulighet for videre registrering av skritt.
Regelmessig fysisk aktivitet gjør oss bedre rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer. Fysisk aktivitet 30 minutter om dagen er nok til å gi en betydelig helsegevinst både for en selv, for næringslivet og samfunnet generelt. God helse er god samfunnsøkonomi!
-Derfor er vår målsetting å involvere enda flere i årets kampanje og vil derfor søke samarbeidspartnere over et vidt spekter, både i forhold til barn, ungdom og voksne, avslutter Finn Grønseth.

Fotograf: Lars Halvorsen/firestudio

For mer informasjon, kontakt:
Informasjonssjef Unni Dalsegg, mobil 997 36 011
Generalsekretær Finn Grønseth, mobil 917 24 514

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?