torsdag, august 31, 2006

Høstkonferansen 15. - 17. september 2006


Med et bilde fra Landsmøtemiddagen 2005 på Sundvollen minner vi alle om årets Høstkonferanse. Invitasjoner er forlengst ute og påmeldinger mottatt. Den endelige listen over deltakere er ikke klar, men vil som vanlig bli utdelt ved adkomst sammen med detaljert program og bakgrunnsinformasjon.

Vi vil imidlertid allerede her minne om at denne konferansen er et Kurs i Organisasjonskunskap. Det betyr at programmet må følges for å oppnå de forventede resultater. Det regner vi ikke blir noe problem, men det er viktig å minne om at fremmøte på Sundvollen må være

FØR KURSSTART FREDAG 15.9. KLOKKEN 16.30

Fremmøte tidspunktet må derfor planlegges med det for øye.

Ellers regner vi med å få masse tid til sosial kontakt, god mat og hygge etter vanlig Sundvollen opplegg.

tirsdag, august 29, 2006

En hilsen til Lise


Noen ganger er det godt å være helt enerådende med det som man putter i bloggen.
Gjennom gjesteboka til Ann Christin fant jeg ut at Fredrikstad fan nummer en, Lise A., var en av bloggens hyppige gjester. (Hvor skulle hun ellers ha funnet hjemmesiden hennes?).
Selv om det ikke har vært så mange kommentarer å se fra brygga i plankebyen, i vår egen blog, minner vi om at det bare er å trykke på .. Comment nederst på blogposten etter tekst/bilder, skrive det du ønsker med en signatur, og følge de retningslinjene som er beskrevet. Vil du registrere deg som blogger og kanskje forsøke - helt fritt for kostnader - på en egen blogg er det mulig herfra.

Bildet her et tatt for noe over to år side da Lise var en av de store i medaljefangsten i Dublin. Mye har skjedd siden den gang, men Lise er også med på et hyggelig bilde fra øya Ischia utenfor Napoli i sommer, hvor vi selvfølgelig koste oss med lokal vin og litt mat.

Trykk her og få med dere Karstein, Nina, Vidar og blogredaktøren sammen med Lise. Dere kan derfra ta et slideshov over flere av de digitale Napoliminnene. Ikke glem å dele de bildene dere måtte ha fra Napoli med andre, og bloggen kan være en innfallsport til det.

søndag, august 27, 2006

Styremøtet 28.08.06

Velkommen tilbake fra sommeren. Jeg håper alle har hatt en god sommer og fått fylt opp batteriene. Nå begynner FHLT/LHL organisasjonsarbeidet igjen. FHLT skal snart arrangere høstkonferansen. Når vi kommer ut i oktober må vi så smått begynne å planlegge neste års landskonferanse.

FHLT styret har første styremøte etter ferien imorgen 28.08.06. Sakslisten er som vanlig lang. Denne gangen er det relativt tunge saker som skal behandles. Jeg vil kort nevn sakene vi skal behandle.

Napoliarrangementet skal evalueres. Det er sagt mye om Napoli tidligere i sommer i denne bloggen. Jeg skal ikke komme med noe mer nå. Utgangspunktet for denne evalueringen må være at framtidige leker må holde et høyt nivå arrangementteknisk. Jeg er redd for at dersom framtidige arrangører av idrettslegene legger seg på samme nivå som Napoliarrangørene vil disse idrettslekene ikke ha livets rett.

Høstkonferansen iår vil selvføgelig også bli behandlet, de siste detaljer skal legges på plass. Deltakerne har fått tilsendt program tidligere i sommer.

FHLT har hatt en del materiell som medlemmene har nytt godt av over flere år (eks. ID kort, informasjonsbrosjyre etc.) Mye av dette materiellet har vi nå godt tom for og "ting" må settes i bestilling. Dette innebærer relativt store kostnader som avskrives over flere år.

Økonomi er etterhvert blitt en fast post på styremøtene, på dette styrmøtet blir det en gjennomgang av første halvårs regnskap 2006 i FHLT. Dernest har LHL i sine budsjettprosyrer krevd at samtlige avdelinger skal ha utarbeidet et budsjettforslag for sin avdelingen innen 01.09.06. Budsjettansvarlig i styret (Trond) har arbeidet med dette i noen tid i samarbeid med Marit og LHL, regnskapsavdelingen. Bakteppet er et generellt krav om sterk budsjettstyring/reduksjon pga. mindre midler i LHL.

Sak om høringsuttalelse til Europakommisjonens generaldirektorat for helse-og forbrukerbeskyttelse (DG Sanco) vil bli behandlet på styremøtet. Dette er vel en av de viktigste sakene dette styret kommer til å behandle. Høringsuttalelsesfristen er satt til 15. september 2006. Høringsutalelsen fra FHLT arbeides det med, vi ønsker at det skal være felles uttalelse fra LHL, Stiftelsen Organdonasjon og FHLT. Jeg regner med at vi vil orientere mere om denne saken i bloggen i september.

Andre saker som skal behandles er Donasjonsdagen 14. oktober, samarbeid med LHL, sak om nordisk møte, oppnevning av medlem i FHLT valgkomiteen, oppfølging ovenfor NAV (tidligere Rikstrygdeverket) om pårørendes rettigheter når nært fam.medl. transplanteres.

Jeg regner med at hele dagen går med.

lørdag, august 26, 2006

Lyst å vite om Ann Christins liv som ung og Tx-Cor ?


For snart 3 uker siden mottok Bloggen en mail fra en av våre medlemmer:
Mitt navn er Ann Christin Wilhelmsen, og jeg vil tippe
at noen av dere som leser denne mailen kjenner meg
rimelig godt.

Uansett, som 24 åring,student og hjertetransplantert,
har jeg lyst til å dele min hjemmeside med de som
måtte ha lyst til å vite om mitt liv som ung og
hjertetransplantert.
Jeg lurer derfor på om dere har kunnet lagt ut min
adresse til min hjemmeside. Her fins det blogger,
bilder, og alle de som er innom har mulighet til å
legge igjen kommentar.
Adressen er

Etter en del vanskeligheter har vi endelig klart å lage en adresse som alle kan gå inn på og da kan vi jo gjerne si at det er "Bedre sent enn bestandig"
Og linken til Ann Christins Hjemmeside er:
HER

onsdag, august 23, 2006

LHL planlegger diskusjonsforum

Fra nettredaktøren til LHL, Kirsti Aarseth, har det dukket opp informasjon om at Landsforeningen planlegger et diskusjonsforum med start til høsten.

DET ER KJEMPEBRA.

LNT (nyrefolkene) har startet med et forum etter samme lest som vi forsøkte for en "lang" tid tilbake. Håper de lykkes bedre enn vi gjorde. Uansett bør vi transplanterte være aktive i LHL´s diskusjonsforum når det kommer på lufta. Kanskje vil det dekke det behovet som mange av bloggens lesere har hatt.

Fra Kirsti Aarseth har vi også fått en link til Informasjonsdesign.no hvor blant annet Web-redaktørens situasjon blir beskrevet. Bare så dere vet det.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?