fredag, november 16, 2007

Nå er det slutt!


Med denne posten markeres det at det ikke bare er den forrige blogredaktøren som har sluttet å skrive her, men at også Foreningen for Hjerte - Lunge Transplanterte (FHLT) trydligvis har bestemt seg for å avslutte denne formen for kommunikasjon.

I Organet 3/2007 markeres denne beslutningen klart ved at henvisningen til denne bloggen er fjernet fra side 3.

Vi henviser derfor de som bevisst eller ubevisst kommer innom denne bloggen til to andre blogger som over lenger tid har skrevet om:

Hjertetransplantasjon med tilhørende emner
og
Lungetransplantasjon med tilhørende emner

Vi håper disse sidene samt hjemmesidene til Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte LNT og denne foreningens diskusjonsforum, vil kunne gi opplysninger om TX temaet for denne bloggens trofaste lesere gjennom to år. Bloggen har tross alt hatt over 14000 besøk siden oppstarten.
Nå er det slutt!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?