søndag, september 11, 2005

TX Cor


TX Cor
Originally uploaded by ArneA.
Landskonferansen 2005 er gjennomført til glede og hygge for både transplanterte og pårørende. Referat vil komme i Organet, men her tillater vi oss å presentere et bilde av noen av de hjerte transplanterte på tampen av samlingen.
På Landskonferansen ble FHLT´s BLOG laget, og vi håper det vil bli et verktøy til glede for medlemmene.
Senere har vi lagt inn noen bilder fra Dublin og Sundvollen i billedfeltet til høyre.

lørdag, september 10, 2005

Landskonferansen 2005

Dette er FHLTs første blog som vi har opprettet på Sundvollen 10.september 2005.
Vi inviterer nå alle til å komme med kommentarer til bloggen ved å gå inn på adressen dere får oppgitt.
Lykke til i den nye blogverden.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?