søndag, september 11, 2005

TX Cor


TX Cor
Originally uploaded by ArneA.
Landskonferansen 2005 er gjennomført til glede og hygge for både transplanterte og pårørende. Referat vil komme i Organet, men her tillater vi oss å presentere et bilde av noen av de hjerte transplanterte på tampen av samlingen.
På Landskonferansen ble FHLT´s BLOG laget, og vi håper det vil bli et verktøy til glede for medlemmene.
Senere har vi lagt inn noen bilder fra Dublin og Sundvollen i billedfeltet til høyre.

Comments:
Dette synes som et godt tiltak. Finnes det noen mulighet for oss vanlige medlemmer til å legge inn evt. bilder, starte nye diskusjoner etc. på en enkel måte?

MVH
Rune
 
til Rune: Ja.
Det er imidlertid slik at Styret i FHLT bør ha kontrollen på hva som puttes inn i et verktøy som hjemmesider eller blogger. Styret må etablere et ansvar for denne aktiviteten og så kan medlemmene bidra.
Et annet tiltak er å etablere et Forum (lik det avisene bruker) med en link fra bloggen til dette.
Regner med at blog og kommentarfeltet burde være noe de fleste som er aktive på nettet ville kunne bruke.
I tillegg er jo kommentarfeltet et sted hvor diskusjoner kan finne sted slik jeg nå kommenterer Runes spørsmål.
 
EFHT lekene i 2008 til Vichy i Frankrike.

Mens vi forbereder oss til lekene i Napoli kan vi jo også begynne å glede oss til lekene i 2008.
se:
http://www.ehtf.info/en/news/news_19.htm
 
For dere som allerede nå vil vite litt mer om Vichy, Frankrike se:
http://www.ville-vichy.com/en/en_images/index.html
 
Selvfølgelig skal styret styre (de har jo også redaktøransvaret)! Men erfaringsmessig kan for mange diskusjonstemaer under en kommentar lett føre til uoversiktlighet dersom det blir for mange deltakere. Kanskje man kunne opprette flere temaområder? En del emner gir seg selv - dette er jo en pasientorganisasjon. Medisin, kosthold, nye terapiformer, trening osv. Men også noen mer "positive" der deltakerne kan dele sine gode erfaringer med hverandre - og også erfaringer som ikke har noe med vår situasjon som "pasienter" å gjøre. Kanskje noen har tatt et bilde som han/hun vil dele med andre?

Samtidig eksisterer her en mulighet for organisasjonen og de medisinske ansvarlige for raskt å kunne kontakte mange pasienter dersom dette skulle være nødvendig og også bibringe annen nødvendig informasjon.

MVH
Rune
 
Helt enig Rune.
Jeg tror det ville vært fint om du kunne ta kontakt med Marit og/eller Trond og Harald i Styret for å etablere et slikt forum, dersom du vet hvordan
De trenger hjelp til å få dette til.
:-)
Å få til linken fra bloggen er en bagatell.
 
Jeg har visst (nær sagt som vanlig for meg)sagt for mye. HTML og blogging er ikke mine sterke sider, men jeg kan jo kanskje bidra med noe dersom det trengs. Skal se hva jeg kan få til på litt sikt (er definitivt ikke noe organisasjonsmenneske). Nettet er imidlertid en for viktig ressurs til å la bli stående ubenyttet og det er opp til oss selv å ta det i bruk! Nå får vi bare håpe at også andre engasjerer seg og skaper nye debatter som vil være til hjelp og kanskje også tidtrøyte for oss alle.

MVH
Rune
 
Hei

I tidsskriftet Illustret vitenskap nr 15/05 var det en artikkel om hjertetransplantasjon og personlighet. Her antydes det at personligheten "sitter i hjertet" og kan følge med over ved en transplantasjon. Det er mye som kan sies om denne artikkelen. Rent vitenskapelig synes den å vøre på svært tynn is, men her vil andre kunne svare mye bedre enn meg. Verre er det etiske: Ikke bare fremsettes påstander som kan skremme både den trasplanterte selv, men også vedkommendes og donorors pårørende. Og det hele gjøres på en meget ukritisk måte.

Artikkelen kan leses på:
http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?d=154&a=2747.
Jeg ser gjerne innspill fra både transplanterte, pårørende og fagpersonell.

MVH
Rune
 
hei, går gjennom diverse med jevne mellomrom, har idag diskusjonen mellom Rune og Arne.

Behovet for struktur på bloggen (temainndeling) og kordinering (glad for at begge synes dette er noe styret må ha en viss oversikt på), men det er også helt riktig at styret trenger hjelp for at bloggen skal være aktuell og et fint tilbud til flere enn de datainteresserte. Hva med å oppnevne et underutvalg (det er hjemmel i vedtektene for å gjøre det), som med jevne mellomrom rapporterer (høytidelig uttrykk) til styret. Dersom respons på dette kan jeg ta med styremøtet 24. denne mnd.
 
Har lest artikkelen og er mye enig med deg. For noen vil det kanskje være skremmende, mens det for andre kan virke morsomt eller komisk.
Det er nå snart 8 år siden jeg fikk nytt hjerte og nytt nyre. Mye har forandret seg i livet mitt siden dengang. Jeg har sikkert også forandret meg personlig; noe til det bedre og kanskje vil noen også si til det " verre" :-)
Uansett, jeg lever, har det bra og er takknemlig overfor de som ga sitt samtykke til organdonasjon. Alternativet ville vært katastrofalt.
 
til saken om diskusjonsforum
jeg har begynt på en prosess for å etablere et slikt forum. Det er absolutt prematurt, og må arbeides videre med i helgen, men forhåpentligvis et skritt i den retning Rune ønsket.
Det er laget en link på bloggen, men her er også adressen
http://s2.phpbbforfree.com/forums/fhltforum.html
 
Til Arne og Harald

Det høres veldig bra ut at det blir tatt et initativ til videre oopfølging av Bloggen og nettsidene til FHLT. En arbeidsgruppe under styret er kanskje veien å gå. Det er også fint at man ser realistisk på nivået man skal legges seg på. Det er klart at man her må legge listen på et slikt nivå at flest mulig kan dra nytte av den. For å sette det hele på spissen: En bok kan være så detaljert, fin og lekker som den bare vil - det hjelper bare så lite dersom ingen får lest den! Det gjelder all informasjonoverføring - man må ikke glemme målgruppen. Jeg vet ikke på hvilket nivå medlemsgruppens datakunnskap befinner seg, men to indikatorer for det vil kunne være aldersfordelingen og hvor mange som har oppgitt en E-postadresse. Kanskje noen vet dette? Uansett - et sted må man begynne og etter som tiden går vil den almene datakunnskap øke. Det arrangeres forøvrig mange nybegynnerkurs rundt om i landet for dem som føler seg ukomfortabel foran en PC. Jeg vet ikke hva LHL gjør. Dersom man får noe mer ut av disse tingene her, kan jo det også danne basis for egne treff.

MVH
Rune
 
Til Rune, Harald og alle andre som er inne på bloggen vår.
På oppfordring fra Rune Eide har jeg snekret sammen et Forum som jeg håper langt på vei dekker de ideene som han hadde i en tidligere mail

Ellers er jeg helt enig i at innholdet og deltakelsen avgjør om dette blie en suksess eller noe som blir borte med tiden.
Jeg håper alle med litt nett kompetanse og minimalt med tastaturskrekk vil delta.
Lykke til for oss alle
 
Til Arne og alle andre

Dette er en meget god begynnelse. Jeg vil oppfordre alle som har noe de vil bringe videre eller er nysgjerrige på eller som bare vil ha noen å dele sine felles gleder og sorger med om å gripe til tastauret. Vi får det resultat som vi fortjener; det vil si det vi lager selv.

MVH
Rune
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?