fredag, november 16, 2007

Nå er det slutt!


Med denne posten markeres det at det ikke bare er den forrige blogredaktøren som har sluttet å skrive her, men at også Foreningen for Hjerte - Lunge Transplanterte (FHLT) trydligvis har bestemt seg for å avslutte denne formen for kommunikasjon.

I Organet 3/2007 markeres denne beslutningen klart ved at henvisningen til denne bloggen er fjernet fra side 3.

Vi henviser derfor de som bevisst eller ubevisst kommer innom denne bloggen til to andre blogger som over lenger tid har skrevet om:

Hjertetransplantasjon med tilhørende emner
og
Lungetransplantasjon med tilhørende emner

Vi håper disse sidene samt hjemmesidene til Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte LNT og denne foreningens diskusjonsforum, vil kunne gi opplysninger om TX temaet for denne bloggens trofaste lesere gjennom to år. Bloggen har tross alt hatt over 14000 besøk siden oppstarten.
Nå er det slutt!

fredag, september 14, 2007

Blogredaktøren takker for seg

På Landskonferansen 10. September 2005 tok jeg initiativ til at FHLT skulle etablere en Blog. Bloggens bærende ide ble definert til:
Denne bloggen tar mål av seg å være en kommunikasjonsarena for medlemmene i FHLT og andre som er opptatt av at det bare er noen få som får muligheten til å fortsette livet gjennon organdonasjon. Vi vil presentere hendelser og opplysninger som forhåpentligvis vil være av interesse for medlemmene, pårørende og hos andre interesserte i temaet med spesiell fokus på Lunge og Hjerte. Bloggen vil være åpen for kommentarer fra alle, og vi vil søke å følge opp tema som leserne ønsker.
Det viste seg snart at det ikke var lett å få Kontoret, Styret eller noen av Styremedlemmene til å ta på seg ansvaret med bloggen, og medlemmene var passive eller ville ha et verktøy for mer aktiv kommunikasjon hvor de selv kunne bestemme tema.
Undertegnde tok derfor også initiativ til et Diskusjonsforum som kom på luften en måned senere. Dette verktøyet ble ikke en suksess, og med de erfaringene vår søsterorganisasjon LNT har hatt, kan vi muligens bare være glade for det.

I slutten av året hadde bloggen fått minst en konkurrent i bloggen til RuneE. Noen oppfattet etterhvert at FHLT-bloggen ble Arnes, og i begynnelsen av mai 2006 nullstilte vi telleverket for å finne ut om det overhodet var noen som leser det vi bringer ut på nettet.

Siden da er bloggen besøkt i overkant av 13000 ganger, mens andre blogger med tilknyttede tematikk har henholdsvis over 16000 og 18000 besøk. Jeg anser derfor at FHLT-bloggen har kommet til et veiskille, og legger etter denne blogposten ned vervet som “Redaktør”. Bildet viser en positur jeg gjerne inntar fremover i god forvissning om at dersom det nye Styret i Foreningen for Hjerte Lunge Transplanterte ønsker en levende blog, har de kompetanse til å videreføre bloggen, eller helst fornye kommunikasjonsverktøyene med og blant medlemmene og samfunnet, blant kandidatene til det nye Styret.

Forhåpentlig er ikke Bloggen død, men de siste ord er herved postet av meg.

torsdag, september 13, 2007

Trodde du at blogging var nymotens?


Svaret på headingen er Nei.

Verdens eldste blog Rec.humor.funny ble grunnlagt samtidig med vår egen forening i 1987.


Historien bak og bloggingens utvikling går på mange måter i takt med utviklingen av Internett fra dens sjel Usenet via Arpanet/Internet.

I mai 2007 fantes det over 71 millioner blogger rundt om i verden, så vi er i godt selskap.

Bloggene dekker forskjellige uttrykk som tekst, foto, video/vlog, musikk/MP3 blog, audio/podcast, etc. og i mange blogger er alle disse media tatt i bruk for å skape et interessant kommunikasjons forum.

Bruk av moderne IT verktøy er så vidt vi har brakt i erfaring ikke det som preger våre medlemmers hverdag. Det er synd, men ikke noe vi får gratis. Dersom vi og ikke minst vår moderorganisasjon LHL ønsker å gjøre noe med dette, må det prioritering og ressurser til. Seniorkurs i IT har vært populært, men kanskje bare for interesserte. IT snakkes det mye om også i skolehverdagen. I dag er ungdomskole elevene helt avhengig av tilgang på IT verktøy for å kunne søke videregående utdanning. For å kunne besvare oppgaver må de også ha tilgang til computere. Om noen år vil stemmegiving ved valg kunne gjøres på nett, og nettstedet Norway.no er utviklet som veiviser til det offentlige Norge. Her har vi også vår egen Min Side

Det er mange blant våre medlemmer som overholdet ikke behersker moderne IT og heller ikke har tilgang til at raskt nok nett (ADSL) for å føle at det blir et nyttig hjelpemiddel. Jeg skulle ønske at FHLT tok opplæring av tillitsmenn / fylkeskontakter og styremedlemmer med på et utviklingsprogram og gjerne støttet investering i utstyr om nødvendig slik at vi ved feiringen av 25 årsjubileet så tilbake på 2007 som da vi virkelig entret den moderne kommunikasjons arena. Her har det nye styret noe å ta fatt på.

tirsdag, september 11, 2007

Valgets konsekvenser for Stortinget

De fleste av oss har vel fått med oss at SV er den STORE taperen ved årets lokalvalg. En halvering av stemmene får sikkert betydning for det partiet på mange måter, men å høre partiledelsen ene og alene fokusere på klimasaken, må vel være et utslag av stress og overflatisk analyse.
Hvilken betydning valgresultatene vil ha i de enkelte kommuner kan vi ikke her i bloggen si noe om, men kanskje finnes det FHLT-medlemmer der ute som i kommentarfeltet kan gi meninger om det.

Sett rikspolitisk (antatt stortingsvalg) ville imidlertid gårsdagens valg gitt et ikke-sosialistisk flertall på Løvebakken. Det ene og alene fordi SV ikke etter min mening ikke har fokus på de problemstillinger som angår folk flest.

Finansministerens lekkasje i valginnspurten om utdeling av midler til ymse tiltak:
2 milliarder ekstra skatteinntekter til kommunene
1,7 milliarder friske milliarder til sykehusene
650 millioner kroner ekstra til Enova
100 millioner til bedret redningsberedskap
15 millioner til «Den kulturelle spaserstokken»
10 millioner til satsing på fattige barn
6 millioner til nynorsksatsing
4,7 millioner til vitenskapelig utstyr ved Høgskolen i Bodø
5,2 millioner til mikroteknologisatsingen ved Høgskolen i Vestfold
har tydligvis ikke hatt noen effekt.

Vi var svært glade for de 10.4 mill som skulle gå til styrking av organdonasjon saken. Hva har skjedd. Hvor mye av de 1,7 milliard til sykehusene som faller på oss gjenstår å se. Budsjettet legges frem i oktober. FHLT bør sammen med politisk avdeling i LHL ha stor fokus på hva SV-finansministeren kommer med. Kanskje vil det fortelle mer om hvorfor tilbakegangen skyldes langt andre saker enn manglende interesse for klima som de påstår.

onsdag, september 05, 2007

2. vararepresentant tar gjenvalg: Arnhild Tømmerås

Sist ute i stafetten over styrekandidater, er vår nåværende 2. vararepresentant: Arnhild Tømmerås fra Åsen ved Levanger i Nord Trøndelag. Arnhild har ikke Internet, og er heller ikke kyndig innenfor IT. Det forhindrer ikke at hun gjerne vil dele sine tanker med oss, og redaksjonen har mottatt et håndskrevet brev som vi har tatt det meste fra nedenfor:

Hei, Jeg skal forsøke å fortelle litt om meg selv.

Er 65 år, og lungetransplantert for nesten tre år siden. Har 5 barn, 10 barnebarn og et oldebarn., og ikke minst en god og snill mann.
Har jobbet i helsevesenet i nesten 25 år, og trivdes med arbeidet mitt.
Det ble på slutten stadig mindre tid til pasientene, og etter det jeg forstår er det blitt verre med kvart.
Så ble jeg selv syk og møtte helsevesenet. En må slite for hver ting en skal ha, og vente, vente og vente. Jeg var heldig som hadde så mange rundt meg. Jeg tenker på de som står alene og ikke kommer noen vei. Har spurt på Levanger, som er vårt sykehus, hvorfor få eller ingen får tilbud om utredning på Rikshospitalet. Svar: Det er litt vanskelig, enten kommer de for tidlig eller for sent.
Etter mitt skjønn et dårlig svar.

Skulle gjerne ha visst om det er uvitenhet eller penger det står på. Mange fortviler og gir seg med det svaret de får. Dette er mest Lungepasienter. Hjertesyke blir som regel sendt til Trondheim.
Hvis vi ser på listene fra FHLT ser vi fort at det er stor forskjell, og det bor faktisk mange nord for Dovre også. Her oppe har en nesten aldri samme lege ved en innleggelse på sykehus. Jeg har ikke tall på alle leger jeg var i kontakt med på de åra jeg var syk, men det er mange. Resultatet av det var at når jeg ble sykere ville jeg ikke bli innlagt. Pårørende turde ikke ha meg hjemme, og sykehuset ville helst ikke ha meg der. En blir hjelpeløs og fortvilet. Jeg kunne ha skrevet om hva jeg selv og andre har fått til svar i flere timer, men det hjelper så lite.

Med dette skulle samtlige kandidater til Styret i FHLT være presentert.
Vi mener at Valgkomiteen har gjort en fin jobb og funnet kandidater som kan representere den fulle bredde av foreningens medlemsmasse. Vi håper denne presentasjonen har skapt grunnlag for et bra valg på Hamar, men først er det viktig å få valgt kommunestyre-representanter som vi tror kan utvikle lokalsamfunnene og påvirke de sentrale myndighetene til beste for Hjerte og Lungesyke.

tirsdag, september 04, 2007

Vil du bli filmstjerne?


Fra Stiftelsen Organdonasjon har vi fått følgende oppfordring som vi bringer videre:
Hei

Vi er i ferd med å lage en ny undervisningsfilm med tilhørende materiell på nett. Vi ønsker å komme i kontakt med folk som vil bidra til denne filmen. Kan dere, og gjerne så fort som mulig, legge denne informasjonen ut på deres hjemmesider? Gjerne videresende den til deres ”bloggere” også. Vennligst gi meg en tilbakemelding på om dette går i orden. Den bør få ligge ute minimum en måneds tid.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Organdonasjon
Hege Lundin Kuhle
daglig leder
Adr.: Postboks 4375 Nydalen, 0402 Oslo
Tlf. 22 79 92 92, mob. 916 35 769
www.organdonasjon.no


mandag, september 03, 2007

En flott ungdomskandidat: Karoline Sandal

Jeg er 22 år og hjertetransplantert for 14 år siden. De siste 9 årene har jeg stort sett vært helt frisk.
Har studert sosialantropologi i Bergen, men har nå funnet ut at jeg liker meg best på Sunnmøre. Flyttet tilbake til Ålesund hvor jeg er i fra i vår, og har gått vekk i fra planene om å bli lærer og begynt på sykepleierutdanning i stedet. Jobber i tillegg annenhver helg pluss en del ekstra på sykehjem.
Har akkurat flyttet inn i ny leilighet midt i sentrum, og det er ofte litt for fristende å ha bylivet rett utenfor stuevinduet.
Ellers tror jeg at jeg kan være med på å bidra litt til unge transplanterte. Vi møter jo litt andre vanskeligheter og utfordringer enn dere som er litt eldre.

søndag, september 02, 2007

Sport og Idrett - Hva skjer i 2008


Som vel de fleste vet skal de 12. Europeiske sommerlekene for Hjerte / Lunge Transplanterte arrangeres i Vichy Frankrike 21. og 25. juni 2008.

Foreningen vår har startet arbeidet med sponsormidler, og vår fylkeskontakt i Vestfold: Terje Kjønniksen (bildet) leder arbeidet.
Alle som har noe å bidra med bes ta kontakt med Terje.


De 6. Winter World Transplant Games vil finne sted mellom 26. og 31. mars 2008 i Rovaniemi Finland. Vi er litt ukjent med om det er mange fra vår forening som ønsker å delta her, men i såfall vil kontoret kunne bistå med mer informasjon.

fredag, august 31, 2007

3 medaljer i Napoli, nå kandidat til Styret: Anne-Kristi Rasdal

Her er presentasjonen av Anne-Kristi Rasdal:

Bergenser, men siden 2006 bosatt i Grimstad på Sørlandet.

Jeg er 66 år gammel og er gift med Claus L. To barn, fire barnebarn.
Er lærer av yrke. Har for det aller meste arbeidet i ungdomsskolen.

Setter stor pris på lesing og trening av ulike slag.
Sysler og litt med å utvide språkkunnskaper, og har glede av å være med i en filosofigruppe der livet og samfunn diskuteres ut fra forskjellige filosofers ståsted.

Tid sammen med gode venner setter jeg høyt.

torsdag, august 30, 2007

Aksjon mot legers opphøyhet uten anke til ny instans

Adopsjonavslaget ble anket forgjeves

Nå har vi mulighet til å gi uttrykk for hva vi mener og støtte Hege og Tony

Gå inn i Aftenblad.no og si din mening. La noen forstå at det er valg snart.

Se også flere artikler om samme sak i Stavanger Aftenblad

Organdonasjonsdagen Lørdag 13. oktober

I år er det LØRDAG 13. OKTOBER som er dagen for den Internasjonale donasjonsdagen.

Årets opplegg slik vi forstår det i meldinger fra Stiftelsen Organdonasjon er å satse på lokale alktiviteter rundt om i landet.

Regner med at informasjon kan fås ved å henvende seg til Stiftelsen eller FHLT-kontoret.

Her kopierer vi bare litt fra blogposten for fjorårets donasjonsdag, og gjengir referenget fra sangen som høres.You have the power
To donate life
You have the power
Please save a life
You have the power
You can decide
You have the power
So hope can rise
You have the power
So hope can rise

onsdag, august 29, 2007

Nestlederen tar gjennvalg til styret, Harald Pedersen

Den andre i det sittende styret som ønsker gjenvalg på Landskonferansen i september, er nestleder Harald Pedersen som nå også er konstituert som FHLT´s styre-leder.

Vi har fått denne korte informasjonen fra Harald:

Jeg er 54 år og har 2 barn. Jeg er hjertetransplantert i 2003. Arbeider nå fulltid som rådgiver i Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune. Har sittet i styret for FHLT de tre siste årene og har innehatt forskjellige verv i styret (styremedlem, nestleder og er for øyeblikket styreleder).

mandag, august 27, 2007

Nytt medlem i styret? Truls Zimmer

Neste frivillige styremedlem i FHLT er
Truls Zimmer, som sender oss følgende korte presentasjon:

Jeg er 36 år og gift. Lungetransplantert i 2006.
Utdannet økonom og pedagog. Har erfaring fra styrearbeid i NFCF (norsk forening for cystisk fibrose) og som likemannskoordinator i samme forening.
Nylig blitt østlendig, bosatt i Sandvika.
Ønsker gjerne å gi et bidrag til en forening i utvikling.

Redaksjonen legger i tillegg til lenken til Truls´ Blog og regner med at han etter valget tar over som redaktør også av bloggen til FHLT.

torsdag, august 23, 2007

Trond Steinstø, ønsker ny tillit

Vi har to fra det sittende Styret i FHLT som har meddelt valgkomiteen at de gjerne tar en periode til.
Den ene er Trond Steinstø som i nåværende periode har hatt hovedfokus på den økonomiske siden av vår forening.

Her er Tronds korte informasjon om seg selv:

Jeg er 35 år - har kjæreste
Har 3 barn fra et tidliger ekteskap
Er hjertetransplantert for 19 år siden
Jobber fultid med regnskap og bedriftsutvikling
Har flere styreverv innen nærinslivet
Har sittet i Styret til FHLT de 3 siste årene

tirsdag, august 21, 2007

Vår neste 1. varamann? Tormod Aaby

Jeg heter Tormod Aaby og går mot 57 år. Jeg har vært lungetransplantert i 4 år og har fått et helt nytt liv på absolutt alle måter.
Jeg er Drammenser, men har akkurat flyttet til Oslo, siden min frue, som jeg giftet meg med 11. august i år, bor der. Men jeg vil fortsette å arbeide i hjembyen min.

Jeg har fra tidligere ekteskap 3 barn og har blitt velsignet med 2 barnebarn.

Jeg var i Napoli i 2003 for å delta i de europeiske lekene for transplanterte. Det var en opplevelse!
Var i Sør Afrika i sommer. Det var en ”once a life” opplevelse. Så lunge-transplantasjon er ikke hindring for å reise!!!!

Jeg har hele tiden mens jeg var syk (og det var lenge!) vært i arbeid og jeg begynte igjen i mitt yrke så smått (20%) et halvt år etter transplantasjonen. Arbeidsinnsatsen har etter hvert blitt trappet opp, og jeg er nå i 80 % stilling. Regner med å kunne være i 80 % stilling i flere år fremover.

Ønsker å kunne bidra litt for FHLT som arbeider så godt for oss transplanterte (hjerte/lunge) og potensielle nye.

God helse til dere alle.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?