torsdag, august 31, 2006

Høstkonferansen 15. - 17. september 2006


Med et bilde fra Landsmøtemiddagen 2005 på Sundvollen minner vi alle om årets Høstkonferanse. Invitasjoner er forlengst ute og påmeldinger mottatt. Den endelige listen over deltakere er ikke klar, men vil som vanlig bli utdelt ved adkomst sammen med detaljert program og bakgrunnsinformasjon.

Vi vil imidlertid allerede her minne om at denne konferansen er et Kurs i Organisasjonskunskap. Det betyr at programmet må følges for å oppnå de forventede resultater. Det regner vi ikke blir noe problem, men det er viktig å minne om at fremmøte på Sundvollen må være

FØR KURSSTART FREDAG 15.9. KLOKKEN 16.30

Fremmøte tidspunktet må derfor planlegges med det for øye.

Ellers regner vi med å få masse tid til sosial kontakt, god mat og hygge etter vanlig Sundvollen opplegg.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?