søndag, august 27, 2006

Styremøtet 28.08.06

Velkommen tilbake fra sommeren. Jeg håper alle har hatt en god sommer og fått fylt opp batteriene. Nå begynner FHLT/LHL organisasjonsarbeidet igjen. FHLT skal snart arrangere høstkonferansen. Når vi kommer ut i oktober må vi så smått begynne å planlegge neste års landskonferanse.

FHLT styret har første styremøte etter ferien imorgen 28.08.06. Sakslisten er som vanlig lang. Denne gangen er det relativt tunge saker som skal behandles. Jeg vil kort nevn sakene vi skal behandle.

Napoliarrangementet skal evalueres. Det er sagt mye om Napoli tidligere i sommer i denne bloggen. Jeg skal ikke komme med noe mer nå. Utgangspunktet for denne evalueringen må være at framtidige leker må holde et høyt nivå arrangementteknisk. Jeg er redd for at dersom framtidige arrangører av idrettslegene legger seg på samme nivå som Napoliarrangørene vil disse idrettslekene ikke ha livets rett.

Høstkonferansen iår vil selvføgelig også bli behandlet, de siste detaljer skal legges på plass. Deltakerne har fått tilsendt program tidligere i sommer.

FHLT har hatt en del materiell som medlemmene har nytt godt av over flere år (eks. ID kort, informasjonsbrosjyre etc.) Mye av dette materiellet har vi nå godt tom for og "ting" må settes i bestilling. Dette innebærer relativt store kostnader som avskrives over flere år.

Økonomi er etterhvert blitt en fast post på styremøtene, på dette styrmøtet blir det en gjennomgang av første halvårs regnskap 2006 i FHLT. Dernest har LHL i sine budsjettprosyrer krevd at samtlige avdelinger skal ha utarbeidet et budsjettforslag for sin avdelingen innen 01.09.06. Budsjettansvarlig i styret (Trond) har arbeidet med dette i noen tid i samarbeid med Marit og LHL, regnskapsavdelingen. Bakteppet er et generellt krav om sterk budsjettstyring/reduksjon pga. mindre midler i LHL.

Sak om høringsuttalelse til Europakommisjonens generaldirektorat for helse-og forbrukerbeskyttelse (DG Sanco) vil bli behandlet på styremøtet. Dette er vel en av de viktigste sakene dette styret kommer til å behandle. Høringsuttalelsesfristen er satt til 15. september 2006. Høringsutalelsen fra FHLT arbeides det med, vi ønsker at det skal være felles uttalelse fra LHL, Stiftelsen Organdonasjon og FHLT. Jeg regner med at vi vil orientere mere om denne saken i bloggen i september.

Andre saker som skal behandles er Donasjonsdagen 14. oktober, samarbeid med LHL, sak om nordisk møte, oppnevning av medlem i FHLT valgkomiteen, oppfølging ovenfor NAV (tidligere Rikstrygdeverket) om pårørendes rettigheter når nært fam.medl. transplanteres.

Jeg regner med at hele dagen går med.

Comments:
Evaluering av Napoli på møtet.
Betimelig spørsmål må da være:
Har dere samlet inn inntrykk fra deltakerne, eller er det bare styrets oppfatninger som legges til grunn
 
Det er veldig bra at LHL, FHLT og Organdonasjon sender et høringssvar i en så viktig sak som dette er for saken organdonasjon. Jeg håper at dere også har tatt kontakt med organisasjoner som LNT da dette jo gjelder organdonasjon generelt. EU er som bekjent ingen hvem som helst, og der de går foran kommer vi som regel etter.

Men ett forsiktig råd når det gjelder høringssvar: Vær meget kort og meget konsis. Det er sjeldent at mer enn første side leses...
 
Hei hei!
Tusen takk for flotte kommentarer t mi hjemmesie!
Glede mæ t å se flesteparten på sundvollen i år!
Håpe videre at de aller fleste av mine venner har det bra!
Og Arne, tusen takk for at du la ut sia mi!

FHLT- sia har også blitt innmari bra!

Hilsen Ann Christin
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?