fredag, juli 07, 2006

Norges første donasjonsdag - 14.oktober 2006

Fra Stiftelsen Organdonasjon har vi fått følgende melding som vi med glede bringer videre:

Europarådet har i flere år oppfordret medlemslandene til å markere "the Eruopean donorday", og vi har i år vært så heldige å få midler fra Helse og Rehabilitering til denne markeringen som vil gå av stabelen 14. oktober i år. Vi vil arrangere et åpent folkemøte i Folkets Hus i Oslo hvor statsråd Brustad vil være tilstedet sammen med andre politkere og byråkrater, fagmiljøet og pasienter og pårørende. Programmet vil legges ut så snart det er klart.

I tillegg håper vi at pasientorganisasjonene rundt om i det ganske land vil markere dagen med lokale arrangementer. Vi vil kunne bistå med materiell, hjelp til pressearbeid mm.

Vi ser at publisitet fungerer, flere møter på spørsmålet om organdonasjon, og flere gjør seg opp en mening. Langt de fleste er positive, de har bare aldri tenkt over dette før. Her har pressen med engasjerte og dyktige journalister spilt en viktig rolle. Ryktene sier at donasjons- og transplantasjonstallene for første halvår er meget bra.

En slik markering vil være med på å skape mer fokus, og dette er garantert noe pressen vil vise interesse for. Det er derfor viktig å få mobilisert krefter i det ganske land til å markere dagen. Det er her vi behøver deres hjelp. Kan dere få lagt ut vedlagte kunngjøring på deres hjemmesider, i ukesedler og i medlemsblader, vil dette være av stor betydning for å få spredd ut informasjonen.

I prosjektgruppa for donasjonsdagen sitter representanter fra NFCF, FFHB, LHL, LNT og FHLT. Prosjektleder er undertegnede og vi rapporterer til Stiftelsens styre.

Vennligst gi meg en tilbakemelding på denne forespørselen, hvordan dere kan bidra med å kunngjøre arrangementet. Ønsker dere et intervju med noen av oss i Stiftelsen stiller vi selvfølgelig gjerne opp på det.

På forhånd takk for hjelp og god sommer!

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Organdonasjon

Hege Lundin Kuhle
daglig leder


Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?