onsdag, juni 07, 2006

Har Rikshospitalet kapasitet til 25 pmi


I debatten om Organdonasjon bruker vi med rette mye fokus på opplysning og informasjon for å få flere til å si JA når spørsmålet om å donere en nær avdøds friske organer til andre dødssyke personer blir reist.
Dette skal vi fortsette med og dugnaden for å distribuere donorkort (Hege og Arild på bildet) synliggjør denne innsatsen.

Sammen med Rikshospitalet har Stiftelsen kommet frem til at en PMI(donorer pr.mill.innbyggere) på 25 er realistisk i Norge. Med et innbyggertall noe under 5 mill. skulle det kunne gi et volum på ca 120 donorer som langt på vei ville kunne avskaffe de lange ventelistene.

MEN!

Vi klipper fra Stiftelsens Årsberetning 2004:
Samarbeidet mellom de nordiske land gjennom Scandiatransplant (og i enkelte tilfeller med andre europeiske land) når det gjelder utveksling av organer for transplantasjoner, er en meget gunstig ordning som kommer alle til nytte.
Slik utveksling finner i prinsipp kun sted når vedkommende land selv ikke har en passende mottaker for det tilgjengelige organ, og målsetningen er at slik utveksling skal «balanseres» over tid.
I 2004 ble det i alt eksportert 56 organer. Av disse ble 12 organer eksportert da det ikke var nok behandlingskapasitet ved Rikshospitalet. Videre ble det ble importert 39 organer og det måtte takkes nei til ytterligere 15 organer pga. kapasitetsproblemer ved Rikshospitalet.
Dette er bekymringsverdig. Disse organene kunne reddet menneskeliv. Det er derfor meget viktig at Rikshospitalet får tilført tilstrekkelige ressurser for transplantasjonsvirksomheten.

Vi har data fra Årsberetningen for 2005 som viser at tallene her er:
78 organer eksportert hvorav en nyre på grunn av mangel på behandlingskapasitet.
45 organer inportert, mens 14 organer (1 hjerte, 5 doble lunger, 1 singel lunge og 5 nyrer) måtte det takkes nei til på grunn av kapasitetsproblemer.

At det skjer utveksling av organer både i Skandinavia og Europa for å redde liv er positivt. Et organ er som kjent ikke alltid det rette organ. Det godt å vite at dødssyke mennesker kan oppleve å få livet forlenget selv om de ikke står på den norske ventelisten.

Det som er problematisk er at kapasiteten ved Rikshospitalet IKKE ER DIMENSJONERT for å ivareta tilgangen på organer. FHLT og LHL bør i den pågående debatten også ha et sterkt engasjement i å bedre både Rikshospitalets og donorsykehusenes evne til å nå målet om 25pmi.

Comments:
Jeg må innrømme at jeg ikke hadde fått med meg at kapasiteten på RH også var en plugg i systemet. Da begynner det å bli mange plugger:

* Manglende antall donorer
* Utilstrekkelig informasjon til pårørende ved donasjonstidspunkt
* Utilstrekkelig finansiering/tilrettelegging ved donorsykehus
* Utilstrekkelig kapasitet (les dimensjonering/finansiering på RH

Helse- og omsorgsdepartementet har en stor jobb foran seg. Forstod jeg det rett da statsråden sa at det ikke skulle stå på pengene?

PS. I mellomtiden får vi være estra glade for at vi har et skandinavisk/europeisk samarbeid som hjelper oss når vi trenger det, og som vi kan hjelpe når de trenger det. Solidaritet over landegrensene.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?