søndag, mai 28, 2006

EN GANG TIL!!!

Stor aktivitet på mailen mellom undertegnede og bloggredaktøren de siste dagene. Mitt innlegg om stiftelsen og dugnadsarbeidet var nok bare helt klart opp i hodet mitt. Det som kom inn i bloggen var iallefall uklart. Styret i Stiftelsen Organdonasjon har ikke hatt noe styremøte. Dersom noen har fått et inntrykk av at daglig leder ikke fulgte opp styrevedtak etter å ha lest innlegget mitt er det selvfølgelig galt.

Hva mente jeg med innlegget???

En gang til. Jeg synes det er noe galt når Stiftelsen Organdonasjon må kalle inn til dugnadsarbeid når nødvendig infomateriale skal masseutsendes. Denne måten å organisere denne oppgaven på forteller noe om Stiftelsen Organdonasjon sin økonomi. Jeg synes det er utilfredstillende at Stiftelsen Organdonasjon v/daglig leder må bruke tid/arbeidsresurser på denne type arbeidsoppgaver. Stiftelsen skal først og framst drive med aktivt informasjonsarbeid og holdningarbeid rettet mot befolkningen generelt. Dette er i seg selv en formidabel oppgave, noe som skulle tilsi at det å sende info materiale ble organisert på letteste mulige måte. Det å organisere og drifte dugnadsarbeid er ikke den letteste måten, men veldig rimelig økonomisk. I vinter og vår har flere FHLT medlemmer stått fram og krevd bedre organisering av organdonasjonsarbeidet. Ansvarlig statsråd har ved flere anledninger uttalt at det skal ikke stå på penger. Likevel har Stiftelsen en så knapp økonomi at dugnadsarbeid er nødvendig.

Spissformulert lurer jeg på om dugnadsarbeidet en en del av satsningen til statsråden. Jeg synes fortsatt det er en god ide å invitere media på lunsj sammen med Stiftelsen og dugnadsgjengen.

Nå har bloggen også fått sitt første innlegg hvor det måtte skrives et oppklarende innlegg i etterkant. Det var forsåvidt greit at dette innlegget var skrevet av et styremedlem i FHLT. Det burde være et signal til alle som leser bloggen og som har litt "skrivekløe", sett igang!!

Comments:
Som en av dem som var i kontakt med Blog-redaktøren angående innlegget du nevnte og den noe usikre tolkningen av det, er jeg glad for at det nå er klart opp. Vi er alle enige om at dugnadsarbeid ikke kan være noe en statsråd kan budsjettere med og at statråder må stå ved det de lover - eller så øker vel politikerforakten mer enn det vi strengt tatt har bruk for? Jeg støtter deg forøvrig fortsatt i at lunch med dugnadsgjeng og media er en god ide.

Apropos media - jeg vet at Blogredaktøren er bortreist, så den som ønsker en kommentar til lørdagens Dagbladet Magasin intervju med Terje Aarsand kan titte her eller her.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?