onsdag, mai 24, 2006

Stiftelsen ber om hjelp, har vi tatt en velfortjent (?) pause?

Som medlem av styret i FHLT er det nødvendig å se gjennom bloggen for å se hva som er dagens saker (du har gjort en veldig god jobb med å bygge opp dette Arne).

Idag var dugnadsoppropet til Stiftelsen kommet inn i bloggen.

Javel, det er viktig at FHLT medlemmer i Oslo området, og som har muligheter til å gjøre en innsats, stiller på dugnaden.

Min neste tanke blir så, synes jeg som nestleder med et visst overordnet ansvar for å arbeide for at medlemmenes interesser finner sin samfunnsmessige løsning (vedtektenes § 2) at det er greit at denne saken "løses" ved hjelp av dugnadsarbeid fra FHLT medlemmer. Svaret på det er defintivt NEI. I flere måneder har medlemmer i FHLT stått fram og reist en debatt for å få til en bedre organdonasjonorganisering. Ansvarlig statsråd har i flere sammenhenger stått fram og proklamert at det skal ikke stå på penger. Det står faktisk om noe så trivielt som småpenger når Stiftelsen er nødt til å innkalle folk til dugnadsarbeid for å få ut nødvendig materiell.

Hva er så alternativet, jeg sier jo selv at det er viktig at de som har anledning stiller seg tjeneste. Jeg vil gjerne gjøre noen av Truls sine ord til mine, vi trenger ikke være venner med alle, kanskje er det departementet/statsråden vi nå skal være litt uvenner med. Jeg kunne tenkt meg følgende. På Styremøtet i Stiftelsen Organdonasjon vedtok styret enstemmig at denne jobben (trykking og distribusjon av nødvendig materialet) ble satt ut til et kompent firma/trykkeri. (Stiftelsen har altfor viktige arbeidsoppgaver til at denne type oppgaver skal stjele tid/resurser). Samtidig vedtok styret at regningen for oppdraget skulle sendes departementet.

Hva ville en oppnå med dette, departementet ville helt sikkert ikke betalt regningen og pasientorganisasjonene bak stiftelsen måtte kanskje arrangere kronerulling for å betale trykkeriet. Jeg tror mange av massemediene som hare fulgt opp organdonasjonsaken ville finne denne saken pikant (media bør forøvrig inviteres til lunsj med dugnadsgjengen).

Jeg tror vi må være mye flinkere til å formulere politiske krav og være dyktig i å bygge allianser når vi er ute på slike tokt som vi har vært de siste månedene.

Comments:
Ad media: "ryktet" forteller at Dagbladet i sitt bilag på lørdag skal ha en omfattende reportasje om transplantasjon. TV2 skal visstnok også fremdeles være svært så mye på banen.
 
denne informasjonen forstår jeg egentlig ikke.
Har styret i Stiftelsen besluttet at jobben skal settes ut til et firma?
Betyr det at daglig leder gjør noe på tvers av styrets mening?
Har daglig leder ikke klart å skaffe noe firma eller hentet arbeidsledige fra aetat til å gjøre dette siden et dugnadskorps må innkalles, eller er det et gap mellom styrebeslutninger og viljen til å gjennomføre disse.
Vi har jo sett noe lignende i andre organisasjoner.

Jeg har sagt ja til å komme på dugnad, men er det på grunn av Styrets vilje eller til tross for Styrets vilje???
 
Jeg skal forsøke å oppklare Arne sin forvirring.

Dere som har meldt dere på dugnad går på dugnaden, dalig leder har ikke gjort noe på tvers av Stiftelsens styre.

Innlegget er skrevet av nestleder i FHLT styret og er ment å være et forsøk å problematisere hvordan transplantasjonsmiljøet arbeider (NOROD konferansen som jeg har skrevet om tidligere var rett nok finansiert av legemiddelindustrien, men den var også et resultat av mye dugnadsarbeid, bl.a. av transplantasjonskoordinatorene på RH).

Spissformulert er satningen til statråden dugnadsgjengen som pakker og sender ut helt nødvendig infomateriale. Daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon bruker tid til å organisere dette dugnadsarbeidet. Dugnadsarbeidet kunne vært utført av et firma mot betaling. Daglig leder i stiftelsen bør bruke sin arbeidstid til å arbeide med saken organdonasjon.

I brevet som FHLT i disse dager sender til statsråden om organdonasjonssituasjonen og hva som kan gjøres for å bedre denne er et av kravene at Stiftelsen Organdonasjon får en tilstrekkelig og forutsigbar økonomi slik at bl.a. organisering av denne type dugnadsarbeid er unødvendig.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?