tirsdag, mai 16, 2006

Pliktetikk - Respekt for viljen til å donere

Etikk er læren om rett og galt. Blant filosofer pågår nå en debatt i blant annet Aftenposten om Legeetikk og, som det står foreløpig bare i dagens papirutgave, Pliktetikk.
Johan-Arnt Hegvik og Lars Johan Materstvedt skriver bl.a. som replikk til Vollans "Å donere et organ er selvsagt ikke en plikt for noen", at det kan: "være en almenmenneskelig plikt vi har overfor hverandre".
I et annet debattinnlegg i samme avis skriver Truls Zimmer at den som fyller ut et donorkort også forplikter seg til å informere minst to av sine pårørende om standpunktet.

Plikt eller ikke plikt.Her vil vi hevde at respekten for avdødes siste vilje (Donorkortet) må tillegges mer vekt enn pårørendes vanskelige og følelsesmessige beslutning om å akseptere at et donorkort finnes. Å få laget et system som sikrer at donorkortet offentliggjøres, ikke bare ligger i lommeboken, er vel det system som helseministeren er inne på. Vi bør vel gi henne støtte i det arbeidet så lenge hun ikke glemmer saken når TV kameraene er slått av.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?