tirsdag, mai 09, 2006

"Tomt prat fra departementet"

Som vi tok opp her i bloggen 6. mai mente vi uttalelsene fra statsekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet i beste fall var uklare angående pengebruk og Organdonasjon.
Johan Fredrik Mietle (far til Karen, som døde på ventelisten for å få nye lunger, kommer med et nytt debattinnlegg i dagens Aftenposten hvor han kaller det "en manifistering av handlingsudyktighet, det er ikke festtaler en gang, det er faktisk verre. Innholdsløst"
Vi minner da om NOROD Symposiumet 2006 (forrige blogpost) hvor "Fra politisk hold var det tverrpolitisk oppmøte fra Sosialkomiteen i Stortinget, hverken statsråd eller statssekretærer møtte."
Vi ber nå LHL også fokusere konkret på denne saken i forbindelse med det arbeidet organisasjonen forbereder seg på knyttet til Revidert budsjett. Det virker som sosialkommiteen her må bearbeides kraftig for å ta fatt i regjeringens manglende fokus.

Se også Anne Hafstads artikkel om samme sak Familien må si ja

Comments:
Det er en utfordrende balansekunst som utøves av stiftelsen organdonasjon, FHLT og helse- og omsorgsdepartementet. Alle ønsker en økt tilgang på organ for å hjelpe de som har dette behovet. Men samtidig behandler de opposisjonen med varsomhet for å ikke støte noen fra seg. Men "til lags åt alle kan ingen gjera!"

At målet for alle tre er at flere skal få et bedre og lengre liv betyr ikke det samme som at alle skal gå like forsiktig i dørene. De tre nevnte har forskjellige roller oppe i dette. Stiftelsen driver informasjon for de begrensede midlene gitt til dem fra myndighetene. FHLT (LHL) er en pasientforening med hovedansvar for sine medlemmer, både de transplanterte og de som ikke ennå er det. Helse- og omsorgsdepartementet skal lage lover og bevilge midler for at befolkningen i Norge lever trygt, godt og så lenge som mulig.

Her er det først og fremst departementet som ikke oppfølger målsetningene. De svikter, slik jeg ser det, i forhold til det ansvaret de har for å se hele nasjonen sine interesser under ett. At det er god samfunnsøkonomi i få redusert ventelistene på organ er ikke noe som det er tvil om. Men hvem bør gjøre noe med det?

Jeg kunne også ønske meg en litt mer "angripende" (fotballuttrykk) stiftelse. Ingen kan bli likt av alle uansett hvor kjekt vi synes det er å bli likt.

FHLT og LHL får passe på å holde liv i debatten på flest mulig plan i samfunnet.
 
Jeg takker Truls for mye god ordbruk. Nå vil jeg provosere litt: Hvor mye av det som er oppnådd de siste ukene skyldes enkeltpersoner og hvor mye organisasjoner? Politikerne følger media (dessverre) og media følger enkeltpersoner (dessverre). La nå organisasjonene vise at jeg tar feil.

Jeg står klar til å dukke...
 
Jeg tror du til dels har rett, men ikke ubetinget. Foreninger og organinasjoner skal også respektere de medlemmer som ikke ønsker denne form for oppmerksomhet, for det er belastene for noen.

Det jeg kanskje selv kunne ønske meg er en større oppfølging fra forening og lag som viser støtte og som hjelper meg i kontakten med mediene.
 
Det er en selvfølge at alle slike utspill/innspill må skje på intervjuobjektets premisser. Stort sett har pressen vært hensynsfull med oss som gruppe, men vi ser jo hvordan den kan opptre i andre saker. Derfor mitt dessverre.

En annen sak som jeg tror de fleste kan være enige om, er at det ikke er et velferdssamfunn verdig å være avhengig av medieoppmerksomhet for å få noe gjort.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?