torsdag, april 27, 2006

The Scandinavian Transplant Society


I vår oppfølging av ventelistepasienter og donorsituasjonen informerer vi denne gang om ScandiaTransplant. (Scandiatransplant is a Nordic organ exchange organisation and it covers a population of 24 million inhabitants in five countries, Denmark (5.3 million), Finland (5.2 million), Iceland (280,000), Norway (4.4 million), and Sweden (8.9 million).)
Vi tillater oss å bruke deres kongress informasjon som bilde her i bloggen, og ber interesserte bla seg gjennom informasjonen for å gjøre seg mer kjent med situasjonen i våre nordiske land.
Blant annet kan vi finne detaljer om transplantasjonsaktiviteten i 2005 på land og organer.

Situasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2006 fremgår også.

Comments:
Kjekt å se litt informasjon om noe jeg bare har hørt om. Det kan jo se ut som at statistikken for de ulike skandinaviske land ikke avviker stort fra hverandre.

Noe som en kanskje kan undre på er i hvilken grad det skjer en utveksling av organ i dette samarbeidet?

Etter behovet for organ i de ulike landene, kan nok hvert enkelt land forsvare bruken av "alle sine" organ. For oss som er på den andre siden er vi også opptatt av at organet blir gitt til den det passer best til. Men dette blir det sikkert tatt hensyn til.
 
Er ikke hekt sikker på hva "anonymous" mener med "forsvare bruken av alle sine organ". kopierer derfor mer fra informasjonen om Scandiatransplant:
Transplant centers in the Nordic countries have had a close collaboration during more than 30 years within the frame of Scandiatransplant. The economy is solely based on transplant center fees. All Nordic patients waiting for an organ transplant are registered on one common waiting list for each organ. More than 19,000 kidneys from necro donors have been transplanted within the frame of Scandiatransplant since it was founded in 1969.
 
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
 
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
 
Meget bra av FHLT å bringe denne informasjonen videre. Selv om dette i utgangspunktet er en medisinsk kongress, er innholdet i høyeste grad også av interesse for oss "menige" i denne sammenheng.

Til anonymous kan jeg opplyse om at graden av utveksling går frem av en tabell på denne siden. Tabellen er for komplisert til å overføre hel i et kommentarfelt, men det går tydelig frem at det foregår en betydelig utveksling. Det er bra. Vi må aldri glemme at Norge er et lite land i en liten del av verden og følgelig er helt avhengig av et samarbeid med andre, og hvem er da nærmere enn resten av Norden?

PS Leserne (og redaktøren) får unnskylde at det måtte tre forsøk til - HTML er ikke for alle!
 
Kanskje det enkleste er å fortelle at RH i 2004 har fått 10 Nyrer, 6 Lever, 4 Hjerter og 2 Lunger fra andre transplantasjonssentra i Skandinavia.
Det forteller vel viktigheten av ScandiaTransplant.
 
Mange jeg er i kontakt med lurer på akkurat dette, hvor kan det komme organ fra?
At det faktisk utveksles så mange organ som følge av dette samarbeidet er gledelig.
Utveksling utover dette begrenser seg jo fort for passienter tilknyttet FHLT som følge av "holdbarhet".
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?