mandag, april 10, 2006

Styremøtet 25.04.06

STYREMØTE 25.04.06

Kort om styremøtet 25.04.06. Jeg har tidligere i bloggen gitt en orientering om det forrige styremøtet som ikke var vedtaksført pga. for få tilstedeværende. Det sier seg selv at styremøtet etter påske må behandle de sakene som var på dagsorden 06.03.06. Lesere av blant annet denne bloggen har også registrert at det den siste måned har vært mye diskusjon omkring organdonasjon/mangel på organer/venteliste/andre måter å organisere organdonasjon ved landets sykehus. Det er helt naturlig at styret også griper fatt i denne saken.

For å ta det noenlunde kronologisk. Styret må foreslå nytt et nytt budsjett for inneværende år med en kostnadsreduksjon på kr. 100.000,- (dette er et krav fra LHL - forbundsstyret). Som jeg tidligere har skrevet skal vi klare dette uten at det skal få noen dramatiske konsekvenser. Videre vil styret behandle kvartalsregnskap/status pr. 31.03.06.

Høstkonferansen på Sundvolden er nærmest detaljplanlagt. Høstkonferansen er ikke et landsmøte, saker som landsmøtet skal behandle (jmf. vedtektene) er ikke på dagsorden. Høstkonferansen er lagt opp som et organisasjonskurs. Det at vi lager det som et kurs handler om at vi på den måten får tilskudd til gjennomføringen. Jeg vil komme tilbake til det detaljerte programmet etter styremøtet, det nevnes bare kort her at det vil bli fylkeskontaktmøte, opplegg for pårørende, lotteri.

Napoli, vi håper å kunne ha en viss oversikt over innkomne sponsormidler på dette styremøtet. Det er ellers ikke noe å berette o,m Napoli. De som skal delta har fått den informasjon som er tilgjengelig fra Marit.

Logo og navneskiftesaken er en sak som ble utsatt fra forrige styremøtet. Denne saken vil medlemmene få rikelig anlening til å diskutere på høstkonferansen.

Det er også satt opp sak om id kortene og "veiviseren". Skal vi fortsette å tilby id kort? Det er behov for å ajourføre veiviseren.

Organdonasjonsaken vil også bli behandlet på styremøtet. Det skal arrangeres nasjonal konferanse om organdonasjon 21. og 22. april 2006. Styremøtet 25. april vil således få med seg det som skjer på dette seminaret. Jeg vil anta at representanter for regjeringen (statråden eller statsekretærer) vil være til stede på denne konferansen utfra det "trøkket" som har vært den siste måneden. Det er iallefall naturlig at styret engasjerer seg i saken. Jeg skal i påskeuken forsøke å formulere noen tanker om hvordan FHLT skal engasjere seg og legge det ut her på bloggen. Styret vil selvføgeliog være opptatt av de innspill/råd og ideer som andre kan bidra med.

Jeg regner med å gi et referat fra styremøtet her i bloggen i slutten av uke 17.

Comments:
Jeg vil først takke Harald for fyldestgjørende informasjon i forkant av styremøtet. Det ser ut for at det blir et travelt møte!

Angående organdonasjonssaken har jeg prøvd å gjøre meg noen tanker om hvordan man kan få informert best mulig om hvordan folk på ventelisten har det. Det har vært fokusert mye på enkeltpersoner, noe som for så vidt er naturlig slik samfunnet nå (dessverre?) en gang er blitt. Det jeg har lurt på (og til dels har luftet med enkelte andre FHLT-medlemmer) er å ta FHLT-bloggen mer aktivt i bruk til dette. Man kunne la medlemmer på ventelisten få fortelle sin historie, på sin egen måte. Noen drypp med jevne mellomrom vil medføre en jevn informasjonsstrøm. FHLT og LHL har også kontakter - kanskje de kunne følge disse opp deretter? I tillegg - folk, også journalister og politikere, "Googler" på slike emner. Jo flere relevante treff de får, jo bedre for oss. Distribusjonen av informasjon skjer raskere og raskere.

Senere, i et ikke-idntifiserbart tidsrom etter operasjon har man jo da også muligheten for et oppfølger-innlegg.

Jeg er fullstendig klar over at dette ikke er enkelt, hverken organsisatorisk eller på annen måte, men kanskje disse tankene kan danne utgangspunkt for en diskusjon?
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?