tirsdag, april 04, 2006

VI HAR HØRT DET FØR

Ja, vi er enig med kirurgene på Rikshospitelet. Vi har alle hørt det før. Myndighetenes løfter uten at betydlige tiltak iverksettes. Kanskje kan vi håpe denne gang, men troen sitter nok lenger inne.

Helseminister S.Brustad sa på TV2 i kveld:
- det skal ikke stå på penger
- det skal iverksettes tiltak ved 28 sykehus
- en egen finansieringsordning skal vurderes
- økte muligheter for å dokumentere villighet til donasjon (selvangivelse og førerkort) skal ses på

Nå venter vi bare på at pårørende OFTERE skal si JA.
Det er jo her det ikke er samsvar mellom teori og praksis.

Nok en gang takk til Terje som gir saken et ansikt.

Comments:
Vi kommer til å passe på at Sylvia følger opp lovnadene sine med handlinger. Innsatsen til de som selv venter er av uvurderlig verdi. Mennesker som gir saken troverdige ansikt. At de som kommer etter disse skal få en bedre mulighet enn de har hatt er prisverdig. Noe mindre egoistisk enn å kjempe en kamp for andre kan jeg knapt tenke meg.
 
Ja, nå gjelder det at noen holder de rette personene i ørene og sørger for at det gode arbeidet som Terje har startet blir ført videre? Er f.eks. ikke FHLT og LHL representert på møtet om organdonasjon i slutten av måneden? La oss i alle fall håpe at TV2 fortsetter en god jobb!

PS Har noen i styret noen kommentarer til alt dette?
 
Først en veldig varm takk til Trje som har stått fram i lang tid og gitt organdonasjonsaken et ansikt.

Hva kommer styret til å gjøre opp i alt dette er spørsmålet Rune stiller. Jeg kan ikke svare for hele styret ikveld, men noen tanker ønsker jeg å dele.

Vi som pasientorganisasjon ville ikke klart å holde trykket så høyt så lenge som det Terje har klart. Selvfølgelig sier dette noe om Terje sitt pågangsmot, men det forteller også noe om mediasamfunnets fokusering på enkeltsaker. Ikveld gikk statsråden høyt på banen og lovde en del. Styret skal i allefall være vaktbikkje (pitbull), når det gjelder å passe på at ordene hennes blir gjort om til handling. Dette vil selfølgelig være seig jobbing, jeg er utrolig glad for at vi har et nært og godt samarbeid med LHL. LHL har i sin handlingsplan for 2006 sagt at organdonasjon er et prioritert arbeidsområde.

Vi i FHLT og stiftelsen Organdonasjon vil selvfølgelig være representert på nasjonal konferanse om organdonasjon 21. og 22. april (jeg antar at LHL også vil være representert). FHLT skal ha styremøte 25.04.06 og sakskomplekset vil også bli tatt opp på det møtet.

I vedtektene til FHLT står det i §2 at FHLT skal ivareta medlemmenes interesser ved å reise deres problemer til en samfunnsmessig løsning, samt være til støtte og hjelp for det enkelte medlem.

Styret skal etter beste evne prøve å realisere denne målsettingen.

Jeg skal forsøke å skrive litt framover i bloggen og ønsker selvfølgelig respons og innspill for sakens beste.
 
Det gleder meg å se at styret i FHLT er kommet på banen. Når det gjelder evnen til å holde trykket oppe i en sak, har jeg en fonemmelse av at styret muligens undervurderer seg selv. Det finnes foreninger som jobber aktivt med media nettopp med det for øye. Man må stikke fingeren i jorden å jobbe innen det samfunnet vi har, enten vi liker det eller ikke. En bevisst holdning til informasjon, formidlet både til medlemmer, men også til media og myndigheter er en nødvendighet. Og i dag må informasjon formidles raskt, dvs elektronisk i svært mange tilfeller. Det er derfor med glede jeg registrerer at styret vil ta Bloggen mer i bruk.

Vedtekter og formålsparagrafer er OK nok, og sikkert nødvendig (jeg er ikke et organisasjonmenneske og akter heller ikke å bli det), men til syvende og sist handler det om det som oppnås for det enkelte medlem.

Det gleder meg at FHLT akter å følge opp saken og holde statsråder etc i ørene. Jeg er stygt redd for at det kan bli nødvendig.
 
TV2 Nettavisen følget opp intervjuet med helseministeren TV2
 
Til Rune;,vedtekter, formålsparagrafer, handlingsprogrammer, uformelle og formelle møter og alt det andre som er kjedelig og som ikke gir hurtige resultater (som er målbare) er helt NØDVENDIG for at vi skal klare endre politikken slik at våre ENKELTMEDLEMMER skal få et bedre liv med god livskvalitet. I liberalismens tidsalder er det min påstand at det er kun gjennom kollektiv handling (les organisasjonsarbeid)vi kan ha håp om å få til varige endringer.

Dersom du har en strategi for hvordan vi skal klare å få plass til vår sak i media SOM ORGANISASJONEN FHLT ønsker jeg veldig gjerne en diskusjon og dialog om det. Min erfaring er at det å få plass i media er blitt vanskeligere og vanskeligere.

Jeg regner med at blogg redaktøren begynner å bli fornøyd med aktiviteten nå, jeg kommer tilå lage et innelgg i løpet avnoen dager nå om styrets videre arbeid i saken.
 
Stiftelsen Organdonasjon gleder seg stort over Brustads uttalelse i går på TV 2. Vi ser nå resultat av lang tids arbeid. Vi har hatt utstrakt kontakt med politikere og journalister, og har hatt nært samarbeid med TV 2 i hele denne prosessen. TV 2 har gjort en fantastisk jobb for saken, og vi ser resultater i form av utrolig mange henvendelser pr tlf, mail og besøk på våre hjemmesider, og nesten alle er positive! Tallene for første kvartal 2006 viser 16 % nei mot 29 % for samme tid i fjor. Takk også til Terje Aarsand som har gitt saken "ansikt".
Hege Kuhle, Stiftelsen Organdonasjon
 
Hvordan kan det ha seg at jeg sitter med følelsen av å ha tråkket på noen ømme tær? Men det er vel som med meg selv - jeg liker heller ikke å bli tillagt liberalistiske holdninger jeg ikke har.

Men faktum gjenstår - noe har skjedd:
1. Brustad har lover forbedringer (i alle fall delvis takket være Terje Aarsand.
2. FHLT Blog er tatt i bruk på en måte som jeg håper fortsetter.
 
Jeg tror jeg i lillegg vil legge inn denne lenken til Truls Zimmers Blog - han står selv i lungekø: http://spaces.msn.com/trulszimmer/blog/cns!A23142D4B95A082!7
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?