fredag, mars 03, 2006

FHLT Styremøte 6. mars 2006

Nestleder i FHLT Styret Harald Pedersen har sendt følgende informasjon til bloggen

På styremøtet førstkommende mandag vil styret arbeide videre med årets to store begivenheter, nemlig turen til Napoli og høstkonferansen. Dette er to svært arbeidskrevende arrangementer, samtidig gir det styret mye glede å arbeide med dette som veldig mange av fhlt medlemmene gleder seg til og som engasjerer mange. Begge arrangementene ville vært umulig å få i boks dersom vi ikke hadde hatt Marit på FHLT kontoret.

Budsjettet, som vi sendte over til LHL forbundsstyret før jul (til godkjenning), har vi fått i retur med beskjed om å kutte ned aktivitetsnivået med kr. 100.000,-. Styret mener at vi skal greie dette uten at det får noen dramatiske konsekvenser. Det er ikke bare vi som må kutte budsjettet, dette er noe som rammer heleLHL systemet.

Styret har begynt å arbeide med en sak om logo/navneskifte. Dette er en sak vi kommer til å bruke god tid på og som skal behandles på en forsvarlig måte.

Organdonasjonstallene for 2005 er nå offentlig. Stiftelsen og vi kommer til å være representert på nasjonalt seminar 21. - 22. april om organdonasjon og transplantasjon. Helt til slutt er det gledelig at stiftelsen og vi klarte å få innarbeidet i LHL sin handlingsplan for 2006 at arbeid omkring organdonasjon og transplantasjon skal være et prioritert satsningsområde.

Jeg regner med at vi gi et lite uformelt referat her i bloggen noen dager etter styremøtet.

Comments:
Det ser ut som det er mye aktivitet på gang. men hvorfor velger de (i følge Organet) "alltid" den helgen om høsten da jeg absolutt ikke kan møte? ;)
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?