søndag, januar 29, 2006

Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Klinikkoverlege, dr.med. SVEIN SIMONSEN, Kolbotn, er utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Svein Simonsen hedres for sin innsats innen kardiologi, og ordensrådet har lagt vekt på hans arbeid for pasienter med hjertesykdommer. I særlig grad er hans arbeid med hjertetransplantasjoner tillagt betydning. Det er også lagt vekt på hans innsats innen undervisning og rådgiving til medisinske kolleger, pasienter og deres pårørende.
Overrekkelsen finner sted onsdag 1. februar kl. 18.30 på Bogstad gård, Oslo.

Image hosting by Photobucket

FHLT vil være godt representert ved den tilstelningen som RH arrangerer for dr. Svein Simonsen 01.02.06. Jermund Hausvik, Audun Bell og Rolf Berntsen er invitert fra FHLT.

Vi gratulerer vår kjære Svein med utnevnelsen.

For de som vil vite mer om Ordenen:

  • St. Olavs Orden - Statutter

  • Comments: Legg inn en kommentar

    Links to this post:

    Opprett en link    << Home

    This page is powered by Blogger. Isn't yours?