fredag, januar 13, 2006

Hjertekateterisering og biopsi – et nødvendig onde eller gammel rutine

Vi har alle hørt mange historier om “mislykkede” inngrep under biopsier og kateteriseringer. Vi har kanskje også personlige erfaringer med dette “nødvendige onde” som gjør at det er ikke det vi ser mest frem til etter transplantasjonen eller årskontrollene. Vi har også forstått det slik at vi selv kan påvirke (etter diskusjon med legene) om det er helt nødvendig å gjennomføre disse inngrepene, så ofte og alltid (som rutine).

I en notis i Amagasinet 13. januar finner vi en interessant opplysning for oss hjerte transplanterte. Får vi hjerneskader av kateteriseringene og kanskje biopsiene?

I notisen står det at hjerneskade er en fryktet komplikasjon ved alle de 28 000 hjertekateteriseringene som årlig utføres i Norge.
I et doktorgradsarbeid ved Nevrologisk avdeling og intervensjons-senteret på RH er hjerneskader etter inngrepene ( alle ?) kartlagt. Pasientene fikk også testet intellektuell yteevne før og etter behandlingene. Doktorgradsarbeidet viser at et betydlig antall små blodpropper når hjernen både under bypassoperasjoner og hjertekateteriseringer. Blodproppene kan “plugge” hjernens pulsårer, og dermed forårsake hjerneskade. 20 – 30 prosent av alle pasienter får dårligere nevropsykologiske testresultater etter operasjonen.

Vi har ikke skrevet dette for å skremme, men for å kunne påvirke det medisinske miljøet til å informere om behovet for undersøkelen og eventuelt berolige. Mange transplanterte har aldri helt vært fortrolig med nødvendigheten av å ta alle biopsiene. Hvorfor “skade” et friskt hjerte med å lage en masse arrvev under biopsiene, har vært ett av argumentene. Kan ikke ultralyd dekke mer enn 90 % av all nødvendig viten under årskontrollene (som blodprøver under nyretx), og bare ved usikkerhet gjennomføre kateterisering.

Vi er alle glade for å leve etter transplantasjon, men det forhindrer ikke at vi skal godta alt som gjøres med oss. I denne bloggen vil vi engasjere oss i å ta opp problemstillinger, få korrigert rykter, og bli et aktivt kommunikasjonsforum. Dersom leserne ønsker det.

Comments:
Hei

Det er interessant at du tar opp akkurat dette emnet. Ikke for å skremme noen, men for å delta i en relevant diskusjon: Jeg var utsatt for dette på Haukeland Sykehus i Bergen ved min første kateterisering forut for min endelige diagnose. Jeg var heldig og slapp "forholdsvis lett" fra det med "bare" noen synsforstyrrelser som åpenbart resultat. Mer praktisk førte det til en årlig krangel med Fylkeslege/biltilsyn om mine sertifikater som først ble endelig løst etter transplantasjonen. Jeg har ofte lurt på om en del av de mer subtile endringene som skjedde med meg i tiden etter slaget vel så mye skyldtes nettopp dette, og ikke bare hjertesykdom og medisiner. Ingen har kunnet gi meg svar.

Når dette er sagt, vet vi jo at RH prøver å finne alternative metoder som gjør bruken av biopsier/kateterisering mindre nødvendig. Så vidt jeg har forstått har man hittil ikke hatt noen sikre såkalte "biomarkører" (enkelt sagt stoffer som gjenspeiler en gitt klinisk situasjon). Vanskeligheten for oss er at vi er en meget liten gruppe og for å etablere en statisrisk sikker biomarkør trengs et stort materiale. Jer er selv en av "forsøkskaninene".

Det er i alle fall bedre at man går inn i armen enn i lysken - X antall timer med femurstopp er ingen fornøyelse.

Det vil være svært interessant å se/høre andres erfaring på dette feltet.

MVH
Rune
 
Hei
I relasjon til hjertekateterisering har Haukeland Universitetssykehus denne informasjonssiden om emnet http://www.helse-bergen.no/avd/hjerte/diagnose/Hjertekateterisering.htm

(de frasier seg riktignok jurdisk ansvar knyttet til hva som står der)

I tillegg er det også noen nyttige lenker til andre hjerterelaterte ting.

MVH
Rune
 
Hei

Ved litt nærmere leting på RHs Hjertemedisinske avdelings hjemmeside finner jeg selvfølgelig lenker til to gode beskrivelser av hva som skjer ved biopsitaking av hjertet og angiografi. Meget bra.

Rikshospitalet

MVH
Rune
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?