mandag, januar 09, 2006

Bloggen - prosessen som visker ut grensen mellom forfatter og skriver

I anledning styremøtet i FHLT i morgen tillater jeg meg å vise til en Kronikk i Aftenpostens morgennummer i dag mandag 9. januar.
 • Aftenposten

 • Innholdet tar vesentlig for seg de utfordringer Bokbransjen har i forhold til dette medium, men kan også sees i sammenheng med vår forenings økende kostnader knyttet til bladet Organet. Kanskje er det tid for en skikkelig revurdering av hvordan vi ønsker å kommunisere medlemmene i mellom innenfor FHLT. På et svært overordnet nivå, mener jeg. At digitale media, Internett og Blogging, er kommet for å bli / videreutvikle seg hersker det ingen tvil om. Vårt spørsmål blir derfor om vi vil ta utfordringen nå eller bli tvunget til det på et senere tidspunkt.

  Godt møte.

  Comments:
  Hei
  Det var med stor interesse jeg leste innlegget i Aftenposten (på nettet selvfølgelig, siden jeg akkurat nå sitter på jobb i Bergen...)som Arne her omtaler. Det er et meget viktig poeng som her tas opp: Hvordan skal informasjon best og billigst spres til et interessert publikum - i vårt tilfelle medlemmene? Jeg arbeider i et miljø som lenge har vært på vei bort fra "tradisjonell" publisering på papir og over til elektronisk publisering i en eller annen form. Grunnen er ikke bare å spare paipr (men det også) - grunnen er hastighet og fleksibilitet. De som står bak Organet gjør en kjempjobb og ære være dem for det. Men når det kommer ut 2 - 3 nummer i året og man i tillegg må regne med en redaksjon og trykningstid på et par tre måneder, blir inforsmasjonen lett "gammel". I tillegg kommer også det viktige momentet med tilbakemelding - at leserne kan komme med raske innspill, spørsmål, uttalelser, reportasjer - hva som helst. Kanskje man kunne begynne med en parallell utgivelse av Organet som PDF-fil på bloggen med tilknyttet diskusjonsmulighet på Blogg/Forumet (om det tas opp igjen)?

  MVH
  Rune
   
  Legg inn en kommentar

  Links to this post:

  Opprett en link  << Home

  This page is powered by Blogger. Isn't yours?