tirsdag, november 29, 2005

Jermund leder FHLT


Jermund leder FHLT
Originally uploaded by ArneA.
Jermund Hausvik overtok roret i FHLT etter Rolf Berntsen på Landskonferansen 2005. Det nye styret har en rekke oppgaver å ta fatt i, og Lekene i Napoli 21. - 26. juni 2006 er vel den største. En annen viktig sak er forholdet til LHL og de budsjettmessige konsekvensene av ønsket om fortsatt å avholde Landskonferanser hvert år.

Styret hadde møte
Torsdag 24. november, 10:00 til 16:00
Sted: LHL, Sandakerveien 99, Oslo

Sakliste
Følgende saker forelå til behandling:

43/05 Godkjennelse av styrereferat fra styremøte 18. oktober 05
44/05 Napoli – søknad fra Helse- og rehabilitering
45/05 Kurs besøkskontakter RH
46/05 Oppmerksomhet
47/05 Opptrykk av ny brosjyre for FHLT
48/05 Programkomite for seminar på Sundvolden september 2006
49/05 Budsjett/økonomi
50/05 Kommentarer til høringsutkast ang LHLs handlingsplanoppgaver 2006
51/05 Eventuelt:
Profil LHL/ FHLT
Blog og Diskusjonsforum


Referatet blir som vanlig ikke godkjent før på neste styremøte i januar, men vi regner med at noen opplysninger vil bli offentliggjort i nærmeste fremtid enten her i bloggen eller under temaene i Diskusjonsforumet

Comments:
Styremøtet 24.11.05 var preget av flere store saker, som styret vil/må arbeide med utover vinteren og våren.

NAPOLI

Forberedelsene til Napoli går sin gang. Søknaden vi hadde inne hos Helse og Rehabilitering fikk vi dessverre ikke noe napp på (vi må likevel glede oss over at LHL samlet kom meget godt ut med tildeling av midler til flere prosjekter).

Styret vil arbeide intensivere arbeidet med å skaffe sponsormidler til Napoli.

Innsamlede sponsormidler vil styret
fordele etter denne prioriteringslisten:
1)Transplanterte
2)Barn (under 18 år)
3)Pårørende

Styret vil komme nærmere tilbake til hvordan en evt. fordeling av midler skal skje.

Styret vil ikke gi noe generelt "ungdomsstipend", derimot kan hver enkelt sende inn søknad til sosialfondet i forbindelse med de europeiske leker, hver enkelt søknad vil bli individuelt vurdert. Ungdom oppfordres dermed også til å søke.


Høstkonferansen 2006

Landskonferansen i høst bestemte at FHLT skal avholde en landssamling hvert år. Forutsetningen for seminarhelg på Sundvolden i september 2006 er at økonomien tillater det. Det å lage et program som også kan avholdes innenfor en forsvarlig og ansvarlig økonomisk ramme gjøres i samarbeid med LHL Denne saken vil vi selvfølgelig gi følge tett opp.


Budsjett

Vi behandlet FHLT budsjett for 2006. Vårt budsjettforslag blir oversendt LHL forbundsstyret som er godkjenningsinstans. Vi i styret håper selvfølgelig at vårt budsjettforslag blir godkjent uten kutt.


LHL handlingsplan 2006

LHL har vedtatt at 2006 skal være "lungeår". I høringsuttalelsen vår gir vi vår tilslutning til dette.


Har valgt å skrive denne kommentaren i bloggen, men kunne likegodt skrevet dette i disk.forumet. Ser klart at dette blir litt prøving og feiling før eventuell kommunikasjon fra styret til medlemmene (på nettet) har funnet sin form.
 
Jeg syns bloggen absolutt er riktig sted for dette innleget.
Det er deretter opp til oss å skrive innlegg til/om de forskjellige sakene i diskusjonsforumet dersom vi føler for det.
I fremtiden kan vi forsøke å få kortversjonen av referatet inn som egen post, og ikke som kommentar til agendaen dersom styret vil det.
 
Det Arne sier høres fornuftig ut. Ta hovedinformasjonen her og diskusjonen i forumet, gjerne etter en liten henvisning til/fra bloggen. Det vil gjøre det mer oversiktlig i bloggen og samle diskusjonen emnevis i de respektive fora. Forhåpentligvis vil diskusjonene bli lange...

MVH
Rune
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?