onsdag, januar 25, 2006

Noen dør mens de venter


Bjørtuft
Originally uploaded by ArneA.
Fra Rikshospitalets presseklipp henter vi følgende:
Kilde : Verdens Gang
Journalist : ikke oppgitt
15.12.2005

"Øystein Bjørtuft, medisinsk ansvarlig for lungetransplantasjoner i Norge og seksjonsoverlege ved Rikshospitalet, sier det er en realitet at noen dør mens de venter på transplantasjon.

46 personer venter i dag på nye lunger. - Utvelgelsen av hvem som passer til hver enkelt transplantasjon må skje etter en rekke kriterier, noen enkle og noen svært vanskelige, forteller Bjørtuft.

For hver donasjon har sykehusene en merutgift på mellom 70.000 og 100.000 kroner. - Slik systemet er nå, blir sykehusene bedt om å finne pengene innenfor det budsjettet de har. Det de trenger, er et tilskudd som kompensasjon for merutgifter, sier Per Pfeffer, seksjonsleder ved avdeling for transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet."

Se forøvrig mer om Lungetransplantasjoner via linken til Lungemedisinsk avdeling RH.


Comments:
Arne hadde i går et nedslående presseklipp fra VG om den økonomiske situasjonen ved Rikshospitalet og de konsekvensene det får for pasientene. Dette er dessverre ikke noe særsyn i helse-Norge. I dagens nummer av Bergens Tidende, er det en reportasje fra Haukeland Universitetssykehus som igjen viser hvordan det harde økonomiske kjøret mot sykehusene vil ramme pasientene. I samme avis er det også et innlegg av overlege Hans Bjørnstad ved Hjerteavdelingen, som understreker alvoret i situasjonen. Overlege Bjørnstad vil være kjent for mange transplanterte pasienter i denne regionen som en svært dyktig og samvittighetsfull lege som tar sitt arbeid og sine pasienters ve og vel høyst alvorlig. Han tar heller ikke store ord i sin munn uten grunn. Dette innlegget synes dessverre ikke å være lagt ut elektronisk.
 
FHLT styret har det siste året vært ganske aktiv mht. å påpeke konskekvensene av en skakkjørt sykehusøkonomi. Vi som har arbeidet med dette har også sett de fordeler vi har med det etterhvert nære samarbeidet med LHL. Vi har jo ikke klart å nå fram med våre bekymringer spesielt mht. RH sin økonomiske situasjon. Samtidig illustrerer presseoppslagene nå at det å arbeide med sykehusøkonomi er en langsiktig affære hvor det å bygge allianser er helt nødvendig.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?