onsdag, februar 08, 2006

11th European Heart-Lung Transplant Games – Napoli


vesuviodinotte
Originally uploaded by ArneA.
De som tidligere har meldt interesse for lekene i Napoli 21. – 26. juni 2006 har nå fått tilsendt informasjon og PÅMELDINGs skjema, samt Giro blanketter for deltakeravgift og flyreise. Informasjonen er langt på veg selvforklarende, men noe informasjon har vi blitt enige med FHLT-kontoret om å formidle her.

Kostnadene pr. person for reise og deltakelse vil være ca. 8.300 Nok avhengig av kurs.

Den viktigste informasjonen er tidsfristene:
Registrerings- og sportsskjema må være FHLT-kontoret i hende innen 24. februar.
(det må fylles ut ett registreringsskjema pr. deltaker enten det er familie eller transplantert)
Bindende påmelding (norsk skjema) må være hos FHLT-kontoret 1. mars.
(detaljer om treningstøy for transplantert må være utfylt)
Betaling av deltakeravgift må skje innen onsdag, 1. mars
(550 euro pr. person i dobbeltrom + eventuelt avgiftene for det sosiale program: Napoligulfen: 70 euro, Pompei: 50 euro og Palasset: 20 euro pr. person)
Summen skal også fremkomme på registreringsskjemaet.
Betaling for flyreisen må skje innen 17. mars
(tur / retur Oslo koster 3832 pr. person)
Helseskjema må være datert i mai eller juni av ansvarlig TX-lege / fastlege og medbringes til lekene av den transplanterte.

Deltakeravgiftene er oppgitt i euro, men skal betales til FHLT-kontoen i norske kroner.
Ved omregning av valuta skal overføring-salg verdien benyttes, og kursen (pr.1 euro er ca, 8,1) Mer om vautakursen finnes her:

 • Valutakurser • Vi minner også om detaljene i invitasjonen som kan leses via FHLT´s hjemmesider.

  Skulle det være spørsmål man mener kunne ha generell interesse, kan kommenrarfeltet i bloggen benyttes. Individuelle transportønsker må tas med Monica Hagedal I Helsereiser (22799294), og Marit på kontoret vil selvfølgelig kunne bidra med noen svar.

  Comments: Legg inn en kommentar

  Links to this post:

  Opprett en link  << Home

  This page is powered by Blogger. Isn't yours?