fredag, mars 10, 2006

FHLT BLOG

FHLT BLOG

Styremøtet mandag 07. mars ble et godt arbeidsmøte for de som var til stede. For første gang i løpet av den tiden jeg har hatt verv i FHLT var styret ikke vedtaksført, årsaken var flere forfall inklusiv skriveren av dette innlegget.

Det kan selvfølgelig sies mye om at styret ikke var vedtaksført. Jeg vil i denne sammenheng bare bemerke at samtlige medlemmer i styret gjør dette frivillige organisasjonsarbeidet på toppen av de andre gjøremålene som vi alle har. Slikt kan derfor skje en gang imellom. Positivt er det at de som var til stede fikk diskutert FHLT saker på en litt annen måte enn vi vanlivis gjør.

Arbeidet med Napoli går sin gang. Styret fikk en "kollektiv nedtur" da vi ikke klarte å hanke inn noen "extramidler" til Napoli. Det er nå begynt å "sildre inn" midler fra ulike sponsorer (gledelig). Det arbeides ellers mye med å tilrettelegge forholdene på stedet både mht. hotelloppholdet og de ulike turene. Vi er avhengig av samarbeid med arrangørene for at dette skal bli tilfredsstillende.

Budsjettet har vi redusert med kr. 100.000,- og det vil ikke gå utover arbeidet i noen vesentlig grad.

Høstseminaret på Sundvollen er i rute, hotellet er booket. Likemannskurset avholdes på fredagen og det bli arrangert et organisasjonskurs over 12 timer denne helgen. Informasjon og påmelding vil gå ut til medlemmene etter påske, det vil selvfølgelig ogå bli avholdt lotteri.

Logo/navnesaken ble utsatt til neste styremøte. Neste styremøte er 25. april.

Comments:
BRAVO!
Denne blogposten er en milepel i FHLT Bloggens historie.
Nestleder Harald P. er nå permanent tilknyttet redaksjonen, og har tatt et viktig skritt for å gjøre Bloggen til det verktøyet vi snakket om på Sundvollen i fjor høst. Ønsker flere av styremedlemmene og Marit å ha samme muligheten vil det bli gjennomført umiddelbart.
Kanskje ser vi også en ende på at initiativtakeren får avløsning som "redaktør". Rune Eide i Bergen er 100% kapabel til å overta umiddelbart.

Vedrørende innholdet i Haralds post tas det til etterretning, men ser gjerne at andre kommenterer de forskjellige sakene.
 
Jeg slutter meg til Arnes glede over at styret har tatt Bloggen i bruk i stadig større grad som informasjonsformidler. Dette fører også til øket kvalitetssikring på informajonen fra "øverste hold".

Siden mitt egen navn er nevnt. tror jeg at jeg vil komme tilbake til det når jeg ute av sykehuset igjen.

MVH
Rune (fra sykehus, via bærbar PC og mobiltelefon)
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?