onsdag, april 05, 2006

Det spirer og gror


Det spirer og gror
Originally uploaded by ArneA.
I oppmerksomheten rundt det vi i det siste har viet de som går og venter på organer, kan det muligens føles som foreningen er fraværende og bare sloss i motgang. Ja, når det gjelder ett av våre interesseområder er det, har alltid vært og vil forbli motgang, nemlig mangelen på passende organer.
Så lenge det er de pårørende som har det avgjørende ord, uansett hva som står i donorkort, sertifikater eller selvangivelser, vil det være mangel på organer. Penger fra myndighetene han gjøre situasjonen lettere på donorsykehusene og RH, men løsningen knyttet til selve beslutningsprosessen; hvem som har rett til å disponere kroppen til en avdød, er ikke en pengesak, men en holdningssak hos hver og en.
Selv om det, med referanse til legetidsskriftet The Lancet, synes som om amerikanske forskere for første gang har greid å drive frem fullstendige menneskelige organer (urinblærer) i et laboratorium, er det langt frem til metoden eventuelt kan nyttes til produksjon av hjerter, nyrer og andre vitale organer.

Det kan derfor være på sin plass å skrive om noe som er hyggelig i FHLT; foreningen som samler de fleste av oss som har vært så heldig å få leve videre.

Det virker som om det spirer og gror i lokallagene våre rundt omkring i landet, og det virker som om interessen for foreningen har tatt seg opp. Kanskje er slike media-fokuseringer det som trenges. Siden forrige Landskonferanse på Sundvolden har vi fått besatt flere fylkeskontaktverv. Nå mangler vi bare FK ere i Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland. Dersom noen er interesserte til å gjøre en innsats ber vi interesserte i disse fylkene til å melde seg! Vi tar gjerne imot forslag vedrørende pårørende eller venteliste personer som orker og vil ha fokus litt bort fra spenningen om telefonen fra RH ringer.

Aktiviteten i fylkene har også tatt seg opp; i forgår hadde Østfold møte, Jermund var sammen med dem. 22. april skal Nord- og Sør Trøndelag møtes, ca 20 personer har meldt sin interesse. Ellers skal FK i helseregion Øst møtes på Hamar 27. april for erfaringsutveksling.

Alt dette synes vi er veldig bra - det betyr at vi er en forening som lever. Nestleder Harald vil også skrive i bloggen om oppfølgingen mot helsemyndighetene.

Napoli og de Europeiske lekene for transplanterte er veldig positivt, og så håper vi å få riktig mange med på Sundvolden 15. – 17. september. Sundvolden vil denne gangen bli mye organisasjonskurs, og dypdykk ned i egen forening.

Så det spirer og gror i foreningen, slik jeg fikk tatt bilde av blomstene i slottsparken i går.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?