tirsdag, april 18, 2006

Pressemelding fra Stiftelsen 6. april

Noen ganger er vi litt sent ute med å videreformidle nyheter. For denne gangs skyld kan vi skylde på Påsken, men det er bare delvis sant. Hovedgrunnen er vel at vi ikke følger nok med på de viktige nettstedene som gjelder våre tema.
Fra Stiftelse Organdonasjon klipper vi pressemelding fra 6.april.


Flere sier ja til organdonasjon! 6. april 2006

Første kvartal har vist gode tall for organdonasjon i Norge. Avslag fra pårørende har vært på
16 % mot 29 % for samme periode i fjor. Hver donor redder i snitt 4 menneskeliv, så ethvert ja kan bety mange menneskeliv spart.

- Av 25 spurte i 1. kvartal 2006 sa 4 pårørende nei. Tall for samme periode i fjor var 31 spurte og 9 nei.
- 95 transplanterte pasienter pr. 31. mars mot 88 til samme tid i 2005
- 21 realiserte donasjoner mot 22 for samme periode i fjor
- Men ventelistene øker stadig og her er det flest som venter på nyrer

Selv om flere har sagt ja på avdødes vegne, har utvalget vært mindre enn i fjor, så antall realiserte donasjoner er omtrent likt (21 pr.1.kv.06 mot 22 pr.1.kv.05). Årsaken til mindre utvalg er at flere donorer er gått ut av medisinske årsaker. Antall meldte potensielle donorer er imidlertid på linje med fjoråret (46 pr.1.kv.06 mot 48 pr.1.kv.05).

Hyggelig er det å se at hele 7 flere pasienter er transplantert i år enn på samme tid i fjor. Det er levertransplantasjoner som står for størsteparten av denne økningen. 16 pasienter er levertransplantert i år mot 6 på samme tid i fjor.

Dessverre ser vi fortsatt en økning i antallet på venteliste. Det er nyrer som utgjør storparten av denne økningen. For første kvartal i fjor ventet 172 på nyrer mens det for samme tid i år står 204 på liste. I tillegg er det 9 som venter på hjerte mot 2 i fjor. Behovet for organer vil stadig øke i årene fremover og det er derfor viktig at tilgangen på organer bedres. Vi har et potensial for å øke antallet donasjoner hvis flere hadde tatt et standpunkt og snakket med sine pårørende på forhånd og hvis sykehusene hadde bedre systemer for å fange opp og ivareta potensielle donorer.

Likeledes er det viktig at Rikshospitalet får tilført nok ressurser til å gjennomføre transplantasjonene. Pga manglende kapasitet har Rikshospitalet måttet avslå tilbud om organer fra samarbeidende sentra i utlandet samtidig med at organ har måttet eksporteres ut av landet.


Stiftelsen Organdonasjon
Hege Lundin Kuhle, daglig leder: tlf.arb:. 22 79 92 92 mobil: 916 35 769
Gisle Nødtvedt, styreleder: tlf.arb:. 23 08 12 45 mobil: 908 55 592
E-post: organdonasjon@lhl.no Internett: www.organdonasjon.noFølg også med på hjemmesidene til L N T som skriver om et økende helseproblem knyttet til nyresvikt. Som vel de fleste vet er nyresvikt også en potensiell bivirkning av transplantertes medisinbruk.

Comments:
Interessante tall, men ikke så lett å tolke i og med at vi i Norge har så små tall som vi har. Bare en mer eller mindre som sier nei i steden for ja, vil endre bilde mye.
At det er andre som har følt donasjon på kroppen som tar støyten med å stå frem er bra. Det er også en kvinne på Stord som har gjort det samme etter å ha gitt bort organ fra sitt døde barn for noen år siden.
Når vi vet at køene ikke minker, moner det ikke stort at noen flere har svart ja til donasjon (jeg mener ikke at dette er uviktig). Men jobben som gjøres på donorsykehusene må bli bedre. Uten gode donorteam som følger opp pårørende på stedet kommer det ikke til å bli en endring på ventelistene.
Her må det bare settes inn en større innsats enn det det har blitt gjort den siste tiden. Midlene Sylvia Brustad ymtet frempå med MÅ komme.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?