lørdag, mai 06, 2006

Økonomi skal ikke stå i veien, for hva?

Aftenposten har i dag et innlegg hvor statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet blir intervjuet om å få donorsystemet til å fungere. Om uttalelsen om Økonomi er knyttet opp mot det byråkratiske arbeidet departementet har bedt utført av helseforetakene om utredning og statusrapportering, eller konkrete tiltak i helse-Norge om å få forbedret donorsykehusenes situasjon og opplysningekampanjer, går ikke klart frem. Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald Nesvik (fr.p.).sier det slik: "Vi trenger ikke flere utredninger nå. Det finnes allerede dokumentasjon, det vi trenger nå, er konkrete tiltak."

Vi er også klar på dette punktet. Nå må myndighetene handle.

Artikkelen kommer som et svar på en kronikk som Karen Indergaard Mietle´s far har skrevet i dagens avis. Karen (25) døde mens hun ventet på nye lunger.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?