søndag, juni 04, 2006

Det er Pinsehelg - ha det fredelig

Noen ganger uti blogverden kommer man over en tekst som er verd å klippe og sende videre. Dette lille utdraget fra tx-cor bloggen til Rune Eide syns jeg det var verd å skulle bli en del av FHLT-bloggen. Bra formulert og en tankevekker håper vi for flere av oss tx-pasienter.
Som nytransplantert hadde i alle fall jeg en kombinert følelse av at nå klarte jeg alt, samtidig som jeg ikke riktig visste hvor jeg var. Jeg har en fornemmelse av dette er svært vanlig. Det tar en tid å venne seg til at man både er "frisk", men at man samtidig har skiftet sykdommen ut med en "tilstand". De sterke og spesielle medisinene vi får har bivirkninger vi til tross for all informasjon ikke alltid forstår rekkevidden av (for de spesielt interesserte kan de gjøre et søk på Cushing's syndrom - et sykelig tilstand med overproduksjon av cortison). Vi har lett for å bli hyperaktive og skal prøve alt - jeg vet at jeg var (og er?) en prøvelse for mine omgivelser. Jeg kalte det å finne "listen". Nå tror jeg at jeg nærmer meg: En kombinasjon av så mye av mitt arbeid (som jeg liker) som jeg med rimelighet klarer, kombinert med en prioritering av egen helse og egen familie. Arbeid er for meg også selvterapi - noe som engasjerer. Prioritering av helse og familie går under ett på veldig mye. De har slitt mye med meg de siste årene - jeg vil gjerne vise dem at jeg har satt pris på det. Det er også selvterapi.

Med disse ordene ønsker vi alle en fortsatt god pinsehelg.

Vi tar også med en link til Runes blog for foto. En entusiast han er.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?