søndag, mai 28, 2006

Styremøte tirsdag 12. juni 2006

Dette styremøtet er det siste før sommerferien og vil være preget av en nært forestående tur til Napoli samt høstkonferansen på Sundvolden i september 2006.

På grunn av sykdom i LHL sin regnskapsavdeling fikk vi ikke behandlet regnskap/status og budsjett 2006 på det forrige styremøtet. Vi håper at dette kan skje på dette styremøtet..

Samtlige medlemmer har nå fått tilsendt invitasjon og informasjon om programmet for høstkonferansen på Sundvolden i september. Styret arbeider videre med planleggingen av dette arrangementet, det er mange brikker som skal på plass i et slikt puslespill.

Styremøtet vil også bli brukt til en endelig oppsummering og ajourføring av Napolituren, hvor er vi og hva gjenstår? Hvor mye fikk vi inn i sponsorinntekter/fordeling blant deltakerne(medlemmene)

Det er også satt opp en del orienteringssaker:
- id- kortene (som medlemmene etterspør og ønsker)
- veiviseren
- brev til Sylvia Brustad angående organdonasjonsaken
- pårørendes trygderettigheter når nært familiemedlem transplanteres (utkast til sak)

Som vanlig tror undertegnede at dagen nok kommer til å gå med.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?