tirsdag, juni 13, 2006

Rett Organ til Rett Person - Media avgjør ikke

For over 8 år siden subbet blogredaktøren fra vindu til vindu i leiligheten og stilte seg spørsmålene
- er det ikke min tur nå?
- rykker jeg frem i køen?
- hvorfor ble hun transplantert etter tre uker, mens jeg har ventet i 12 måneder?

Begge våre media-profilerte hjerte og lungesyke FHLT-medlemmer som vi her i bloggen har fått anleding til å benytte ansiktene til, har passert linjen for sin "nye tilstand" og kan kalle seg TX-Cor og TX-Torax. Vi skal ikke nekte for at vi har hørt noen gi uttrykk for at nå styrer media også transplantasjons-ventelistene.

DET ER LANGT FRA TILFELLE!

Som vi mange ganger har sagt er det ikke nok å være syk. Man må være dødssyk. Det er bare transplantasjon som er redningen. Uten transplantasjon vil man mest sansynlig være død i løpet av det nærmeste år.
Samtidig må man være "frisk nok" forøvrig. til å klare den belastning operasjonen er, og kunne ta vare på den fantastiske gaven man har fått.

Fra Tidsskr Nor Lægeforeningen 2004 124:1116-8 klipper vi følgende:

Kriteriene for hjertetransplantasjon ved Rikshospitalet er relativt enkle. Pasienten skal være maksimalt motivert og i stand til å følge et nøyaktig og omfattende regime. Vedkommende skal ha terminal hjertesvikt med en, etter beste medisinske vurdering, forventet levetid på under ca. 6 - 12 måneder. Alle andre behandlingsmuligheter, inkludert konvensjonell hjertekirurgi med høy risiko, moderne behandling med implanterbar defibrillator og biventrikulær pacemaker, skal være vurdert, ha vært forsøkt eller være uaktuelt i det enkelte tilfelle. Det klinisk viktigste kriterium er hjertesvikt i funksjonsklasse IV (III-IV) under beste behandlingsregime. Objektivisering av funksjonsklassen ved måling av maksimalt oksygenopptak under belastning hos pasienter som er i stand til det, er meget viktig. Et opptak på < 10 ml/kg ved adekvat belastning er en sterk indikasjon, mens et opptak på 10 - 15 ml/kg er en relativ indikasjon. Ved et opptak på > 15 ml/kg regner man at pasienten ikke er tilstrekkelig dårlig til å bli anbefalt transplantasjon.


På samme måte er det noen viktige kontraindikasjoner som kan forhindre at man blir satt på en av Rikshospitalets mest eksklusive ventelister:
Psykisk instabilitet og alkohol-, medikament- eller stoffmisbruk gir erfaringsmessig dårlig resultat pga. pasientens manglende evne til å samarbeide adekvat. Røyking øker risikoen for per- og postoperative komplikasjoner, det samme gjelder betydelig overvekt eller kardial kakeksi. Høy alder vurderes individuelt, det tas blant annet hensyn til biologisk alder. De fleste transplantasjonssentre aksepterer sjelden pasienter over 65 år. Akutt kompliserende sykdom må behandles adekvat før transplantasjon kan overveies.


Hva er det så som avgjør om det er "din" tur når et organ foreligger.
Fra Rikshospitalets hjemmesider om hjerte- og lungetransplantasjon klipper vi:
Ved alle organtransplantasjoner krever man blodtypeforlikelighet og at en forlikelighetsprøve mellom hvite blodlegemer fra donor og pasientens blodserum ikke gir utslag. Sammenlignbar kroppsstørrelse er det viktigste tilleggskriteriet for tilpasning mellom en hjertedonor og en hjertemottaker. For lungedonorer vil man i tillegg til å kreve en perfekt lungefunksjon, også undersøke om avdøde har gjennomgått cytomegaolvirusinfeksjon slik at riktig mottaker kan finnes. Ved hjerte eller lungetransplantasjoner tar man bare unntaksvis hensyn til vevstypeforlikelighet (antigener på hvite blodlegemer) da mulighetene for å finne ideell forlikelighet mellom donor og mottaker i praksis er meget liten.(For nyre-tx er vevsforliklighet mer aktuelt.)

Etter at alle disse kriterier er tatt med i vurderingen, beslutter Rikshospitalet hvem som skal få organet basert på hvem som er sykest

Til alle dere som fortsatt går og venter vil vi si: Rikshospitalets organisasjon med leger og pleiere arbeider kontinuerlig for at flest mulig med vår alvorlige diagnose skal kunne oppleve mange gode år slik denne blogredaktøren har hatt i over 8 år. Gjennom et godt samarbeid med disse dedikerte personene og lokale medisinske krefter, vil kanskje mange av dere om to år kunne delta på de Europeiske lekene for Hjerte- og Lunge-transplanterte i Vichy, Frankrike. Omtrent 40 norske vil delta på årets leker i Napoli, Italia som starter i neste uke.

Comments:
På forsiden av siste nummer av FHLTs eget tidsskrift, Organet, er den ene av de to "mediekjendisene" avbildet. Inne i bladet foteller han om hva det vil si å vente. Han gjør det som en representant for dem som er på ventelisten. Han har også vært sterkt engasjert i emnet organdonsjon (selvfølgelig av sterkt forståelige grunner - men ikke bare det) i ulike andre fora.

Den andre det henvises til har likeledes vist et sterkt engasjement for samme sak. jeg har en liten anelse om hva det har kostet ham.

Jeg velger å tro på dem når de sier at de har gjort dette, ikke bare for seg selv, men som representanter for dem som står i køen idag og for dem som kommer til å gjøre det i fremtiden. Det er ikke noen enkel sak å stikke frem hodet - det kan så lett bli kappet av. Det forundrer meg derfor når det antydes at medlemmer av FHLT mistenkeliggjør deres mediaengasjement som et forsøk på "å snike i køen". Som Blogredaktøren så riktig påpeker - det lar seg ikke gjøre. Men ved sitt engasjement har de fremmet saken om organdonasjon.

Vi må ikke selv lede an i hodekapping.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?