torsdag, juni 15, 2006

Europeisk Helsetrygdkort


Selv om vi som allerede har mottatt flybillettene til Npoli har begynt å merke reisefeberen, og sikkert allerede har Reiseforsikring og det Europeiske Helsetrygdkortet i orden, minner vi alle andre om det som TX-Cor sykepleierne skrev i siste Organet.
Nå nærmer ferietiden seg for de fleste av oss, og vi benytter anledningen til å minne om å skaffe Europeisk helsetrygdekort før utenlandsreise.

I følgeskriftet med helsetrygdekortet fra trygdeetaten står det blant annet:
• Helsetrygdekortet bekrefter din rett til helsetjenester som blir nødvendige når du oppholder deg midlertidig i andre EØS-land eller Sveits.
• Du har rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene I landet hvor du oppholder deg. Hvis de som bor I landet må betale egenandel, må også du gjøre det.
• Behandling hos privat lege/sykehus får du baredekket i den utstrekning trygden i oppholdslandet betaler for slik behandling.
• Trygdeetaten anbefaler at du har kortet med deg ved reiser i andre EØS-land og Sveits.
• Helsetrygdekortet er personlig. Hvert familiemedlem må ha sitt eget kort, også barn.
• Kortet gir rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på en medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet. Retten omfatter også behandling for sykdom du allerede har, også kroniske sykdommer, når du får behov for det under oppholdet.
• For noen behandlingstyper må det av praktiske grunner inngås en forhåndsavtale med tjenesteytere i oppholdslandet, slik at det er sikkert at behandlingen kan gis på stedet når den
trengs (eks. dialyse og oksygen behandling). Ta kontakt med Rikstrygdeverket hvis dette er aktuelt for deg.
• Helsetrygdekortet gjelder også i forbindelse med svangerskap og fødsel utenlands.
• Kortet gir ikke rett til ytelser hvis formålet med reisen er å få medisinsk behandling.
• Kortet dekker ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. Slike utgifter dekkes likevel innenfor Norden. Ønsker du å sikre deg mot utgifter som
trygden og oppholdslandet ikke dekker, eller merutgifter ved hjemreise, må du kjøpe en reiseforsikring som dekker slike utgifter.

Helsekortet kan bestilles på www.trygdeetaten.no , Trygdeetatens service telefon (810 33810) eller på ditt trygde- kontor. Kortet er normalt gyldig i tre år, forutsatt at du fortsatt er medlem av folketrygden.

Vi vil ønske dere alle en riktig fin vår og sommer!
Hilsen Ina, Anne og Ingelin,

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?