tirsdag, januar 09, 2007

OM ØKONOMIEN I DAGENS HELSEVESEN - Oppfordring

Fra vår Fylkeskontakt i Vestfold, Terje Kjøniksen (lungetransplantert i 2006), har vi mottatt følgende innlegg med oppfordring:
I det store hele så har vi det svært godt her i Norge, noe som er veldig bra, men det er enkelte ting som det kan gjøres noe med, kanskje ny tenkning.

Ut i fra dagens situasjon i helsevesenet hvor 4 av 5 helseforetak går med underskudd noe som medfører et budsjett jag og hele tiden nedskjæringer, nå syntes jeg det bør reageres.
Jeg hører bare politikerne kommer med formaninger om at helseforetakene må holde budsjettene, men ingen forslag på løsning, noe jeg syntes er lite ansvarlig, hvis man kritiserer noe bør man komme med forslag til bedring, noe som er vanelig ellers i samfunnet.

Leste i Aftenposten vedrørende sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør hvor dette kunne føre til en besparelse på ca. 600 millioner kroner årlig. Hva vil skje med de andre Helseforetakene rundt om i landet? Det virker som politikerne ikke ser det med en økning av eldre i fremtiden og det at det er en økning i syke her i landet, men kun ser innsparinger og ikke hvordan det er å være pasient på sykehus, sykehjem og rundt om i kommunene her i landet.

Hvis vi ser på det å være pasient og ser oss rundt når vi ligger og har ligget på overbukkete sykehus, sykehjem og eller hjemme i våre hjem når vi trenger hjelp. Ja, vi får hjelp men til hvilken pris og hvilken medmenneskelig kvalitet, stiller jeg spørsmål ved.
Pasienter skal skrives ut så snart som mulig, ja noen ganger for tidlig i fra sykehus, det hender til og med at pasienter ikke er ferdig behandlet på sykehuset når de blir skrevet ut og etter kort tid blir lagt inn igjen p.g.a. behandlingen ikke var helt ferdig.
Samtidig så ser vi helsepersonell rundt på avdelingene på sykehusene, sykehjemmene og hjemmesykepleien løper rundt og har det hektisk, ja, nesten ikke tid til pasientene i det store hele.

Myndighetene snakker mye om at man må komme ned på sykefravær, nå skal vi se på en av de største faktorene til sykefravær, stress, tunge løft o.s.v.
Når vi ser på personalet i helsevesenet der er det få heltidsstillinger, mange deltid og vikar stillinger og gjerne noe underbemannet på vakt. Dette medfører stress som igjen fører til hode, spenning og muskel smerter for personalet, dette igjen fører til sykefravær og behandlinger hos lege, fysioterapeut, kiropraktor eller annen behandling. Samtidig vil det for deltid og vikar stillinger føre til en usikker og psykisk stresset situasjon, særlig for enslige og eneforsørgere som ikke da har noen forutsigbar økonomisk situasjon og forholde seg til, det fører også til sykefravær og dette sykefraværet blir gjerne langtidsfravær, noe som ikke er noe særlig gunstig på sikt.

Når det gjelder fremtiden, må helsevesenet styrkes økonomisk, både på det statlig og kommunalt plan. Det er jo ille at ikke helseforetakene har råd til å sende pasienter på rehablitering, noe som burde være innlysende. Det bedrer mulighetene for pasienter å komme tilbake til arbeidslivet eller til en bedre hverdag. Vil minne om at vi har en underskriftskampanje pågående vedrørende rett til rehablitering for alle som trenger det.
Samtidig må det sees på de helsemessige aspektene for de ansatte og vikarer, og medmenneskelig faktorer med mer tid til pasientene, særlig innen hjemmesykepleien der det virker som de springer fra pasient til pasient uten å ta seg ordentlig tid til samtale og sjekke pasientene. Jeg tror det at vi / myndighetene må begynne og se på om økonomien kan flyte mer i mellom etater og budsjetter (nav, helse og sosial) og ikke være så konsekvente med at det ikke tilhører vårt budsjett, noe jeg tror vi blir ensporet og låst i dette systemet. Samtidig mener jeg at det kan føres mer penger i helsesektoren uten at det har noen påvirkning på inflasjonen og renten.

Oppfordring:

Jeg oppfordrer alle med interesse for samme sak til å prøve og få med flere likesinnede og pasientorganisasjoner rundt om i landet til en aksjon / demonstrasjon ved helseforetakene og hjemme hos direktørene i hvert helseforetak for og legge press på disse.
Videre etter dette kan vi samles ved Regjeringskvartalet for og markere vårt syn på dette.

Håper det er andre som deler mitt syn og viser samme interesse.

PS! Husk også underskriftskampanjen.

Comments:
I tillegg til oppfordringen fra Terje vil jeg oppfordre alle skriveføre medlemmer og støttespillere, å følge opp innlegget til Terje med å skrive et innlegg. Det er mulig at det kunne bli en stafett av dette ved at den som skriver oppfordrer en spesiell person til å komme med neste innlegg.
Jeg regner med at Terje leser denne kommentaren så da er det bare å utfordre en av de andre Fylkeskontaktene, Styremedlemmene eller andre å komme med et innlegg. Send det til redaksjonen og vi skal finne plass ganske raskt.

For de som ikke er så kjent med hvordan kommentarfeltet viker må dere sette inn bokstavene i "Word Verification", trykke på Anonymous og Publish for å legge inn kommentarer. Innleggene sendes som mail til redaksjonen (helst ned bilde)
Hilsen Arne
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?