tirsdag, januar 30, 2007

Besøkstjenesten forsterkes

I forrige blogpost nevnte vi den verdifulle innsats avdøde Oddbjørn Gundersen utøvde på Rikshospitalet som vår mangeårige besøkskontakt. Slik besøkstjeneste har vi mange steder rundt om i landet, og innsatsen som likemann kan ikke roses høyt nok.

Mandag 29. januar ble første del av tre kurskvelder avholdt i Sandakerveien Oslo med følgende program:
Hva er likemannsarbeid og hvem kan være likemenn?
Hvorfor satser LHL og FHLT på likemannsarbeid?

Hva er likemannstjeneste i sykehus?
Hvem kan være likemann tilknyttet likemannstjeneste i sykehus?

Hvorfor har FHLT etablert likemannstjeneste (besøkstjeneste) på RH?
Presentasjon av likemannstjenesten (besøkstjenesten) til FHLT.

Hvorfor ønsker du å bli likemann tilknyttet FHLT sin likemannstjeneste (besøkstjeneste)?

Mine erfaringer som likemann på RH.
Orientering v/likemann Heidi Stolsmo

Hva innebærer det å være likemann?
Holdninger og handlinger som likemenn.
Taushetserklæring for likemenn.

Deltakerne på kurset og på bildet er:
fra venstre:
Heidi Stolsmo
Bente Waaler
Jakob Berg
Olaf Mehus
Randi Bredsten
Inger Marie Bjerknes
Anne Marie Elverum
Bjørn Bergstein
Kai Thorkildsen
Irina Svalby
Irene Steinsvik (kursleder)
Kurset vil bli fulgt opp med to kurskvelder til, henholdsvis 12. og 19. februar. Dersom andre ønsker å være med på et tilsvarende opplegg senere, kan dere kontakte Marit på kontoret.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?