tirsdag, januar 23, 2007

Høring for Stortingets Komité for helse og omsorg.


Fra FHLTs leder har vi i etterkant av høringen for Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget vedrørende
“Forslag til forbedring av organdonasjonskapasiteten i Norge “
1. Stortinget ber Regjeringen innføre en statlig og pliktmessig registrering av dødsfall på donorsykehus knyttet opp mot muligheten til å donere organ ved alle dødsfall.
2. Stortinget ber Regjeringen sørge for at det utdannes riktig type helsepersonell med kompetanse på kommunikasjon med pårørende i forhold til spørsmålet om organdonasjon.
3. Stortinget ber Regjeringen om å etablere en DRG-kode som utløses ved hver organdonasjon, slik at sykehusene får betalt for den jobben de utfører.

fått følgende innlegg som vi bringer videre:
Vi var så heldige at vi fikk komme til denne høringen. Selve høringen ligger på bloggen, slik at innleggene kan sees/høres i sin helhet der.
Alle innlegg var på forhånd sendt inn til komiteens sekretæriat, slik at medlemmene kunne møte forberedt.
I og for seg helt ok, men vi visste da ikke hva de andre deltakerne hadde å si eller om de støttet forslaget. Jeg for min del hadde samarbeidet litt med LNT, og visste dermed at vi begge støttet de forslag som lå til høring.

Jeg hadde også fått innspill fra tx enheten ved rikshospitalet.
Vi prøvde også å få Organdonasjon i tale, men til min skuffelse forholdt de seg tause.

I ettertid synes jeg det mest positive var å få treffe medlemmene av komiteen, alle bortsett fra AP´s medlemmer, som hadde valgt å reise til Sundvollen på seminar.
Jeg fikk snakke både med representantene fra KRF og FRP, før og etter selve høringen.

Vi i FHLT har gitt vår fulle støtte til forslagene som skal frem for Stortinget, og også ytret ønske om at vi vil være med å legge press der vi kan for å få forslagene vedtatt.

Andre får gi meg karakter for stil og fremføring, innholdet er det samme som vi la fram for ministeren i vårt innspill til budsjettet i fjor høst, samt det jeg fikk fra dr. Odd Geiran ved Rikshospitalet. Jeg håper at vi hadde et budskap som nådde fram.

Jeg fikk i alle fall gode tilbakemeldinger etter at vi var tatt av luften. En kortfilmprodusent som var til stede, for å se på muligheten for å lage film om et transplantasjonstilfelle, vil legge fram for oss en ønskeliste på det han håpet vi kunne bidra med. Dette på bakgrunn av vårt innslag under høringen.

Alt i alt var jeg fornøyet med egen innsats, men må innrømme at Organdonasjon skuffet meg, de hadde ikke noen forslag, og vi andre vet heller ikke hva de har gitt medlemmene av komiteen.

Jermund

Som nevnt i innlegget kan dere se hele høringen via denne linken.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?