fredag, februar 16, 2007

Likemannskurset del 2


Som vi skrev i slutten av januar har LHL/FHLT startet opp et kurs for å forsterke Besøkstjenesten.
Kurskveld 2 ble gjennomført 12. februar med blant annet Transplantasjonssykepleierne, Ingelin, Anne og Kirsten til stede.
Tilstede var også Høgskolelektor Marit Hellesvik ved Diakonhjemmets Høgskole som tidligere arb på tx hjerte, og som holdt sitt foredrag om pårørende mens pasienter venter på hjertetransplantasjon. (vi håper å kunne presentere noe av hennes lysark senere, men det vil også bli dekket i Organet)

Programmet denne kvelden var:
Innledning til samtale/orientering v/kontaktsykepleiere på RH:
* Behandling og oppfølging av transplanterte og pårørende.
* Vanlige følelsesmessige reaksjoner hos pasienter på venteliste, transplanterte og deres pårørende (tiden før og etter transplantasjonen).
* Hvordan mestre hverdagen som transplantert?
Dialog:
* Hvordan kan likemenn møte disse reaksjonene og bidra til mestring?

* Organisering av tjenesten og rutiner på sykehuset:
o Faste dager eller tilkalling ved behov
o Hvor og til hvem skal likemannen henvende seg når han/hun ankommer sykehuset?
o Hvordan forholde seg som likemann på sykehusets område?

På bildet fra denne kvelden ser vi Irina Svalby, Heidi Stolsmo og Terje Kjøniksen.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?