mandag, februar 26, 2007

Tar LHL den digitale hverdagen på alvor?

Som vi informerte om før vinterferien ble medlemsbladet Organet 01/2007 sendt ut som papirformat til alle medlemmer. Det er fint.

Det som IKKE er fint, ja, egentlig ikke akseptabelt i det hele tatt, er at LHL etter vinterferien opplyser at Organet i Pdf-format (kan leses digitalt på nett) IKKE LENGER KAN GJØRES via de reviderte LHL-Hjemmesidene.

Hvor i all verden befinner de ansvarlige i LHL seg.
I 2007 hvor nettaviser og Internett-TV og Podcast overtar mer og mer av informasjons formidlingen i Norge og World Wide, oppfattes det tydligvis som riktig å prioritere å holde fast ved trykksverte og papirforbruk. Medlemsbladet "Det Nytter" kan heller ikke leses på nett.

Det pågår en landsomfattende kampanje mot unødvendig produksjon og distribusjon av den gammeldagse Telefonkatalogen. Vårt eget medlemsblad er bare på 20 sider, men at det ikke skal kunne leses digitalt på LHL/FHLTs hjemmesider er for en blogredaktør helt uakseptabelt. Vi trodde at hjemmesiderevisjonen skulle gi oss et bedre brukergrensesnitt, men er blitt skuffet mange ganger.
Skjerp dere!

Hva gjør vi så:
Jo, vi har heldigvis aktive medlemmer som vil noe annet. Rune Eide som forøvrig bidrar i bladet med en artikkel om Tannbehandling og antibiotika har slillet plass til rådighet for at det er mulig å lese Organet 1/2007 på nett. Det er vi takknemlig for. Dere kan derfor fortsatt lese alle utgavene av Organet fra linken på bloggens høyre side.

Samtidig henviser vi også til en artikkel som også Rune har vært behjelpelig med å få disitribuert digitalt via sitt web-hotel ved UiB. Artikkelen om nestleder Harald i Byavisen i Bergen er også gjort tilgjengelig utenom "det formelle systemet i LHL". Det er vi også svært glad for.

Comments:
Etter å ha lest dette som her står (jeg kan nesten ikke tro det er sant)sitter jeg igjen med spørsmålene: Hvem eier "Organet"? Er det FHLT, er det LHL, et det begge? Dersom det er FHLT - har styret behandlet denne innskrenkningen i informasjondistribusjonen til syke mennesker? Dersom det er LHL - tror man at man får flere medlemmer ved å holde potensielt viktig informasjon skjult for syke mennesker? Tror man at Stortingsrepresentanter melder seg inn i LHL for å kunnskap om hjertesykdom? Det eneste man oppnår er å stille seg selv helt på sidelinjen.

Jeg trodde forsinkelsen skyldtes en "forbigående" vinterferie - ikke en politikk som tilhører en forgangen tid.
 
"Det nytter" heter LHL-bladet. Ikke vet jeg om det er vårt press eller sunn fornuft som tilsier at LHL nå likevel er i stand til å presenterer både artikler fra eget blad på nett,
og vårt eget blad Organet i Pdf format.
Uansett det er slik vi vil og bør ha det.
Takk Marit for innsatsen.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?