tirsdag, september 05, 2006

Hvert skritt teller


Noen ganger er det bedre sent enn bestandig. Andre ganger kan noen med rette hevde at vi har sovet i timen, og har virkelig forsømt oss.
Uansett, med H.M. Dronning Sonja som kampanjen "Hvert skritt teller" høye beskytter, stiller også FHLT bloggen seg bak alle de som for tiden er ute og går.

Vi gjengir ikke detaljer her, men vil med jevne mellomrom referere til LHLs kampanjesider.

For å vise at FHLT medlemmer er aktive i kampanjen henviser vi også til bloggene til Rune Eide og Truls Zimmer
Kjenner noen flere av våre som bør profileres i kampanjen, kan kommentarfeltet anvendes i tillegg til å kontakte redaksjonen på mail.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?