lørdag, september 02, 2006

Om styremøtet 28.08.06

Dette var et meget godt arbeidsmøte. Styret satte ny rekord ved å være gjennom en omfattende saksliste ca kl. 15.00. Dette tyder å at vi begynner å bli litt erfarne og at sakene var godt forberedt.

Så til sakene:
Kortversjonen av evalueringen av Napoli er at arrangørene serverte deltakerne mye rot og at arrangementet var preget av dårlig planlegging. Videre, vi har presentert Napoli et økonomisk regnskap som hovedsakelig går på mindre beløp vi har utestående, samt kompensasjon for deltakerne på to dårlig organiserte sightseeingturer. Den europeiske forening er også innstilt på å diskutere sanksjoner mot arrangør/den italienske foreningen.

Forøvrig velger vi å se framover å være med å bidra til lage bedre rutiner slik at framtidige arrangementer ikke skal bli preget av samme kaos.

Sak som ikke ble behandlet på styremøtet, men som nå er klar er utsending av utbetaling av sponsorpenger til den enkelte deltaker. Hver enkelt deltaker vil iløpet av kort tid få innbetalt kr. 1863,- til sin bankkonto.

Planlegging av Høstkonferansen er helt i rute og i tiden etter styremøtet har det vært hektisk møtevirksomhet hvor blant annet vår blogredaktør har deltatt. Arne vil også ha en sentral rolle på organisasjonskurset vårt.

Nytt id kort er nå vedtatt bestilt. Prisen på kortet vil være kr. 100,-. Det vil bli informasjon om bestilling etc når kortet er ferdig.

Ny informasjonsbrosjyre er vedtatt bestilt. Tidshorisont for ferdigstillelse er årsskiftet.

Den sosialpolitiske saken om mere økonomisk støtte (reiseutgifter og opphold) til pårørende når nært familemedlem skal/blir/er transplantert skal det arbeides videre med sammen med samfunnspolitisk avdeling i LHL.

Veiviseren vil bli trykket opp igjen i revidert utgave. Vi ønsker også at dette heftet skal legges ut på vår hjemmeside.

På Nordisk møte i Danmark i september vil Trond representere FHLT.

Det ble orientert om europeisk Donasjonsdag lørdag 14.10.06. Dagens hovedarrangement vil bli lagt til Oslo (Folkets Hus). Vi vil oppfordre medlemmer i Osloområdet om å spandere noen timer på dette, det er lagt opp til et meget godt program.

Budsjettarbeidet for 2007 er nå kommet igang. Utgangspunktet er stramt, dette har sammenheng med LHL sin total økonomi som blir vesentlig svekket i takt med innføring av restriksjoner på spillautomater. Vi vil orientere mere om budsjettarbeidet utover høsten på disse sidene.

Valgkomiteen i FHLT er nå supplert med et nytt medlem, nemlig Øyvind Iversen som er fylkeskontakt i FHLT.

Høringsuttalelsen til EU om organdonasjon og transplantasjon er vi kommet godt igang med. Styret har i denne saken fått meget god hjelp av Audun. Målsettingen er at FHLT, Samfunnspolitisk avdeling i LHL og ev. stiftelsen lager en felles uttalelse som blir sendt innenfor tidsfristen, 15.09.06. Når uttalelsen er ferdig/sendt vil vi forsøke å legge den her.

Neste FHLT samling blir på Sundvolden. Vi i styret håper at høstkonferansen blir et vellykket FHLT arrangement.

Comments:
"sponsorpenger til den enkelte deltaker. Hver enkelt deltaker vil iløpet av kort tid få innbetalt kr. 1863,- til sin bankkonto."

Dette er innholdet i Styrets/Haraldp´s blog av 2. sept.

Alle som var i Napoli betalte "Deltakeravgift" og var å anse som deltakere. For oss betyr det at vi var to deltakere.
Penger for en deltaker (1863) er i dag satt inn på min konto, Takk.
Enten er blogteksten feil, man mente ikke deltakere, men medlemmer (familiemedlem, støttemedlem, LHL-medlem eller hva?) som deltok, eller beløpet burde vært doblet.
En presisering burde i såfall komme.
 
I ettrtid ser styret at teksten mere presist skulle vært "Idrettsutøver" og ikke deltaker.
De totale sponsormidlene var på ca 40.000.
I tilknytning til lekene i Vichy 2008 vil sponsormidler måtte diskuteres i full bredde og ikke minst hvordan øke beløpet i god tid før påmelding.
En tropp uten pårørende og venner av FHLT vil ikke bli den samme opplevelsen.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?