torsdag, september 28, 2006

Nordisk møte i Aarhus 15.-17. september 2006


Siden vi "glemte" verdens hjertedag (siste søndag i september hvert år) tillater vi oss her å ta med det bildet som ble presentert på WHD´s hjemmeside i anledning dagen.

Det er imidlertid bare som innledning til den rapporten fra det nordiske møtet som vårt styremedlem Trond Steinstø har sendt redaksjonen:
Ankom Aarhus flyplass fredag ettermiddag! Første samling for de nordiske representantene var til et måltid dansk mat! Tilstede var to representanter fra Finland, to fra Sverige, og Danmark hadde med fire av sine styremedlemmer. I tillegg var Terry Mangan, president i den europeiske foreningen, tilstede. Undertegnede, Trond Steinstø, var med som representant fra Norge.

Lørdag morgen startet med felles samling, før avreise til Skejby sykehus, som er ett av to sykehus i Danmark som gjennomfører hjertetransplantasjoner. Det andre er Rikshospitalet i København, hvor de også gjennomfører lunge transplantasjoner.

På Skejby møtte vi Keld Sørensen, som er legen som har transplantasjoner som felt. Han fortalte litt om historien til sykehuset, som var bygget i 1983, og med stadige påbygginger og utvidelser. Med de siste planlagte utvidelser vil dette sykehuset bli et av de største i Nord Europa. Deretter hadde vi en times omvisning rundt på sykehuset før vi samlet oss i et møterom. Foreningene, og hvordan man arbeider i de forskjellige landene, ble presentert. Terry avsluttet med å fortelle litt om hva som foregår i den europeiske foreningen.

Etter lunsj fikk vi et fordrag om hvordan man arbeider ved Skejby sykehus. Transplantasjons- koordinator fortalte litt om sin jobb. Lege, Per Wierup, fortalte hvordan de behandlet lunger som tidligere er avskrevet som brukbare til transplantasjon, og hvordan de fikk disse i en akseptabel tilstand, som gjør at de kan brukes til transplantasjon.

Lørdagen ble avsluttet med felles middag, og ut i de små timer…. Under middagen ble det overlevert gaver til vertskapet, og pene ord ble utvekslet!

Sverige inviterte til nordisk møte neste år!


Det hører med til historien at Trond ble "tvangssendt" til møtet, og gikk dermed glipp av Høstkonferansen på Sundvollen. Kanskje en tanke å samordne datoer for aktiviteter på nordisk og europeisk nivå.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?