torsdag, april 26, 2007

En viktig dag for å forstå og forhindre sykdommer

I dag for 54 år siden presenterte forskerne James Watson og Francis Crick i magasinet Nature resultatet av deres forsking på det menneskelige gen som ble kalt DNA-molekylet. Bildet til venstre er deres originale DNA-modell.

Fra Miljøforum kopierer vi:
DNA er organismens databank. Det inneholder instruksene om cellens egenskaper og hvilke oppgaver den skal utføre. DNA-molekylet har form som en dobbel vindeltrapp der sidekantene ("gelenderet") er kjeder av sukker- og fosfat-molekyler. Hvert trinn består av to baser (baser er stoffer som kan avgi protoner) bundet sammen med hydrogenbindinger på midten (se figuren over). I hver omdreining av DNA-spiralen er det 10 basepar. Et basepar kan bestå enten av adenin og thymin (A-T) eller av cytosin og guanin (C-G). Det er altså bare fire forskjellige baser som inngår. Sitter det en thymin på den ene siden, vet vi at det må være en adenin på den andre, og omvendt. Det samme gjelder paret cytosin-guanin. DNA står for det engelske "Deoxyribo-Nucleic Acid".
DNA i en menneskecelle har en samlet lengde på omtrent 2 meter. Det tilsvarer ca. 6 milliarder "trappetrinn" (basepar). Avstanden mellom baseparene er 0,34 nm.

Watson og Crick fikk ni år senere Nobelprisen for sitt arbeid, og her kan dere lese med om DNA - The double Helix

Hvorfor her i bloggen; pågående og fremtidig stamcelleforsking vil kunne hjelpe mange, også hjerte og lungesyke på en helt annen måte enn å måtte utredes, vente, håpe og kanskje være så heldig å få et organ som erstatning dersom pårørende til et annet meneske som ikke livet har vært til å redde sier Ja til donasjon. Mye vil kunne være anderledes da, og det takket være resultetene fra en forskning som ligger snart 60 år tilbake.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?